Главная Обратная связь

Дисциплины:


Найбільші готельні консорціуми в світі, 1996 гКонсорціум Місцеположення штаб-квартири Кількість номерів, тис. ед. Кількість готелів, ед.
Ютел Інтернешнл Великобританія 1385,8
Анасазі Тревел Рісурсиз 5. США 211,0
Лексингтон Сервайсиз Корпорейшн США 200,0
ДЖАЛ Уорлд Хоутелз Японія 151,0
ВІП Інтернешнл Корпорейшн Канада 149,8
Супранейшнл Хоутелз Великобританія 124,0
Кейтель Іспанія 90,0
Лідінг Хоутелз оф Уорлд США 89,3
Отуза-евростарс-фаміліа Хоутелз Іспанія 70,4
Ложі де Франс Франція 67,0

У 1994 р. "Ютел Інтернешнл" витратив 22 млн. ам. дол. на впровадження нових технологій, розширення і вдосконалення системи резервування місць. Вона оснащена власною комп'ютерною системою бронювання "Ютел Коннект", яка обслуговує вхідні в ланцюг готелі. Через 44 міжнародних центру-офісу "Ютел Коннект" щорічно замовляється 2,5 млн. місць. В даний час в практику готельного бізнесу упроваджується нове покоління "Ютел Коннект", розраховане на факсимільну, електронну і інші види зв'язку.

По оцінках міжнародних експертів, найближчими роками готельна індустрія розвиватиметься високими темпами. Інвестори всього світу звернули увагу на цю перспективну сферу господарювання і вже зробили значні вкладення в оновлення і розширення готельної бази, впровадження сучасних технологій, передових форм обслуговування. Прогнозований бум послужить поштовхом до посилення процесів концентрації і кооперації, створення нових готельних ланцюгів.

Питання для самоконтролю

1.Поясніть, у чому полягає різниця у сприйнятті туристичного продукту споживачами та виробниками.

2.Назвіть відмінні риси туристичного продукту.

3.Надайте визначення життєвого циклу туристичного продукту. Перелічить стадії його розвитку та надайте їм стислу характеристику.

4.Які ви знаєте фактори виробничих ресурсів? Стисло їх охарактеризуйте.

5.Назвіть форми ринкових структур у туризмі. Надайте їм стислу характеристику.

6.Які фактори впливають на структуру туристичного ринку?

7.Які методи конкуренції використовують туристичні компанії?

8.Назвіть головні причини концентрації туристичного ринку.

9.Які шляхи та засоби використовують ТНК для розширення своєї зарубіжної присутності?

Висновки (стисле резюме)

1.Комплексним туристським продуктом є набір, або пакет, відчутних і невідчутних компонентів, склад яких визначається діяльністю людей в туристському центрі. Пакет сприймається туристом як доступні за ціною враження. Особливостями тур продукту є невідчутність, нерозривність виробництва та споживання послуги, змінність, нездатність до зберігання. Туристичний продукт проходить на своєму шляху чотири стадії: впровадження на ринок, зростання, зрілість, спад.2.Виробництво туристичного продукту базується на використанні трьох основних категорій виробничих ресурсів, чи факторів виробництва: природних та культурно-історичних, людських, капітальних.

3.Структури ринків, на яких діють туристські підприємства, розрізняються по країнах і секторах - від практично досконалої конкуренції до чистої монополії. Основними формами ринкових структур в туризмі є досконала конкуренція, чиста монополія, олігополія.

4.Сучасний етап розвитку туризму характеризується наявністю великого числа дрібних підприємств в основному сімейного типу, кустарних і напівкустарних виробництв, які співіснують з незрівнянно потужнішими і впливовішими корпораціями. Концентрація виробництва в туристській індустрії здійснюється двома шляхами: внутрішнім і зовнішнім. Фахівці розрізняють три форми об'єднання : інтеграція, диверсифікація і конгломерація.

5.Процеси концентрації виробництва і централізації капіталу приводять до утворення ТНК. Їх виробничі системи не співпадають з контурами державних кордонів. Своїми виробничими мережами вони охопили значну частину світового простору. ТНК грають активну роль в глобальних інтеграційних процесах. Деякі дослідники розглядають їх як матеріальну основу майбутньої глобальної цивілізації. Відповідно до документів ООН до ТНК відносяться компанії, що мають філії в двох і більш країнах незалежно від юридичної форми або сфери господарювання і що здійснюють координацію їх діяльності. ТНК постійно розширюють свою зарубіжну присутність, закономірно переходячи від експорту товарів і послуг до організації їх виробництва за кордоном. ТНК здійснюють зовнішню експансію головним чином шляхом розміщення прямих іноземних інвестицій. Вони також надають грошові позики і укладають неінвестиційні угоди на управління.

6.У міжнародному туризмі процеси транснаціоналізації традиційно розглядаються на прикладі сектора розміщення. У індустрії гостинності особливості ТНК виявляються найвиразніше. Транснаціональні компанії приймають вид готельних ланцюгів та готельних консорціумів, що перетворилися на помітне явище міжнародному життя.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...