Главная Обратная связь

Дисциплины:


Посів на рідке поживне середовищеЛабораторна робота №7

Тема: Посів мікроорганізмів та умови їх вирощування. Методи виділення чистих культур.

Мета роботи. Оволодіти технікою посівів і пересівів мікроорганізмів. Освоїти принципи і методи виділення чистих культур.

 

Об’єкт та матеріали.Поживні середовища: МПА, МПБ, МПЖ, стерильні шпателі, бактеріологічні петлі, чашки Петрі, тампони, піпетки, проби молока

Завдання

1. Провести посів дослідного матеріалу тампоном, шпателем, уколом у стовпчик живильного середовища, у товщу живильного середовища.

2. Виділити чисті культури за допомогою різних методів.

3. Вивчити культуральні властивості м/о шляхом дослідження уторених колоній на МПА, МПБ, МПЖ. Описати їх розмір, форму, колір, характер росту.

 

Теоретична основа

Посівів мікроорганізмів

Для виділення культури м/о з досліджуваного матеріалу (молока, м’яса, води, ґрунту і т.п.) у лабораторних умовах використовують метод посіву і пересіву. Посівом називається внесення частини досліджуваного матеріалу у чисте, стерильне поживне середовище, пересівом - перенесення частини вирощеної на поживному середовищі культури м/о на інше свіже стерильне поживне середовище (часто зустрічаються інші назви пересіву – пасажування або перевивання). Під штамомрозуміють мікроби одного виду, які виділено з різних джерел, або з одного й того ж самого джерела, але в різний час.Техніка посівів у рідкі та на щільні живильні середовища має свої особливості.

Посів на тверде поживне середовище

Техніка посіву залежить від консистенції поживного середовища, на якому хочуть виростити культуру м/о. Посів проводять з допомогою бактеріологічної петлі, шпателя Дригальського, голки чи пастерівської піпетки. З метою попередження забруднення середовища мікрофлорою повітря пробірку нахиляють над полум'ям спиртівки.

Посів шпателем і тампоном у чашки Петрі. Матеріал попередньо наносять на поверхню живильного середовища біля краю чашки петлею або піпеткою. Стерильний шпатель проносять через полум’я, охолоджують, торкаючись стінки чашки. Обережними круговими рухами, тримаючи чашку напівзакритою, розподіляють матеріал рівномірно по поверхні середовища.

При посіві тампоном чашку дещо відкривають однією рукою, тампоном торкаються поверхні агару біля краю чашки і починають проводити посів штрихами від краю до краю чашки, втираючи обережно матеріал у поверхню середовища, не пошкоджуючи його, поступово обертаючи тампон. Після проведення посіву чашку обертають на 90° і повторюють посів перпендикулярно до попереднього.

 

Рис. 2 Посів шпателем

При посіві уколом у стовпчик живильного середовищапробірку з м’ясопептонним агаром, желатином тощо беруть у ліву руку, петлю з матеріалом – у праву і роблять укол до дна пробірки в середовище. Петлю обережно виймають, а пробірку закривають.Посів матеріалу в товщу живильного середовища. Перед посівом матеріал повинен бути в рідкому стані. Стерильною градуйованою піпеткою набирають 0,1, 0,5 або 1,0 мл матеріалу і виливають його в стерильні чашки Петрі. Після цього матеріал заливають 15-20 мл розтопленого й охолодженого до 45-50 °С МПА. Обережно похитуючи чашку, круговими рухами по поверхні стола перемішують в ній матеріал, досягаючи його рівномірного розподілу в середовищі. Чашку залишають закритою до повного застигання агару, а потім перевертають догори дном.

Посів на рідке поживне середовище

Стерильною петлею з набраним і на неї матеріалом вносять у пробірку з дотриманням усіх вимог і стерильності пересіву. Матеріал ретельно розтирають по стінцііпробірки біля верхнього краю середовища, постійно змиваючи його і цим середовищем. При посіві пастерівською піпеткою її поверхню І обпалюють на полум'ї спиртівки, охолоджують, забравши її від полум'я, потім обламують спеціальним пінцетом запаяний кінець, набирають у неї матеріал, швидко вносять у пробірку і проводять посів аналогічно як це роблять петлею, дотримуючись стерильності. Після використання піпетки її ставлять у посудину з дезінфікуючим розчином.

Для того, щоб виділити чисту культуру мікроорганізмів, слід відділити численні бактерії, які знаходяться в матеріалі, одна від одної. Це можна досягнути за допомогою методів, які засновані на двох принципах – механічному і біологічному роз’єднанні бактерій.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...