Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інші індивідуальні засоби розміщення 6f. Яку категорію готелів ви вибрали?

п'ять зірок 1

чотири зірки 2

три зірки 3

дві зірки 4

одна зірка 5

f. 1 Який вид обслуговування ви вибрали?

тільки кімнату 1

"ліжко і сніданок" 2

напівпансіон 3

повний пансіон 4

g. Ви подорожуєте один або з іншими особами, які несуть витрати разом з вами?

один 1

ще з однією особою або більше 2 (див. g.1)

g.1. Як багато людей супроводжують вас в поїздці?

загальне число осіб, виключаючи вас __ __ __

g.2. До якої вікової групи вони відносяться?

Вік Число осіб

0-14 ____

15-24 ____

25-44 ____

45-64 ____

65 і більше років ____

Окрім форми 1, до програми статистичного спостереження увійшли ще три форми анкет. Усі вони були складені відповідно до директив ЄС (питання, узяті з директивних вказівок, виділені жирним шрифтом в анкетах). Форма 2 призначена для збору відомостей про туристські витрати. Думки про поїздку і враження від неї відбиваються у формі 3. Форма 4 є "паспортичкою". Інформація, що міститься в ній, надзвичайно важлива для розуміння споживчої поведінки відвідувачів.

Подібного роду обстеження вимагають крайній обережності в поводженні з респондентами.

 

Для більшої переконливості наведемо класичний приклад можливої необачності. Одна з авіакомпаній США, що проводила анкетування, допустила таку помилку. Вона оголосила знижку для супутниць пасажирів, що брали участь в її рекламному шоу. Після закінчення заходу авіакомпанія, упевнена в тому, що приймала на борту сімейні пари, розіслала дружинам анкети з питанням "Як вам сподобалося подорожувати на нашому літаку як супутниця чоловіка"?. Які ж були здивування і розгубленість керівництва компанії, що виявило серед відповідей гнівні відповіді, : "Яка подорож? Я нікуди не літала"! Фірма зіткнулася з погрозами залучення її до суду за втручання в сімейне життя.

 

Незважаючи на можливі невдачі результати більшості обстежень містять цінну інформацію.

 

У 1980-1981 рр. в США було організовано обстеження грецької діаспори як перспективного цільового туристського ринку. Відірвані від своєї історичної батьківщини, але підтримувальні стосунки з нею, американські греки прагнуть відвідати легендарну Елладу. Тим самим вони виступають потенційними споживачами туристських послуг. Обстеження проводилося в штаті Огайо серед іммігрантів з інших грецьких діаспор і Греції. Респонденти були старші 20 років, мали американське громадянство або постійно проживали в Америці. З 500 анкет, складених на грецькій і англійській мовах і поширених серед опитуваних осіб, 448 (89,6%) виявилися заповненими і придатними для подальшої обробки і аналізу.В результаті обстеження були виявлені характеристики респондентів, що тісно пов'язані з поїздками і багато в чому визначають бажання зробити етнічний тур. До них відносяться місце народження (іммігранти в першому поколінні переживають сильніше почуття туги по батьківщині і частіше за інших відвідують її), вільне володіння грецькою мовою, регулярне листування з родичами і знайомими в Греції, участь в земляцтві, низький рівень освіти, підписка на грецькі газети і журнали, прослуховування грецьких радіопередач. Демографічні ж характеристики (вік, пів) і більшість соціально-економічних (розмір доходу, рід занять, а також участь в приходському житті місцевої грецької церкви та ін.), хоча деякі з них і є невід'ємною частиною субкультури американських греків, не виявили кореляційного зв'язку з ностальгічною туристською активністю.

 

Обстеження має велике практичне значення. Отримані в ході опитування матеріали можуть бути використані туристськими фірмами, зокрема, при стратегічному плануванні і виробленні маркетингової політики. Знання справжньої і помилкової кореляції між різними характеристиками потенційних клієнтів допомагає в пошуку ефективних шляхів просування туристського продукту на ринок. Так, організатори обстеження, проведеного в штаті Огайо, рекомендують туристським фірмам, що працюють на грецькому напрямі, ширше притягати в рекламних цілях грецькі газети і журнали, поширювані в США, і грецьке радіо, що віщає на Америку. Ці порівняно недорогі засоби реклами дозволяють вийти на адресата і цільовим чином довести до нього необхідну інформацію. Методика обстеження американських греків може бути поширена на іншу діаспору, етнічні меншини.

Відомості про американських греків збиралися шляхом опитування - найбільш популярним методом обстеження. Його особливість полягає в тому, що джерелом первинних даних виступає сама людина - безпосередній учасник соціальних процесів, що вивчаються, і явищ. Залежно від форми спілкування з респондентами, усної або письмової, розрізняють два види опитування : інтерв'ю і анкетні опитування. У ряді випадків обстеження спираються на змішану стратегію: за результатами анкетування у окремої групи респондентів береться інтерв'ю за поглибленою програмою.

При зборі первинних відомостей лічильник не завжди вступає в прямий контакт "віч-на-віч з респондентами. Іноді він може отримати необхідні дані опосередковано, наприклад за допомогою ЕОМ. Останнім часом комп'ютерне інтерв'ю все частіше застосовується на заході. При такій формі інтерв'ювання питання респонденту задаються з екрану монітора. Відповіді заносяться в пам'ять ЕОМ без попереднього кодування і редагування, що дозволяє заощадити час і знижує вірогідність помилки. Комп'ютери для опитувань часто встановлюються в холах готелів. До них забезпечується вільний доступ, і кожен гість може зробити відповідний запис, що відбиває його думку, побажання або пропозицію.

Опитування - широко поширений, але не універсальний метод спостережень. У статистичній і соціологічній практиці бувають ситуації, коли він недостатньо ефективний. У подібних випадках фахівці удаються до інших методів - аналізу документів, експертним оцінкам і ін. - або їх поєднанню з опитуванням.

 

У еміраті Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) при обстеженні іноземних відвідувачів в 1995-1996 рр. було узято 160 інтерв'ю "лицем до лиця" і 250 інтерв'ю по телефону у різних категорій відвідувачів, отримано 150 інтерв'ю у управлінського персоналу підприємств туристської індустрії, за підсумками роботи організовано інтерв'ювання лічильників, задіяних в обстеженні. Опитування було доповнене аналізом інформації, що міститься в статистичній звітності готелів і аеропортів про прибуття відвідувачів і матеріалах імміграційної служби. Картина туристських прибуттів в Дубай, отримана в ході обстеження, виглядає таким чином. У 1995 р. емірат прийняв близько 1,8 млн. іноземних відвідувачів, з них 1,1 млн. з діловими цілями, близько 570 тис. з рекреаційними і 160 тис. з метою шопінгу, в основному з республік колишнього СРСР.

 

При зборі статистичних даних про туристські витрати також використовуються різні методи. Один з них - щоденниковий. З його допомогою визначають середні витрати одного відвідувача в добу. Загальну суму вступів отримують розрахунковим шляхом як твір кількості туристських прибуттів на середні витрати одного відвідувача в добу і середню тривалість перебування одного відвідувача в країні.

На початку поїздки відвідувачам роздають спеціальні бланки (щоденники) з проханням заповнити їх під час подорожі і повернути після закінчення поїздки. У них заносяться витрати з вказівкою загальної суми і її розбиттям по статтях витрат і днях, відзначаються мета відвідування, головне місце призначення, райони перебування і кількість ночівель (див. табл. 12). При більше поглиблених обстеженнях в щоденники вводяться додаткові розділи, що містять характеристику відвідувача (вік, пів), виду транспорту і місць, де були вироблені витрати.

Таблиця 12

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...