Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття. 2Тема: «Сучасні показники туристичної статистики України»

Вправа 1

Спираючись на данні табл. 1:

· розрахуйте відсоток зміни кількості в’їзних туристів в Україну у 2010 р. порівняно з 2005 р.;

· проаналізуйте данні таблиці і виявіть домінуючі цілі прибуттів в Україну іноземних громадян;

· розрахуйте долю різних цілей поїздки у загальному в’їзному потоку в Україну за 2005 та 2010 роки;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни різних цілей поїздки іноземних громадян у 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 1

Структура в’їзного турпотоку в Україну за мотивацією 2005-2010 рр.

Мета поїздки Кількість осіб, млн. Доля ринку, % Зміна, %
2010/2005
Усього 17,6 21,1  
Службова поїздка 1,0 0,7      
Організований туризм 2,1 1,2      
Приватний туризм 14,5 19,2      

Вправа 2

Спираючись на данні табл. 2:

· проаналізуйте данні таблиці і виявіть регіон, що домінує в структурі українського в’їзного турпотоку. Зробіть відповідні висновки;

· розрахуйте долю ринку різних регіонів у загальному в’їзному потоку в Україну за 2005 та 2010 роки;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни в структурі в’їзного турпотоку в 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 2

Структура в’їзного турпотоку в Україну за країнами походження в 2005-2010 рр.

Регіон Кількість осіб, млн. Доля ринку, % Зміна, %
2010/2005
Усього 17,6 21,1  
Країни СНД 10,8 15,4      
Країни ЄС 6,3 5,3      
Інші країни 0,5 0,4      

Вправа 3

Спираючись на данні табл. 3:

· розрахуйте долю кожної із 10 головних країн в’їзного туризму в Україну у загальному в’їзному потоці за 2005 та 2010 роки;

· розрахуйте загальну долю 10 головних країн в’їзного туризму в Україну у загальному в’їзному потоці за 2005 та 2010 роки;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни потоків з кожної із 10 головних країн в’їзного туризму в Україну у 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 3

Рейтинг 10 головних країн в’їзного туризму в Україну

№ з/п Країна Осіб Частка Зміна, %
2010/2005
  Всього, за 2010 17 630 760 21 122 157 100% 100 %  
Росія 6 043 829 7 881 321      
Молдова 2 780 880 4 057 678      
Білорусь 1 841 783 3 056 157      
Польща 3 489 033 2 085 245      
Угорщина 1 957 708 941 240      
Румунія 161 948 909 553      
Словаччина 321 977 609 279      
Німеччина 189 546 225 356      
США 73 046 122 955      
Узбекистан 51 186 104 719      
  Разом 10 країн 16 910 936 19 993 503      

 Вправа 4

Спираючись на данні табл. 4:

· проаналізуйте данні таблиці і виявіть домінуючі цілі українців, які виїхали за кордон;

· розрахуйте долю різних цілей поїздки у загальному виїзному потоку з України у 2005 та 2010 рр.;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни різних цілей поїздки українських громадян у 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 4

Структура виїзного турпотоку з України за мотивацією 2005-2010 рр.

Мета поїздки Кількість осіб, млн. Доля ринку, % Зміна, %
2010/2005
Усього 16 453 704 17 180 034  
Службова поїздка 1,2 0,9      
Організований туризм 1,6 1,3      
Приватний туризм 13,0      

Вправа 5

Спираючись на данні табл. 5:

· проаналізуйте данні таблиці і виявіть регіон, що домінує в структурі українського виїзного турпотоку. Зробіть відповідні висновки;

· розрахуйте долю різних регіонів у загальному виїзному потоку з України у 2005 та 2010 рр.;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни в структурі виїзного турпотоку в 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 5

Структура виїзного турпотоку з України за країнами походження в 2005-2010 рр.

Регіон Кількість осіб, млн. Доля ринку, % Зміна, %
2010/2005
Усього 17,6 21,1  
Країни СНД 10,8 15,4      
Країни ЄС 6,3 5,3      
Інші країни 0,5 0,4      

Вправа 6

Спираючись на данні табл. 6:

· розрахуйте долю кожної із 10 головних країн виїзного туризму з України у загальному виїзному потоці у 2005 та 2010 рр.;

· розрахуйте загальну долю 10 головних країн виїзного туризму з України у загальному виїзному потоці у 2005 та 2010 рр.;

· розрахуйте та проаналізуйте зміни потоків з кожної із 10 головних країн виїзного туризму з України у 2010 р. порівняно з 2005 р.

Таблиця 6

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...