Главная Обратная связь

Дисциплины:


Об'єкти баз даних: таблиці, форми і робота з нимиОсновні операції обробки інформації у Microsoft Access здійснюються за допомогою таблиць. У таблицях знаходиться інформація про характеристики певного класу об'єктів. Кожному об'єкту відповідає один рядок таблиці. Дані, які містяться в одному рядку, називаються записом.Кожний об'єкт характеризується одним записом. Кожний рядок складається з однакової кількості клітинок, які називаються полями.У поля заноситься інформація (дані) про певну характеристику об'єкта. Однотипні поля, розміщені одне під одним, складають стовпчик таблиці, якому присвоюється ім'я. Кожний стовпчик таблиці описує однакову для всіх характеристику об'єктів.

Створюючи структуру таблиці, обов'язково вказують імена і типи полів. Тип поля визначає тип даних, що зберігаються у цьому полі. У Microsoft Access використовуються такі типи полів:

 

Тип Опис Розмір
Текстове Алфавітно-цифрові символи 0-255 символів
Числове Числові значення 1, 2, 4 або 8 байтів
Логічне Логічні значення: Так/Ні, 1/0 Ібіт(ОабоІ)
Лічильник Автоматичне збільшення номера 4 байти
Грошовий Грошові значення та числові дані 8 байтів
Дата/час Дата і час 8 байтів
Майстер підстановок Відображає далі з іншої таблиці, або фіксований набір значень 4 байти
MEMO Алфавітно-цифрові символи 0-640000 символів
Поле об'єкта OLE Малюнки, графіки, звук, відеозаписи До 1 Гбайту

Створення таблиць.

Таблиці в Microsoft Access можна створити різними способами, зокрема, можна створити таблиці під час створення нової бази даних командою "Створити" із меню Файл. Діалогове вікно, яке з'являється під час виконання цієї команди, містить вкладку "Таблиці". Після вибору цієї вкладки і натискання на кнопку Створити, на екрані з'явиться вікно "Нова таблиця". Будуть запропоновані такі способи створення таблиць: "Режим, таблиці", "Конструктор", "Майстер таблиць", "Імпорт таблиць", "Зв'язок з таблицями".

Режим таблиці.У діалоговому вікні "Нова таблиця" вибираємо "Режим таблиці", внаслідок чого на екран виводиться заготівка стандартної таблиці розміром 20 стовпчиків на 30 рядків із системним іменем "ТаблицяN: таблиця".

На цій заготовці системні імена полів замінюються на потрібні, для цього двічі клацають мишею на вибраному полі і вводять нове ім'я. Далі послідовно, рядок за рядком, вводять дані про характеристики об'єкта у відповідні поля. Створюється первинне ключове поле. Щоб пересвідчитися у правильності вибору типу полів та виконати у разі необхідності потрібні зміни, викликається командою "Вид"ð "Конструктор таблиць". Після завершення цих дій таблиця з вибраним іменем зберігається за допомогою команди "Файл" ð "Зберегти" або відповідної кнопки панелі інструментів.У режимі "Конструктор" користувач має широкі можливості вибору параметрів таблиці. Вікно "Конструктор: Таблиця N: таблиця", яке відкривається при виборі цього режиму, містить дві панелі. За допомогою верхньої панелі присвоюється ім'я кожному полю таблиці і визначається тип даних кожного поля. Нижня панель забезпечує встановлення властивостей кожного поля.

Ім'я поля має бути коротким, інформативним і не перевищувати 64 символів. Тип поля (текстовий, числовий тощо) вибираємо зі списку Тип даних, що розкривається. Опис - це пояснення для користувача БД про призначення даного поля.

Властивості полів відображуються у нижній частині вікна конструктора. Там же користувач може задавати розмір і формат поля, маску введення даних у поле, умови на значення тощо. Вміст вкладки "Загальні" змінюється залежно від типу поля. Створення структури таблиці завершується визначенням первинного ключа, який однозначно визначає кожний запис таблиці. Первинний ключ вводиться командою "Ключове поле" контекстного меню вибраного поля або за допомогою однойменної кнопки панелі інструментів. Як первинний ключ можна вибрати також поле таблиці, що має унікальні значення. Таких полів може бути два і більше. Якщо користувачем не визначене ключове поле, то система автоматично як ключове поле використовує порядковий номер запису, вводячи додаткове поле типу "Лічильник".

У режимі "Конструктор" можна створювати і змінювати тільки структуру таблиці. Заповнення ж таблиці даними виконується в режимах "Режим таблиці" чи "Майстер таблиць".

Після форматування структури таблиці її необхідно зберегти.

Створення таблиці в режимі "Майстер таблиць".Час створення таблиць у цьому режимі істотно зменшується завдяки використанню вже готових зразків таблиць і полів, тобто процес створення таблиць автоматизується. Після вибору режиму "Майстер таблиць" у списку діалогового вікна "Нова таблиця" відкривається діалогове вікно "Створення таблиці" з трьома списками.

У списку "Зразки таблиць"вибирається потрібний зразок таблиці, а у списку "Зразки полів"— імена полів поточної таблиці. Вибраний зразок поля передається в таблицю, яка створюється, за допомогою кнопки ">", що знаходиться справа від списку. Дія кнопки ">>" поширюється на всі зразки полів. Кнопки "<" і "<<" забезпечують виконання зворотних операцій: вилучають з таблиці вказані поля. Змінити ім'я поля можна за допомогою кнопки "Перейменувати поле".Типи йолів призначаються "Майстром" зазамовчанням. У разі необхідності їх можна переглянути і змінити у режимі "Конструктор".

Після завершення формування списку полів "Майстер"переходить до наступного кроку (кнопка "Далі"). На цьому кроці вводиться ім'я нової таблиці і вибирається спосіб визначення первинного ключа - автоматично або самостійно - користувачем. Під час самостійного визначення ключа після натискання кнопки "Далі"на екрані з'являється відповідне діалогове вікно, за допомогою якого вибирається ключове поле.

На четвертому кроці роботи "Майстра"встановлюються можливі зв'язки новостворюваної таблиці з іншими таблицями за допомогою діалогового вікна "Зв'язки".

На завершальному кроці роботи "Майстра" встановлюється один з режимів введення даних у створену таблицю за допомогою перемикачів "Змінити структуру таблиці", "Ввести дані безпосередньо в таблицю", "Ввести дані в таблицю за допомогою форми, створеної автором".Залежно від вибраного режиму на екран виводиться відповідне вікно.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...