Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ознайомлення зі спеціалізацією та організацією виробництваСтудент повинен ознайомитися з організацією роботи, правами і обов’язками працівників, виробничим завданням (виробничою програмою), технологією і організацією виробництва і праці; вивчити організацію, виробництва і праці; вивчити та набути навиків обліку основних засобів і дрібного інвентарю; скласти обліковий лист праці і виконаних робіт, нарахувати заробітну плату за цими документами тощо. Також студент повинен ознайомитися з виробничими завданнями бригади і технологічними процесами, плануванням потреби в насінні, добривах, нафтопродуктах, запасних частинах, ремонтних матеріалах та їх аналізом; з нормами виробітку і розцінками що діють у даному господарстві в галузі рослинництва, з порядком нарахування оплати праці працівникам, зайнятим на роботах в рослинництві, трактористам, комбайнерам.

Студент повинен ознайомитися зі спеціалізацією і розміром тваринницьких ферм: річним виробничим завданням, технологічними процесами в тваринництві, організацією праці на фермі, посадовими обов’язками зоотехніка, бригадира тваринницької ферми, розпорядком дня для різних ферм, розподілом обов’язків між робітниками, системою зооветеринарних заходів, які проводяться зоотехнічним обліком і звітністю. Також студент повинен ознайомитися з роботою тракторного парку, автопарку, ремонтної майстерні, підсобних і переробних виробництв, з організацією і оплатою праці в галузі тваринництва. Взяти участь у: нарахуванні заробітної плати; складанні виробничих завдань по розділах галузі тваринництва; складання статистичної звітності, у перевірці й аналізі ведення документації з визначення обсягу робіт, нарахування зарплати, витрат пального.

Додати до звіту: обліковий лист тракториста-машиніста; дорожній лист тракториста; обліковий лист праці та виконаних робіт; зведена відомість про розподіл оплати праці; первинні документи про надходження, витрачання і списання продукції та матеріалів; складений розрахунок нарахування оплати праці працівникам ферми; переведення тварин з групи в основне стадо, на вибуття тварин з основного стада та інші, відомість зважування тварин, розрахунок визначення приросту, акти на оприбуткування приплоду, дорожній лист вантажного автомобіля, загальну відомість обліку автотранспорту, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей, накладні внутрішньогосподарського використання.

 

Організація бухгалтерського обліку в центральній бухгалтерії.

Робота на посаді:

Касира

Студент повинен ознайомитися з організацією роботи, правами і обов’язками касира. Набути навиків в складанні касових документів, зокрема, студент повинен скласти прибутковий і видатковий касові ордери і записати їх у журнал реєстрації касових документів, зняти копію акта ревізії каси, скласти звіт касира; перевірити звіт касира, указати кореспонденцію рахунків і провести відповідні записи в журналі-ордері.

Вивчити та описати організацію обліку на підприємстві за рахунком 30 «Каса».

Додати до звіту:прибуткові і видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, касову книгу (лист), звіт касира, журнал-ордер № 1 с.-г. та відомості по рахунку 30.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...