Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОС Windows: основні поняттяКомп'ютерна система складається з апаратної частини (комп'ютера, hardware) і програмного забезпечення (software), яке є у файловій системі на дисках. Програмне забезпечення поділяється на операційні системи (MS Windows, Linux тощо) і прикладні програми (MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop тощо).

Доступ до комп'ютерної системи може бути прямий або захищений паролем. За допомогою пароля захищають приватну чи корпоративну (колективну) інформацію. У захищену систему можна увійти, знаючи ідентифікаційний номер (ID) чи прізвище користувача (login), а також пароль (password). Під час введення пароль на екрані не висвітлюється, його слід зберігати в таємниці. Якщо під час введення номера (прізвища) чи пароля допущено помилку, то процес треба повторити.

Операційна система - це сукупність програм, які призначені для керування роботою комп'ютера і підтримки взаємодії користувача з апаратною частиною і прикладними програмами.

Після завантаження операційної системи з'являється основний екран - це робочий стіл користувача.

Візуально робочий стіл - це тло, на якому відображаються інші елементи, а фактично - це папка з назвою desktop, яка містить різні об'єкти (файли, інші папки). На столі є робоче поле з підписаними значками, які називають піктограмами, а також панель задач з кнопкою Пуск, що розгортає головне каскадне меню системи.

Диски, папки користувача, прикладні програми (Word, Excel тощо) та системні папки ("Мій комп'ютер", "Кошик" тощо), файли документів називатимемо об'єктами. Піктограми графічно репрезентують ці об'єкти у вікні. Надалі поняття дії над об'єктом чи його піктограмою ототожнюватимемо. Це означає: якщо, наприклад, вилучити піктограму деякої папки, то з диска буде вилучено реальну папку; щоб скопіювати файл у буфер обміну, достатньо дію копіювання застосувати до піктограми файлу.

Піктограма програми має вигляд деякого значка-картинки, документа - аркуша паперу. Назву піктограмі дає користувач. Назву і вигляд значка можна змінювати.

Сама піктограма - це також об'єкт. Панель задач є об'єктом. Об'єктами є вікна тощо. Об'єктом можна вважати все, над чим визначені певні дії. Ось чому ОС MS Windows є об'єктно орієнтованою.

Панель задач (taskbar)- це вузька горизонтальна смуга внизу екрана, яка містить кнопку Пуск, панель швидкого запуску програм, кнопки мінімізованих вікон, відкритих вікон та запущених програм, область інформування з індикатором мови, годинник, піктограми антивірусних та інших обслуговуючих програм. Щоб активізувати потрібне вікно (тобто програму), можна клацнути на відповідній кнопці на панелі задач. Панель задач можна ховати, змінювати чи переміщати на робочому столі, але початківцям це робити не рекомендується.Об'єкт «Мій комп'ютер» забезпечує взаємодію користувача з файловою системою: дисками, папками, файлами і засобами керування комп'ютером. Зазвичай цей об'єкт трактують як специфічну системну папку.

Вікно є центральним поняттям у Windows (звідси і походить назва операційної системи). Вікно відображає зміст (наповненість) об'єкта (рис. 4). Розрізняють такі головні типи вікон: робочий стіл, вікно папки, вікно програми, вікно документа, діалогове вікно, вікно системи допомоги.

Вікно папки складається з таких головних елементів:рядка з назвою об'єкта і кнопками керування вікном; рядка меню; робочого поля вікна.

Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів (toolbars), стану (статусу, status bar) і область задач ліворуч від робочого поля.

Якщо у робочому полі не поміщається вся інформація, то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смуги прокручування з бігунцями. Бігунці переміщують, щоб побачити все поле.

Розміри вікна можна змінювати. Для збільшення чи зменшення розмірів вікна вказівник миші встановлюють на межі вікна або в кутку (вказівник змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перетягують межу.

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів: викликати контекстне меню.кнопки, клацнувши над нею правою клавішею миші, і виконати команду "Закрити"; якщо у контекстному меню панелі задач доступна команда "Скасувати згортання", то виконати її.

Розгорнуті вікна закрити різними способами, зокрема, комбінацією клавіш Shif t+Alt+F4; натиснути по черзі кнопки на панелі задач: вікна відкриються, закрити їх відомими способами.

Над об'єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії, які можна виконати трьома різними способами: за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню (найзручніший спосіб). Контекстне меню об'єкта містить команди, визначені лише над вибраним об'єктом.

Щоб отримати контекстне меню елемента, треба клацнути над елементом правою клавішею миші.

Відображення піктограм у вікні папки залежить від вибору команд ("Значки", "Список", "Таблиця" тощо) з пункту меню "Вигляд", а також від значень параметрів, доступ до яких отримують після виконання команд "Сервіс" => "Властивості папки" ^ "Вигляд". Власне тут у Windows XP можна задати чи скасувати відображення повного шляху до вибраного файлу в рядку заголовка папки чи в адресному рядку на панелі інструментів, назв типів файлів (розширень), захованих і системних файлів тощо.

Значок для папки можна замінити на інший, зокрема на закладці "Налаштування команди Вигляд" на "Налаштування вигляду папки".

За допомогою команди "Властивості" з контекстного меню робочого столу отримаємо доступ до діалогового вікна налаштування екрана (робочого столу). Тут користувач може:

• на закладці "Фон" чи "Робочий стіл" з меню дібрати до вподоби колір фону і вигляд малюнка (шпалер) робочого столу;

• на закладці "Заставка" вибрати вигляд екранної заставки - рухомого зображення, яке з'явиться на екрані через заданий інтервал бездіяльності користувача (це роблять з метою запобігти вигорянню екрана);

• змінити кольорове оформлення всіх елементів вікон;

• задати параметри роздільної здатності екрана.

У Windows 9х можна вибирати web-стиль чи класичний Windows-стиль вибору і відкривання (запуску) об'єктів, а також вигляд вказівника миші, змінювати вигляд значків; а у Windows XP - задавати тему робочого столу як сукупність значень різних параметрів, а також можливість відобразити певну web-сторінку на робочому столі відразу після вмикання комп'ютера.

Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх упроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаються виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Діалогове вікно завжди потрібно закривати.

У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання. Клацнувши на ній, а потім на будь-якому елементі вікна, отримаємо довідку про призначення цього елемента.

Комп'ютер вимикати відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку "Пуск" і послідовно виконати пункти "Закінчення роботи" і "Вимкнути" або "Перезавантажити". Натиснувши на комбінацію клавіш ЛН4 F4 і Enter, процес вимикання комп'ютера можна значно пришвидшити.

У Windows XP комп'ютер можна перевести у «сплячий режим», натиснувши клавішу Shift після виконання команди "Закінчення роботи". У цьому випадку після вмикання комп'ютера на екрані будуть папки і документи, що залишилися з попереднього сеансу роботи.

Порушення правил вимикання або самовимикання комп'ютера внаслідок раптового зникнення живлення може призвести до неполадок у системних файлах на диску.

Під час наступного вмикання комп'ютера деякий час працюватиме програма сканування дисків, яка усуватиме ці неполадки.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...