Главная Обратная связь

Дисциплины:


Побудова діаграм у програмі ExcelРозглядати довгі рядки й стовпчики цифр - досить нудне заняття. Для внесення різноманітності і надання табличним даним привабливого вигляду застосовують форматування. Та все-таки, що б Ви не робили -цифри залишаться цифрами. Інша річ, коли представити дані таблиці у вигляді діаграми чи графіка.

В Excel існує ряд стандартних типів діаграм, які можна використовувати як відправні точки для створення власних діаграм. Діаграми можна розміщувати на тих же аркушах, де розміщені вихідні дані (ті дані, по яких побудована діаграма). Такі діаграми називають впровадженими. Крім того, діаграму можна розмістити на окремому аркуші, який називають діаграмним аркушем. Excel полегшує представлення всіх даних або їх частини у вигляді діаграм декількох видів. Більше того, діаграма автоматично обновляється при зміні вихідних даних і, навпаки, при зміні самої діаграми вихідні дані теж змінюються.

Діаграма - це графічно представлена залежність однієї величини від іншої. За допомогою діаграм взаємозв'язок між даними стає більш наочним. Діаграми полегшують порівняння різних даних.

Більшість діаграм впорядковують дані по горизонтальній (вісь категорій) і вертикальній осях (вісь значень). Окремі елементи даних називають точками. Декілька точок утворюють послідовність даних.

 
 

Заголовки стовпчиків і рядків утворюють координатну сітку на робочому аркуші, за допомогою якої можна визначити адресу кожної клітинки. На діаграмі аналогічну роль відіграють осі X та Y.

Вісь X - це вісь категорій. її ще називають віссю незалежних змінних. Вісь Y називають віссю значень. На діаграмі з попереднього малюнка по осі Y відкладена реалізація у тисячах гривень. Кожен відрізок між поділками на цій осі відповідає продажу на 2 млн гривень.

Точки на діаграмі відповідають значенням місячних об'ємів продаж. У різні місяці показник продаж змінюється. Іншими словами, залежить від місяця. Тобто, це залежна змінна. Тому вісь Y називають віссю залежних змінних або віссю значень.

Гарним помічником у побудові діаграм є майстер діаграм. Він виконує основну частину роботи зі створення діаграм. Все, що треба робити Вам, це вибирати дані і приймати по ходу деякі нескладні рішення. У вікні майстра діаграм (шаг 1 виз 4) представлені 14 типів стандартних діаграм, а кожен тип стандартної діаграми має ще по декілька видів.

Створення діаграми

1. Виділити дані, з якими необхідно побудувати діаграму. Можна включити в діапазон імена груп комірок.

2. Натиснути кнопку «Майстер діаграм».

3. В діалоговому вікні «Майстер діаграм» вибрати тип і вид діаграми.

4. Натиснути кнопку «Далі».5. В другому діалоговому вікні на вкладці «Діапазон даних» можна вибрати (або змінити) діапазон даних листа, що використовусться для діаграми, за допомогою поля «Діапазон». Якщо перед початком роботи з майстром діаграм дані не були виділені, то, використовуючи це поле, можна їх виділити зараз. Якщо діалогове вікно перекриває необхідний діапазон комірок, то його можна перемістити або скористатися кнопкою «Згорнути»/«Розгорнути». Уточнити орієнтацію діапазону даних діаграми за допомогою перемикачів рядків і стовпчиків.

6. Після перевірки і зміни всіх необхідних параметрів натисніть кнопку « Далі».

7. У третьому діалоговому вікні є шість вкладок:

 

«Заголовки»- вводиться назва діаграми та назви координатних осей.

«Осі»- дозволяє вибрати способи відображення написів на осях.

«Лінії сітки»- для спрощення роботи із значеннями діаграми можна добавити основні та проміжні лінії.

« Легенда » - можна розмістити на діаграмі у вибраному місці пояснюючий текст.

«Підписи даних»- залежно від типу створюваної діаграми можна використовувати різні підписи даних, які представляють собою мітки діаграми, що вказують дійсне значення точки даних.

«Таблиця даних»-дозволяє добавляти в створювану діаграму таблицю з даними. Ця таблиця розміщується поруч з діаграмою і відображає її реальні значення, що використовується для її побудови.

 

8. Виконавши установку необхідних параметрів на кожній із вищеперерахованих вкладок, потрібно натиснути кнопку «Далі».

9. На останньому етапі роботи майстра діаграм визначається місцезнаходження створеної діаграми. її можна вмонтувати як об'єкт робочого листа або створити окремий діаграмний лист в робочій книзі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...