Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вилучення номерів сторінокДля вилучення номерів сторінок необхідно:

• виконати команду "Вигляд - Колонтитули";

• виділити номер сторінки в колонтитулі і натиснути клавішу [Del];

• натиснути кнопку "Закриття панелі" на панелі інструментів "Колонтитули".

Таблиці в тексті

Таблиця відображається у вигляді сітки із вертикальних стовпчиків і горизонтальних рядків. Перетин рядка і стовпчика визначають комірку, в якій може зберігатися слово, речення, число або формула. Створення таблиці:

• команда "Таблиця ð Намалювати таблицю" або клацнути на кнопці "Намалювати таблицю" на панелі інструментів (використовується, коли для стовпчиків і рядків необхідні різні розміри);

• вставити таблицю командою "Таблиця -ð Добавить таблицю" або клацнути на кнопці "Добавити таблицю" на панелі інструментів (використовується, якщо потрібна таблиця стандартного вигляду).

Заповнення таблиці.Встановити в комірку курсор і ввести потрібні дані. Перехід з однієї комірки в іншу здійснюють клавішою керування курсором або "Tab". Можна перевести вказівник миші і клацнути лівою кнопкою.

Редагування таблиці. Редагування таблиці полягає не тільки у виправленні помилок або заміні вмісту окремих комірок, а й у зміні ширини стовпчиків і висоти рядків та у доповненні таблиці новими стовпчиками і рядками.

Видалення комірок із таблиці.Треба виділити комірки, які підлягають видаленню, включаючи символи комірок. Виберати команду "Видалити комірки" у меню Таблиця. Встановити перемикач, що відповідає необхідному параметру.

Видалення рядків або колонок із таблиці.Виділити рядки або колонки, які слід видалити. Під час видалення рядків включити у виділений фрагмент символ рядка. Вибрати команду "Видалити рядки" або "Видалити стовпці" у меню Таблиця. Видалення вмісту таблиці. Виділити елемент, який треба видалити. Натиснути клавішу "DEL".

Додавання комірок у таблицю. Виділити праворуч від місця вставки стільки комірок (включаючи символи комірок), скільки треба вставити у таблицю. Натиснути кнопку стандартної панелі інструментів -Вставити таблицю. Установити потрібні параметри. Додання рядків або колонок у таблицю. Виділити рядок або колонку, поруч з якими треба вставити нові. Виділити стільки рядків або колонок, скільки треба вставити їх у таблицю. У меню Таблиця оберати команду "Вставити". У меню слід вибрати необхідні елементи та напрямок (Таблиця, стовпці зліва, стовпці справа, рядки вище, рядки нижче, комірки).

Рядок або колонка будуть вставлені відповідно поточного положення курсору. Щоб додати рядок наприкінці таблиці, слід встановити курсор в останню комірку останнього рядка та натиснути клавішу "ТАВ".Розбиття таблиці або вставка тексту перед таблицею.Щоб розбити таблицю на дві частини, необхідно виділити рядок, який буде першим у новій таблиці. Для вставки тексту перед таблицею, слід виділити її перший рядок. Вибрати команду "Розбити таблицю" у меню Таблиця.

Зміна ширини колонки таблиці.Виділити колонку, ширину якої потрібно змінити. Виберіть команду "Висота і ширина комірки" у меню Таблиця, а потім - вкладку "Стовпець". Щоб визначити точну ширину колонки, введіть число у полі Ширина стовпця. Для встановлення ширини колонки у відповідності до її вмісту, слід натиснути кнопку "Автопідбір". Можна змінювати ширину колонки, пересуваючи її границі усередині самої таблиці або переміщуючи маркери колонки на горизонтальній лінійці. Щоб побачити величину ширини колонки, треба встановити покажчик миші на горизонтальну лінійку та натиснути кнопку миші, утримуючи натиснутою клавішу "ALT".

Зміна висоти рядка таблиці.За замовчанням висота рядка встановлюється залежно від умісту комірок та заданих інтервалів перед та після абзацу. Висоту рядків можна змінювати, але всі комірки одного рядка будуть мати однакову висоту.

Спочатку слід виділити рядок, висоту якого треба змінити. Необхідно вибрати команду "Висота і ширина" комірки у меню Таблиця, а потім вкладку "Рядок". Для встановлення ширини колонки відповідно до її вмісту слід вибрати параметр "Авто зі списку" "Висота рядка". Для визначення точної ширини рядка треба виберати параметр "Точно" зі списку "Висота рядка" та ввести число в полі "Значення". Якщо вміст перевищує фіксовану висоту рядка, нижня його частина буде відрізана.

Щоб визначити точну ширину рядка, можна також вибрати параметр "Мінімум" зі списку "Висота рядка" та ввести число у полі "Значення". Якщо вміст перевищує фіксовану висоту рядка, то вона буде змінена так, щоб уміст розташувався у комірці. Висоту рядка можна змінювати за допомогою вертикальної лінійки у режимі розмітки сторінки. Необхідно вибрати команду "Розмітка" сторінки у меню Вид. Пересунути на вертикальній лінійці маркер рядка.

Об'єднання декількох комірок таблиці в одну.Існує можливість злиття двох або більше комірок одного рядка в одну комірку. Наприклад, необхідно злити декілька комірок в одну для утворення заголовка таблиці, що відноситься до декількох колонок слід виділити комірки, призначені для злиття, вибрати команду "Об'єднати комірки" у меню Таблиця.

Розбиття однієї комірки таблиці на декілька. Необхідно виділити комірки, призначені для розбиття. Вибрати команду "Розбити комірки" у меню Таблиця. Ввести кількість колонок, на яку треба розбити кожну комірку. Текст комірки розбивається залежно від кількості символів абзацу, що знаходяться у ній. Якщо у комірці міститься лише один символ абзацу, то весь текст, що знаходиться у ній, поміщається у крайню ліву з нових комірок, а решта залишаються порожніми. Якщо у комірці міститься більше одного символа абзацу, то абзаци розподіляються порівну між комірками.

Добавлення та видалення обрамлення й заливки. Для автоматичного добавлення обрамлення та заливки виділяють таблицю та вибирають команду "Автоформат" у меню Таблиця. Нарешті обирають потрібний формат із списку "Формати".

Щоб добати обрамлення та здійснення заливки у ручному режимі до всієї таблиці або її частини, необхідно виділити відповідне, а потім вибрати команду "Обрамлення і заливка" у меню Формат та задати потрібні параметри.

Для видалення обрамлення та заливки слід виділити таблицю, а потім вибрати команду "Автоформат" у меню Таблиця. Зі списку Формати виберіть "Нема".

Вирівнювання таблиці або рядків таблиці на сторінці.Виділити таблицю або рядки, які необхідно вирівняти. Вибрати команду "Висота і ширина комірки" у меню Таблиця, а потім - вкладку "Рядок". Щоб вирівняти таблиці або виділені рядки слід вибрати один із трьох параметрів зі списку "Вирівнювання": По лівому краю, По правому краю або По центру. Для визначення точного відступу від лівих полів ввести число у полі "Відступ зліва".

Сортування даних у таблиці.Необхідно виділити колонки, за якими треба провести впорядкування таблиці. Виберіть команду "Сортування" у меню Таблиця, а потім - потрібний спосіб сортування.

Якщо таблиця містить числову інформацію, наприклад, про діяльність фірм, рекламу тощо, то її дані можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб вставити відповідну до таблиці діаграму у текстовий документ, її треба виокремити (всю або частину) і виконати послідовність команд: "Вставка" ð "Малюнок" ð "Діаграма". Через деякий час (що залежить від швидкодії Вашого комп'ютера) на екрані з'явиться таблиця в форматі Excel, а також відповідна діаграма (стовпчикового типу).

У цей момент ще можна робити зміни в таблиці - діаграма змінюватиметься автоматично. Тип діаграми можна вибирати із запропонованого меню, клацнувши на кнопці типу. А можна нічого не змінювати, закрити вікно таблиці і клацнути на чистому полі десь у документі. Через мить стовпчикова діаграма буде там. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розташування.

Діаграма - це об'єкт, який активізують (вибирають, виокремлюють) клацанням мишкою один раз у його межах. Активний об'єкт буде оточений маркерами (маленькими прямокутниками), перетягуючи які можна змінювати розміри об'єкта. Щоб перемістити вибраний об'єкт, курсор миші поміщають над об'єктом, затискають ліву клавішу і перетягують об'єкт на нове місце.

Вставлення розрахункової формули у поточну комірку таблиці виконується тільки за командою "Таблиця - Формула", яка активізує діалогове вікно «Формула»

У цьому вікні задається формула, встановлюється формат результату обчислень і вибираються арифметичні та логічні функції з числа стандартних: SUM, MIN, MAX, ROUND, PRODUCT, MOD, OR, NOT, FALSE, AVERAGE, IF та ін. Введення формули у поточну комірку, а також її реалізація здійснюються за командою ОК.

Будь-яка формула починається зі знака « = » і є арифметичним виразом, що складається з числових констант і змінних, діапазонів комірок, покажчиків стандартних функцій, знаків арифметичних дій (+, -,*,/) та круглих дужок.

Під час оброблення табличних даних найчастіше доводиться підсумовувати числа у вибраних стовпцях і рядках. У Word ця процедура виконується за допомогою стандартної функції SUM такого виду: SUM(ABOVE) або =SUM(LEFT), де ABOVE, LEFT - параметри, якими задаються діапазони чисел, розміщених над і ліворуч поточної комірки. Система вводить їх за замовчуванням.

Аналогічно підсумовуються числа, розміщені внизу (BELOW) та праворуч (RIGHT) від поточної комірки. Параметри BELOW і RIGHT вводяться у поле «Формула» вручну. Взагалі підсумувати можна числа, розміщені в різних діапазонах (блоках) та комірках:

SUM («діапазон»; «комірка»; «діапазон»;...).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...