Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №8Тема: Вплив умов культивування на ріст мікроорганізмів.

Мета роботи. Вивчити залежністьінтенсивності росту досліджуваної культури від різних значень температури і рН середовища.

 

Об’єкт та матеріали.Поживне середовище: МПБ, сіль NaCl, 10 % розчин NaOH, індикаторні папірці, чашки Петрі, пробірки, культури мікроорганізмів, термостати.

Завдання

1. Вивчити вплив рН на ріст і розмноження мікроорганізмів.

2. Вивчити вплив температури на ріст і розмноження мікроорганізмів.

3. Вивчити вплив концентрації NaCl на ріст і розмноження мікроорганізмів.

Теоретична основа

Одним з найважливіших факторів, які впливають на розмноження мікроорганізмів, є концентрація водневих іонів (рН). рН середовища зумовлює доступність для організму багатьох метаболітів та неорганічних іонів, підтримує стабільність і функції макромолекул в біологічних процесах. Кожен вид мікроорганізмів характеризується оптимальним значенням рН для нормального розвитку. Більшість мікроорганізмів розвивається при нейтральних значеннях рН (нейтрофіли), характерних для багатьох природних середовищ. Дуже високі (кисла реакція) і дуже низькі (лужна реакція) концентрації водневих іонів токсичні для значної кількості мікроорганізмів. Проте існують кислотолюбні (ацидофільні) та лужнолюбні (алкалофільні) мікроорганізми. Більшість грибів і дріжджів, а також деякі бактерії краще розвиваються в слабкокислих та кислих середовищах, холерний вібріон – у лужних.

Іншою важливою умовою культивування мікроорганізмів є температура. За відношенням до цього фактора мікроорганізми поділяються на такі групи: Психротрофи (від грецького psychros - холод) представлені бактеріями, які розвиваються при низьких температурах від (- 5°) до 20-35°С.Серед них виділяють підгрупу психрофілів, не здатних до росту при температурі вище 20°С. Це бактерії, які постійно живуть в умовах низьких температур у воді глибоких озер, північних морів і океанів.

Другу дуже велику підгрупу складають психротрофи - бактерії, що пристосувалися до дії змінних температур від (- 5°) до 20-35°С. Вони населяють зону помірного клімату з різкими температурними коливаннями зими і літа. Тобто харчові продукти.

До мезофілів (від грец. mesos - середній) відносять переважну масу прокаріотів, для яких температур­ний діапазон лежить у межах 10-45°С при оптимальних температурах 30-40°С. У цю групу входить більшість патогенних бактерій, які викликають захворювання теп­локровних тварин і людини, що мають температурний оптимум близько 37°С.

Термофіли (від грец. thermos - тепло, жар) скла­дають досить велику і різноманітну групу бактерій, які ростуть у температурному діапазоні від 10 до 55-60°С. їх виділяють із гною, торфу, грунту і води гарячих дже­рел. Серед них є факультативні термофіли, що однаково успішно розвиваються як при температурі 55-60°С, так і при 10-20°С, і облігатні термофіли, не здатні до росту при температурі нижче 40°С. Порівняно недавно вияв­лені екстремальні термофіли, температурний оптимум яких лежить вище 70°С.

Проте виявлено екстремальні термофіли, які розвиваються при температурах, вищих від 100°С. Зсуви температури відносно оптимуму гальмують розвиток мікроорганізмів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...