Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програмне забезпечення ПКПерсональний комп'ютер - універсальний пристрій для обробки інформації. На відміну від телефона, магнітофона чи телевізора, які виконують лише раніше закладені в них функції, ПК може виконувати будь-які дії з обробки інформації. Для цього потрібно скласти для комп'ютера на зрозумілій йому мові точну і детальну інструкцію, тобто програму. Сам по собі комп'ютер не має знань ні в якій області свого застосування, всі ці знання зосереджені в програмах, які виконуються на комп'ютері.

З першої і до останньої хвилини роботи в комп'ютері працює багато програм, завдяки яким і забезпечується спілкування з людиною. Кожну секунду комп'ютер обробляє лише декілька команд, отриманих від користувача і, водночас встигає виконати мільйони команд, отриманих від завантажених в нього програм.

Змінюючи програми для комп'ютера, молена перетворити його в робоче місце бухгалтера, продавця чи агронома, створювати та редагувати на ньому тексти чи розв'язувати інші задачі.

Для ефективного використання комп'ютера треба знати призначення і можливості типів програм. Всі програми можна розділити на три категорії:

Прикладні програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних користувачу робіт: редагування тексту, малювання картинок, обробка числових даних і т.д. Сюди входять:

• Текстові процесори - програми для підготовки текстів;

• Табличні процесори - програми для обробки числових даних;

• Системи управління базами даних - програми для обробки масивів інформації;

• Графічні редактори - програми для створення і редагування малюнків;

• Бухгалтерські програми для ведення автоматизованого бухобліку;

• Навчальні програми;

• Електронні довідники;

• Комп'ютерні ігри і т.д.

Текстовий процесор- це програма для введення і редагування текстових даних.

Цими даними можуть бути який-небудь документ або програма чи книга. Текст, що редагується, виводиться на екран, і користувач може в діалоговому режимі вносити в нього свої зміни. Текстові процесори можуть забезпечувати виконання різноманітних функцій, а саме:

• редагування тексту;

• форматування тексту;

• копіювання і перенесення частини тексту з одного місця на інше або з одного документа в інший;

• контекстний пошук і заміна частин тексту;

• автоматичний перенос слів на новий рядок;

• автоматична нумерація сторінок, обробка і нумерація виносок;

• створення таблиць і побудова діаграм;

• перевірка правопису слів і підбір синонімів;

• побудова змістів і предметних покажчиків.

Можливості текстових процесорів різні — від програм, призначених для підготовки невеликих документів простої структури, до програм для набору, оформлення і повної підготовки до типографського видання книг і журналів (видавничі системи).Найчастіше використовують текстовий процесор Microsoft Word.

Повнофункціональні видавничі системи - Microsoft Publisher, Adobe PageMaker. Видавничі системи незамінні для комп'ютерної верстки. Значно полегшують роботу з багатосторінковими документами, мають можливості автоматичної розбивки тексту на сторінки, розміщення номерів сторінок, створення заголовків і т.д. Створення макетів будь-яких видань - від рекламних листків до багатосторінкових книг і журналів -стає дуже простим навіть для початківців.

Табличний процесор- це комплекс взаємозалежних програм, призначений для обробки електронних таблиць. Електронна таблиця - це комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, що складається з рядків і граф, на перетинанні яких розташовуються клітини, у яких міститься числова інформація, формули або текст. Значення в числовій клітинці таблиці може бути або записана, або розрахована відповідною формулою; у формулі можуть бути присутні звертання до інших клітин.

Щоразу при зміні значення в клітці таблиці в результаті запису в неї нового значення перераховуються також значення у всіх тих клітинках, у яких є величини, що залежать від клітинки.

Табличні процесори - це зручний засіб для проведення бухгалтерських, статистичних і ін. розрахунків. У кожному пакеті вбудовано сотні математичних функцій і алгоритмів статистичної обробки даних. Крім того, є потужні засоби для зв'язку таблиць між собою, створення і редагування електронних баз даних. Спеціальні засоби дозволяють автоматично одержувати і роздруковувати звіти, з використанням десятків різних типів таблиць, графіків, діаграм, вставляти коментарі і графічні ілюстрації. Багатомірні таблиці дозволяють швидко робити вибірки в базі даних за будь-яким критерієм.

У Microsoft Excel автоматизовано багато рутинних операцій, спеціальні шаблони допомагають створювати звіти, імпортувати дані і багато чого іншого.

База даних - це один або кілька файлів даних, призначених для збереження, зміни й обробки великої кількості масивів взаємозалежної інформації.

У базі даних підприємства, наприклад, може зберігатися:

• інформація про штатний розклад, про робітників та службовців підприємства;

• відомості про матеріальні цінності;

• дані про надходження сировини і комплектуючих;

• відомості про запаси на складах;

• дані про випуск готової продукції;

• накази і розпорядження дирекції і т.п.

Навіть невеликі зміни якої-небудь інформації можуть приводити до значних змін у різних інших місцях.

Система управління базами даних- це система програмного забезпечення, що дозволяє обробляти звертання до бази даних, що надходять від прикладних програм кінцевих користувачів. Системи управління базами даних дозволяють поєднувати великі обсяги інформації та обробляти їх, сортувати, робити вибірки за визначеними критеріями і т.п.

Простота використання СУБД дозволяє створювати нові бази даних, не звертаючись до програмування, а користуючись тільки вбудованими функціями. СУБД забезпечують правильність, повноту і несуперечливість даних, а також зручний доступ до них.

Графічний редактор - це програма, призначена для автоматизації процесів побудови графічних зображень. Створює можливості малювання ліній, автофігур, фарбування областей малюнка, написів різними шрифтами і т.д.

Більшість редакторів дозволяють обробляти зображення, отримані за допомогою сканерів, а також виводити малюнки в такому виді, щоб вони могли бути включені в документ, підготовлений за допомогою текстового редактора. Деякі редактори дозволяють одержувати зображення тривимірних об'єктів, їх перетинів, розворотів, каркасних моделей і т.п.

Користується популярністю Corel DRAW - потужний графічний редактор з функціями створення публікацій, інструментами для редагування графіки і тривимірного моделювання.

Системні програми:

Операційна система - це основна програма, яка завантажується при вмиканні комп'ютера, веде діалог з користувачем, керує роботою комп'ютера, запускає прикладні програми на виконання. (Приклади ОС - MS DOS, UNIX, LINUX, WINDOWS та ін.);

Драйвери - програми, які розширюють можливості ОС з керування пристроями введення-виведення (клавіатура, миша, принтер і т.д.). Зокрема за допомогою драйвера клавіатури можна вводити в комп'ютер букви різних алфавітів;

Програми-оболонки забезпечують більш зручний і наочний спосіб спілкування з комп'ютером (Приклади: Norton Commander, Volkow Commander, Far Manager, Windows Commander, Провідник і т.д);

Допоміжні програми (утиліти) - архіватори, антивірусні системи, програми для тестування роботи комп'ютерів, оптимізації дисків і т.д.

Інструментальні системи - системи (мови) програмування дають змогу створювати нові програми для комп'ютерів.

• Популярні системи програмування - Turbo Basic, Quick Basic, Turbo Pascal, Turbo C.

• Останнім часом одержали поширення системи програмування, орієнтовані на створення Windows-додатків:

• пакет Borland Delphi (Дельфі) - блискучий спадкоємець сімейства компіляторів Borland Pascal, що надає якісні і дуже зручні засоби візуальної розробки. Його винятково швидкий компілятор дозволяє ефективно і швидко вирішувати практично будь-які задачі прикладного програмування;

• пакет Microsoft Visual Basic - зручний і популярний інструмент для створення Windows-програм з використанням візуальних засобів. Містить інструментарій для створення діаграм і презентацій;

• пакет Borland C++ - один з найпоширеніших засобів для розробки DOS і Windows додатків.

Файлова система

Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.) зберігається в файлах. Файл -поіменоване місце на диску для зберігання інформації. Кожний файл має ім'я і розширення. Розширення вказує на тип файлу. Ім'я файлу може мати до 255 символів. Розширення відокремлюється від імені крапкою.

 

Адреса файлу. Каталоги (папки)

Той факт, що на жорсткому диску можна зберегти більше 65 тисяч різних файлів, ще не означає, що саме так і треба робити. У портфель теж можна покласти п'ятсот окремих аркушів, але так не роблять. Із зошитами й книжками працювати зручніше.

 

Для зручної роботи з файлами на диску створюються каталоги (папки). Папка - це те місце на диску, де зберігаються файли та інформація про них (розмір, дата створення). Ім'я папки може мати до 255 символів. В іменах папок не можна використовувати такі символи: * ? \ / | : < > ». Крім того, в іменах файлів і папок не варто використовувати українські букви і, ї та є. Це може викликати проблеми при відкритті таких файлів і папок через мережу. Кожна папка може містити в собі інші папки, документи, таблиці, малюнки та ін. Сукупність папок утворює деревоподібну структуру.

Для відкриття будь-якої папки необхідно двічі натиснути на її значок або виділити його і натиснути клавішу Enter. Якщо в середині однієї папки знаходиться інша, то їх імена відокремлюються одна від одної обернутою похилою рискою (\). Кожен сам створює собі на диску такі папки, які йому потрібні.

Наприклад, на диску С: у папці "Мої документи" можна створити такі папки:

С: \Мої документи\Проект

С: \Мої документи\ Архів

С:\Мої документи\Мої папери

На кожному диску є сформований каталог, який називають кореневим. Ім'я кореневого каталогу співпадає з іменем диска (наприклад, А:\, С:\, Е:\ і т.д.) і його не можна вилучити.

Якщо папка знаходиться в середині іншої папки, то її називають вкладеною. У папці "Проект" можна створити, наприклад, папки "Авіація", "Космос", "Комп'ютери", а в папці "Космос" можна створити папки "Венера", "Марс" і т.д. Тоді файл, у якому зберігається картинка з вулканами "Венери", матиме таку адресу:

С:\Моїдокументи\Проект\Космос\Венера\ім'я_файлу.

Адресу файлу ще називають шляхом доступу до файлу чи шляхом пошуку файлу або повним іменем файлу. Знаючи таку адресу (шлях), неважко знайти потрібний файл.

Папка, з якою в даний час працює користувач, називаються відкритою (поточною) папкою. Якщо потрібний файл знаходиться у відкритій папці, то повний шлях до файлу можна не вказувати.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...