Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft AccessУ сучасному суспільстві в будь-якій сфері діяльності необхідний інформаційний супровід. Для зберігання великих інформаційних потоків необхідні відповідні засоби.

Сукупність об'єктів реального світу, які мають певні характеристики й об'єднані за певною ознакою, складають предметну область, наприклад, сукупність учнів уданій навчальній групі, сукупність виробів, що зберігаються на даному складі тощо. Кожний реальний об'єкт має багато характеристик, які визначають його суть, проте в кожній галузі важливими є тільки певна сукупність характеристик. Такою сукупністю характеристик наділяється абстрактний об'єкт, який називається моделлю, або інформаційною моделлюоб'єкта. Вибираючи модель об'єкта, слід подбати про її адекватність, тобто здатність моделі максимально відтворювати поведінку реального об'єкта за певних умов.

Для діяльності в певній галузі необхідно мати інформацію про реальні об'єкти даної предметної області, взаємозв'язок між цими об'єктами, розвиток і зміни цих об'єктів. Така інформація зберігається в базах даних. База даних- це сукупність взаємопов'язаних даних про властивості об'єктів даної предметної області, їх взаємозв'язки та взаємний вплив. Існують такі види баз даних: реляційна, ієрархічна, мережна. Найбільшого поширення набули реляційні (від атігл. Relation - відношення) бази даних.

Для взаємодії користувача з базою даних призначений комплекс програм, який називається система управління базою даних (СУБД).Крім забезпечення взаємодії користувача з базою даних, системи керування базами даних виконують такі функції:

• створення баз даних і їх основних елементів;

• введення, редагування і вилучення даних;

• упорядкування даних за певними критеріями;

• вибір сукупності даних, що відповідають певним вимогам;

• оформлення і зображення вихідних даних тощо.


Основні характеристики Microsoft Access

Система керування базами даних Microsoft Access призначена для реляційних баз даних. У реляційних базах даних інформація про характеристики певного класу реальних об'єктів заноситься в спеціальні таблиці. Кількість характеристик, які визначають сутність об'єктів даного класу, відповідає кількості стовпчиків таблиці. Стовпчики таблиці реляційних баз даних називаються полями, а рядки - записами.

Таблиці є основою реляційної бази даних, вони мають такі властивості:

• кожний елемент таблиці (клітинка) є елементом даних;

• кожний стовпчик таблиці має унікальне ім'я;

• кожний стовпчик у таблиці однорідний, тобто складається з однотипних елементів. Це можуть бути
числа, текст, дати, логічні значення, графічні об'єкти тощо;

• у таблиці не може бути однакових рядків;• рядки мають бути з однаковою кількістю елементів (полів), які є різнорідними і взаємопов'язаними;

• послідовність рядків і стовпчиків довільна.

У СУБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл. З розвитком СУБД почали застосовуватися зв'язуваннятаблиць. У MS Access є прості й наочні засоби зв'язування таблиць, які зберігаються в одному файлі. Зберігання кількох таблиць в одному файлі має такі переваги:

• можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом даних, тобто інформація про властивості об'єктів одного класу знаходиться в одній таблиці;

• зберігання інформації в окремих таблицях (модулях) дає змогу змінювати і поповнювати інформацію
в коленому модулі окремо, згідно зі змінами об'єктів предметної області;

• редагування даних в одному місці призводить до автоматичного редагування в інших місцях.

Основні об'єкти Microsoft Access. Основними об'єктами Microsoft Access є таблиці, форми, запити,

звіти, сторінки, макроси, модулі.

Таблиці баз даних призначені для збереження даних про характеристики об'єктів предметної області.

Форми створюються для введення, перегляду, коригування взаємопов'язаних даних у базі.

Запити потрібні для вибору з бази даних інформації за певним критерієм або системою критеріїв. За допомогою запиту можна також додати, вилучити чи відновити дані в таблиці або на основі вже існуючих таблиць створити нові.

Звіти призначені для формування вихідного документа, який виводиться на друк.

Сторінки - це спеціальний тип Web-сторінок, призначених для перегляду даних та роботи з ними у зовнішній або внутрішній мережі.

Макроси необхідні для об'єднання певної послідовності дій під час виконання багатоетапної процедури обробки інформації в одне ціле.

Модулі містять програми, написані однією з алгоритмічних мов, для реалізації нестандартних процедур обробки інформації.

Access зберігає базу даних у файлах з розширенням .mdb, куди одночасно входять всі об'єкти: таблиці, форми, запити, звіти, сторінки, макроси та модулі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...