Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні макроекономічні показники Угорщини 

№ p\п Назва інформації 2006р. 2007р. 2008р. 2009р.
Золотовалютні резерви (на кінець періоду), млн. євро  
Валовий внутрішній продукт, - млн. євро - у % до відповідного періоду попереднього року - в розрахунку на одну особу, євро   103,9     101,3     100,5       93,7
Зовнішньоторговельний обіг - експорт товарів, млн.дол.США - імпорт товарів, млн.дол.США - експорт ,послуг, млн.дол.США - імпорт послуг, млн.дол.США        
Зовнішньоторговельний обіг з Україною - експорт товарів, млн.дол.США - імпорт товарів, млн.дол.США - експорт послуг, млн.дол.США - імпорт послуг, млн.дол.США   125,8 59,3   102,5 127,1   113,6 95,6  
Індекси цін (до грудня попереднього року) - індекс споживчих цін (інфляція) - індекс цін виробників промислової продукції     103,9 98,8     108,0 101,6     106,1 101,4     104,2
Темпи промислового виробництва в країні перебування, % 110,1 108,2 98,9 82,3
Діючі проценті ставки по кредитах та депозитах в Центральному банку, (середньозважені в річному обчисленні, на кінець періоду) - кредити - депозити     8,25 6,25     8,50 6,50     10,0 9,0  
Прямі іноземні інвестиції (на кінець періоду), млн. євро        
Прямі іноземні інвестиції в Україну, (на кінець періоду), тис.дол.США       595,5  
Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на одну особу (на кінець періоду), євро        
Рівень безробіття, (на кінець періоду), % 7,5 7,8 8,1 10,5
Державний борг (на кінець періоду), млн. євро (брутто зовнішня заборгованість)          
Прогнозні показники - валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року) - інфляція (у відсотках до грудня попереднього року)   103,9   103,9   101,3   106,8   100,5   103,9   93,0   104,2

Примітка: дані центрального статистичного управління УРРеспубліка Македонія

Протягом 2009 року як і більшість країн світу Республіка Македонія (РМ) намагалася пом’якшити наслідки світової економічної кризи. Але, незважаючи на антикризові заходи з боку уряду Македонії негативні економічні тенденції зберігаються і на початку 2010 р. Якщо протягом 2003-2006 років ВВП Македонії щорічно зростав в середньому на 4%, а в 2007-2008 роках на 5%, то на початку 2009 р. зростання зупинилося і на кінець першого півріччя зафіксовано падіння ВВП на рівні 1,4%, а на кінець 2009 – падіння на 1,8%.

У 2009 р. обсяги промислового виробництва в РМ зменшилися на 7,7% з фіксацією падіння у 21 з 24 галузей. Найбільше скорочення у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося у виробництві транспортних засобів - 46,4%, чорних металів – 42,1 %, машин та обладнання – 42,5 % та деревообробній промисловості – 41,6 %.

Значне зменшення обсягів промислового виробництва призвело до скорочення сукупних податкових надходжень до бюджету Республіки Македонія на 30 %, а ПДВ на 40,0%. При цьому ПДВ формує майже 50,0 % доходної частини бюджету РМ. Тому в червні та жовтні 2009 р. вносилися зміни щодо скорочення дохідної (2,3 млрд. євро) та видаткової (2,4 млрд. євро) частини бюджету на 3,2 % при збереженні дефіциту на рівні 2,8% ВВП. Зменшено фінансування видатків на зарплати в сфері державного управління на 3%, видатків на відрядження на 50%, капітальних видатків на 18 %. Обсяги пенсій та інших соціальних виплат залишено без змін.

За офіційними даними у 2009 року дефіцит державного бюджету Македонії становив 178,0 млн. євро, або 2,77% ВВП. На 2010 рік передбачено дефіцит держаного бюджету на рівні 2,5 % ВВП основі прогнозів щодо економічного зростання на рівні 2,0%.

На кінець 2009 року у РМ було зареєстровано майже 120 тис. компаній, з них лише половина були економічно активними.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2009 році склала майже 300 тис. осіб (31,7%), що на 4,1 % менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Разом з цим близько 150,0 тис. осіб зайняті у «тіньовому секторі» економіки, де створюється до 50,0% ВВП. Тому рівень реального безробіття в РМ не перевищує 15,0 %.

За 2009 року зовнішній товарообіг РМ склав 7,7 млрд. дол. США, що на 28,6% менше у порівнянні з 2008 роком. Македонський експорт становив 2,7 млрд. дол. США, зменшившись при цьому на 32,3 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а імпорт – 5,0 млрд. дол. США і зменшився на 26,4 %. Негативне зовнішньоторговельне сальдо склало 2,3 млрд. дол. США.

Державний борг Македонії за результатами 2009 р. сягнув 2140 млн. дол. США або 24,7% ВВП країни.

Сукупні валютні резерви РМ на кінець 2009 року становили 2230,6 млн. дол. США і у порівнянні з відповідним періодом 2008 року зросли на 77,9 млн. дол. США.

З метою мінімізації впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку РМ урядом протягом кінця 2008 – початку 2010 року вживаються відповідні заходи. На сьогодні розроблено та реалізуються три пакети заходів.

Перший пакет вартістю 330 млн. євро прийнятий в кінці листопада минулого року і спрямований здебільшого на підприємства, які мають проблеми у своїй господарській діяльності.

Другий пакет антикризових заходів Уряду Македонії являє собою прийняту на початку березня ц.р. Програму щодо інфраструктурних проектів на період 2009-2016 роки. Загальна вартість Програми становить суму еквівалентну 8 млрд. євро. В ній вперше визначено довгострокові пріоритети розвитку інфраструктури. Відповідно до Програми інфраструктурні проекти будуть реалізовуватися в таких галузях та сферах як енергетика, транспорт, водопостачання та каналізація, захист довколишнього середовища, житлове будівництво, освіта, культура та спорт.

Третій пакет антикризових заходів прийнято Урядом Республіки Македонія вже по завершенню президентських та місцевих виборів у квітні ц.р. Він відомий під назвою «70 антикризових заходів». Ці заходи спрямовані на зменшення бюджетних витрат, підтримку бізнесу через кредитування та субсидіювання процентної ставки, та сприяння підприємствам експортерам.

Серед заходів спрямованих на зменшення бюджетних витрат є також заморожування 10% підняття заробітної плати бюджетникам, заборона купівлі меблів, обладнання, автомобілів, скорочення інших витрат на утримання органів влади.

 

Західна Європа

Федеративна Республіка Німеччина

На думку переважної більшості експертів кон’юнктурні перспективи німецької економіки на 2011 р. протягом останніх місяців значно покращилися. Після значного спаду протягом четвертого кварталу 2008 р. – першого кварталу 2009 р., завдяки ефективним заходам федерального уряду (кон’юнктурні пакети уряду 1 та 2), почався процес поступового виходу економіки ФРН з кризи.

Так, згідно базового сценарію передбачається, що реальній ВВП, після спаду у 2009 р. на 4,9%, зросте у 2010 – 2011 р. відповідно на 1,6% та 1,2%. Проте, слід враховувати, що той позитивний ефект, який створювався завдяки цілеспрямованим діям уряду Німеччини протягом 2008-2009 рр., у 2010-2011 рр. буде помітно послаблюватися.

Слід зазначити, що падіння кон’юнктури у другий половині 2008 – першому кварталі 2009 р. не вплинуло кардинально на ринок робочої сили. Також, протягом поточного 2010 р. та наступного 2011 р. значного зниження рівня зайнятості у Німеччині не передбачається. За цих умов кількість безробітних може зрости з 3,4 млн. у 2009 р. до 3,8 млн. у 2010 р. та 4,2 млн. у 2011 р. Це означає зростання квоти безробітних з 8,2 до 10,1%, що, з врахуванням обсягів падіння німецької економіки, може розглядатися у якості тільки помірного зростання рівня безробіття.

Одночасно, очікується, що така ситуація на ринку робочої сили буде сприяти уповільненню підвищення тарифної плати з 2,25% у 2009 р. до 1,5% у 2011 р. Передбачається також, що реальний ВВП на одну працюючу особу після помітного скорочення на 5% у 2009 р. протягом наступних двох років збільшуватиметься щорічно на 2,5%. Слід відзначити, що це буде відбуватися не тільки за рахунок збільшення робочого часу, а і завдяки підвищенню продуктивності праці, що у цілому означатиме скорочення витрат на зарплату у 2010 та 2011 рр. на 2,5%.

Ціновий клімат у Німеччині залишається досить сприятливий. Зростання споживчих цін за експертними оцінками відбуватиметься досить повільно і складе 0,9% у 2010 р. і 1,0% у 2011 р. У якості головного спонукального фактору експерти називають зростання цін на енергоносії.

Поступово відновлюється зростання зовнішнього попиту на німецьку продукцію. Після падіння у минулому році обсягів німецького експорту товарів та послуг на 15%, у 2010 та 2011 рр. очікується приріст експорту відповідно на 4,5% та на 4,3%. Однією з головних причин для цього має бути помітне зростання зовнішнього попиту на інвестиційні товари та напівфабрикати, у виробництві яких Німеччина завжди мала певні переваги.

Прогнозний розрахунковий курс європейської валюти до долару на 2010-2011 рр. прийнято на рівні 1,49 дол. за 1 євро. З врахуванням існуючої постійної тенденції до зміцнення європейської валюти протягом 2008 – 2011 рр., курсовий фактор розглядається у якості негативного чинника для експортерів німецької продукції.

Передбачається, що дефіцит державного бюджету у поточному році складе 5% від ВВП. Також у 2011 р. дефіцит державного бюджету буде перевищувати встановлений у ЄС поріг у 3% більше ніж у 1,5 рази і становить 4,6%. Проте, слід зазначити, що у зазначеному прогнозному показнику не враховані плани коаліції щодо реформ у податковій сфері (зниження рівня оподаткування). Повернення бюджетного дефіциту у Німеччині у 3% рамки очікується тільки орієнтовно у 2013 р. Однією з головних причин певного скорочення дефіциту у 2011 р. буде припинення стимулюючих заходів уряду, спрямованих на стабілізацію економіки, якщо не виникне необхідність в їх продовженні. При цьому частина державного боргу може збільшитися з 72% (2010) до 80% ВВП.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...