Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОС Windows: Головне меню. Запуск програмГоловне (каскадне) меню операційної системипризначене для запуску програм і керування роботою комп'ютера. Його формує користувач і відкриває натисканням на кнопку "Пуск".

Пункт Програми (Усі програми) призначений для запуску програм, що занесені в його підменю. Він також дає уявлення про наявні на комп'ютері програми. Будь-яку програму запускають так: знаходять у списку потрібну назву і клацають над нею лівою клавішею миші. Символ трикутника праворуч від назви означає, що це не програма, а папка, розкривши яку отримаємо підменю, в якому треба буде зробити вибір. Так утворюється каскад меню. Працюючи з каскадом, потрібно акуратно вести курсор миші в горизонтальному напрямку в рядку з назвою програми до символу трикутника, щоб відкрити чергове підменю. Якщо це не вдається відразу, слід набути відповідних навичок.

Головне меню, і, зокрема, пункт "Програми" користувач може змінювати відповідно до своїх потреб. Для цього потрібно клацнути на кнопці "Пуск" правою клавішею миші та виконати команду "Відкрити" -отримаєте доступ до папок з ярликами програм, що є в меню. Ці ярлики можна вилучати або вставляти нові - отримаєте нову конфігурацію меню. Змінити вигляд і склад головного меню можна за допомогою команди "Властивості" контекстного меню кнопки Пуск, але студентам це робити не дозволяється.

Розглянемо деякі програми, згруповані у папці "Стандартні": Блокнот (Notepad) - редактор текстів, Калькулятор - калькулятор, Paint - графічний редактор, Знайомство з Windows XP. Англійські назви програм часто (але не завжди) є водночас власними назвами exe-файлів, з яких вони запускаються.

Блокнот (MS NotePad) - найпростіший текстовий редактор. Його використовують для підготовки коротких повідомлень у стандартному форматі txt, а також кодів Windows-програм і даних для них, зокрема, текстів web-документів у форматі html тощо. Текстовий файл може містити реферат чи курсову роботу студента, автобіографію користувача, лист до друга, текст пісні чи вірша, фрагмент літературного твору, звіт, важливий документ тощо.

Набирання і виправляння текстів називають редагуванням, ось чому відповідні програми називаються текстовими редакторами. Розглянемо головні правила роботи з ними.

Текст з'являтиметься на екрані у точці, на яку вказує курсор. Ця точка називається точкою (позицією, місцем) вводу.

Розглянемо, як використовують деякі клавіші клавіатури для набирання текстів. Між словами потрібно робити пропуски, для чого використовують найдовшу клавішу - пропуск. Пропуски не рекомендується використовувати для утворення абзаців, відступів, центрування тексту. Для цього є спеціальні способи. Наприклад, абзацний відступ утворюють клавішею Tab.Щоб вилучити щойно неправильно набраний символ, натискають на клавішу Backspace. Помилку в середині тексту виправляють так: до неправильного символу підводять курсор, вилучають його клавішею Del і набирають потрібний символ. Виявивши помилку, не потрібно вилучати правильно набрані символи клавішею Backspace, щоб виправити помилку.

Курсор можна швидко перевести на початок чи в кінець рядка, натиснувши на клавіші "Home" чи "End" відповідно, або користуючись мишею. Клавіші "Page Up" і "Page Down" призначені для перегляду великих текстів екранними сторінками.

Щоб почати новий абзац чи розділити один рядок на два, натискають на клавішу вводу Enter. Щоб вставити у текст порожній рядок, потрібно ще раз натиснути на клавішу "Enter". Для продовження введення тексту в наступному рядку без створення нового абзацу треба натиснути "Shif t+Enter".

Інколи два рядки треба з'єднати. Це можна виконати двома способами:

• курсор поміщають на початок другого рядка (для цього натискають "Home") і натискають на клавішу Back space;

• курсор поміщають у кінець першого рядка (End) і натискають на клавішу "Del".

Текстовий редактор може функціонувати в одному з двох режимів: вставляння або заміни. Перемикають режими клавішею Insert. У режимі вставляння набраний на клавіатурі символ вставляється в середину іншого тексту, а у режимі заміни символ вводиться по наявному тексту.

Створений текст потрібно зберегти у файлі в заданій папці під деякою назвою командами "Файл => Зберегти ЯК..." Відкриється діалогове вікно "Зберегти ЯК", в якому потрібно зазначити власну назву файлу, його розширення і найважливіше - правильно вибрати папку для його зберігання зі списку "Папка".

Програми MS Paint і Калькулятор.Програма MS Paint призначена для створення растрових рисунків у форматі bmp. Рисують так: вибирають інструмент на панелі інструментів, наприклад олівець, і рисують у робочому полі, натиснувши на ліву клавішу миші. Кнопка з буквою А призначена для введення текстів. Верхні дві кнопки призначені для вибирання і вирізування фрагмента рисунка. Колір зображення вибирають клацанням лівою клавішею миші на палітрі кольорів унизу екрана. Ще один колір можна закріпити за правою клавішею миші, що зручно для замальовування замкнених областей.

Якщо фрагмент рисунка не вдався, його можна витерти, натиснувши спочатку на кнопку із зображенням гумки. Якщо не вдався весь рисунок, то можна спробувати ще раз, виконавши команди "Файл => Створити". Невдалий рисунок зберігати на диску не треба (дайте відповідь "НІ" на відповідний запит комп'ютера). Створений рисунок потрібно зберегти у файлі на диску під деякою назвою: Файл => Зберегти як...

Програма Калькулятор функціонує у двох режимах: нормальному та інженерному. У нормальному режимі можна виконувати найпростіші дії з числами, використовуючи регістр пам'яті за допомогою таких клавіш: МС - очистити пам'ять, MS - занести число в пам'ять, MR - прочитати з пам'яті, М+ - додати число до вмісту пам'яті, СЕ - очистити дисплей, С - очистити все. Інженерний калькулятор дає змогу працювати з різними градусними мірами, системами числення, алгебраїчними, логічними та статистичними функціями.

Пункти "Виконати" та "Пошук".Пункт "Виконати" використовують для запуску програми, якщо точно знають її назву: notepad, mspaint, calc, winword тощо. Назву вводять з клавіатури у відповідне текстове поле і натискають на клавішу вводу.

Пункт Пошук застосовують для відшукання папки чи файлу на диску за відомою назвою або кількома першими літерами назви, відомим текстом з текстового файлу чи відомою датою створення тощо.

У Windows XP є помічник із пошуку, меню якого розташовується вобласті задач. Він дає змогу шукати файли у різних форматах, папки, комп'ютери в мережі, людей, ресурси в Інтернеті тощо. Список знайдених об'єктів, які задовольняють критерій пошуку, подається праворуч від меню. З цими об'єктами можна виконувати стандартні дії.

Пункти "Документи", "Довідка" та "Налаштування". Пункт "Документи (Недавні документи)" забезпечує швидкий доступ до 15 останніх документів, з якими користувач працював упродовж недавнього часу.

Пункт "Довідка" призначений для надання корисної інформації про принципи роботи користувача із системою і про систему в цілому. Для цього є також програма Знайомство з Windows, яку можна запустити з папки "Стандартні". Підкреслені тексти в довідках є гіперпосиланнями, що забезпечують доступ до детальнішої інформації.

Пункт "Налаштування" (Панель керування) дає доступ до панелі керування, налаштування принтерів і панелі задач. Тут найважливішою є панель керування, за допомогою якої налаштовують панель задач і меню "Пуск", а також обладнання: клавіатуру, мишу (добирають вигляд та швидкість реакції вказівника, наявність/відсутність шлейфа), принтер, екран, інсталюють і деінсталюють програми та шрифти, корегують дату і час, підбирають звукові ефекти для подій Windows, налаштовують засоби розпізнавання мови для перетворення текстів у мову, задають регіональні стандарти тощо. Власне тут, в регіональних стандартах, користувач вибирає символи, які використовуватимуться в десяткових числах (крапка або кома), а також у списках (кома чи крапка з комою).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...