Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навантаження на фундаменти5.3.1 На аркушах навантажень на фундаменти наводять:

- значення навантажень;

- прийняте правило знаків навантажень;

- схеми розташування фундаментних болтів для кожної марки фундаменту;

- діаметри, висоту виступів, довжину різі гвинтової, марку сталі, фундаментних болтів, закладні деталі;

- вимоги щодо деформативності фундаментів (у разі необхідності).

Приклад оформлення аркуша навантажень на фундаменти наведений в додатку А (рисунок А.1)

 

Національний відхил 4-й рядок зверху, слова "кожної марки фундаменту" замінити "для кожного типу баз колон (стояків)"

 

5.4 Креслення загального виду металевих конструкцій

5.4.1 На кресленнях загального виду металевих конструкцій будівлі або споруди наводять схеми конструкцій із в'язями з показом взаємного розташування конструкцій, їх з'єднань, обпирання на фундаменти, а також таблиці основних показників (тільки для частини, що затверджується).

Приклади виконання креслень загального виду металевих конструкцій наведено в додатку Б (рисунки Б.1-Б.5).

5.4.2 У кресленнях загального виду наводять плани, види, перерізи, які, як правило, виконуються схематично.

У разі здійснення будівництва за чергами в кресленнях загального виду повинна бути відображена черговість будівництва такої будівлі або споруди.

5.4.3 У кресленнях загального виду показують:

- основні габаритні розміри конструкцій;

- прив'язку та основні параметри технологічного обладнання (підйомно-транспортне, інше), що впливає на конструкції;

- характерні відмітки;

- будівельні конструкції, які примикають до будівлі (споруди), але в робочих кресленнях КМ не розроблюються.

Габаритні розміри наводять як для всієї конструкції в цілому (прогони, довжина, висота, діаметр тощо), так і для великорозмірних її елементів (висота ферми тощо).

Характерними є розміри, які визначають форму будівлі або споруди та їх окремих частин: нахили (покрівлі, днища резервуару, дорожнього полотна тощо), радіуси кривих поверхонь, розміри башт у перерізах за висотою тощо.

5.5 Схеми розташування елементів металевих конструкцій

5.5.1 Схеми розташування елементів металевих конструкцій, як правило, виконують відповідно до вимог ГОСТ 21.501, а також ГОСТ 21.101 за винятком розділу 6, тобто замість специфікацій наводять відомість елементів.

Відомість елементів виконують за формою 1 згідно з додатком В.

 

Національний відхил п. 5.5.1 замінити позначення ГОСТ 21 .501; ГОСТ 21.101 відповідно на ДСТУ Б А.2.4-7; ДСТУ Б А.2.4-4 (за винятком розділу 8)

 

5.5.2 У разі виконання схем розташування елементів на декількох аркушах відомість елементів розміщують, як правило, на кожному з них. Дозволяється виконувати загальну для всіх аркушів відомість елементів із розміщенням її на одному аркуші.5.5.3 У технічних вимогах на аркушах зі схемами розташування елементів наводять:

- значення зусиль для розрахунку прикріплення елементів, які не обумовлені на схемах у вузлах або відомостях елементів;

- додаткові відомості або технічні вимоги щодо виготовлення та монтажу, які відсутні в загальних даних.

5.5.4 Маркування елементів металевих конструкцій здійснюють, як правило, на схемах розташування елементів. Елементи конструкцій, що не включені в схеми розташування, маркують на аркушах загального виду та у вузлах з'єднань згідно з ГОСТ 26047.

5.5.5 Приклади виконання схем розташування та маркування елементів металевих конструкцій наведено в додатку Г (рисунки Г.1; Г.2).

5.6 Креслення елементів металевих конструкцій

5.6.1 Креслення елементів металевих конструкцій виконують у тому разі, коли на схемах розташування недостатньо визначені їх конструктивні особливості, що необхідні для розроблення робочих креслень марки КМД.

5.6.2 У кресленнях елементів металевих конструкцій наводять:

- геометричні розміри;

- зусилля;

- опорні реакції;

- відмітки верху і низу елементів конструкції;

- розміри окремих деталей;

- типи монтажних і заводських з'єднань;

- найменування або марки металу деталей, які входять до складу елемента;

- посилання на вузли;

- технічні вимоги.

5.6.3 У технічних вимогах на кресленнях елементів наводять:

- зусилля для розрахунків прикріплень, якщо вони не обумовлені в кресленні;

- додаткові вимоги щодо виготовлення і монтажу елементів;

- номери аркушів зі схемами розташування елементів.

5.6.4 Розміри зварних швів і кількість кріпильних виробів для прикріплення елементів за наведеними зусиллями визначаються під час розроблення робочих креслень марки КМД.

5.6.5 Приклад виконання креслення схеми елемента металевої конструкції наведено в додатку Д (рисунок Д.1).

5.7 Креслення вузлів металевих конструкцій

5.7.1 У робочих кресленнях вузлів металевих конструкцій наводяться принципові конструктивні рішення, які повинні забезпечувати роботу будівлі або споруди у відповідності з прийнятою в проекті розрахунковою схемою.

5.7.2 У кресленнях вузлових з'єднань необхідно показувати елементи, які з'єднуються у вузлах із вказівкою прив'язки їх до координаційних осей, осей елементів, поверхонь деталей, а також відміток верху або низу елементів конструкції.

Приклад оформлення креслення вузла наведено в додатку Е (рисунок Е.1).

5.7.3 У кресленнях вузлів показують елементи конструкцій, які примикають, але в даних робочих кресленнях КМ не розробляються, наводять їх розміри, прив'язки, інші дані, необхідні для розроблення робочих креслень марки КМД.

Прості вузлові з'єднання, що не потребують пояснення, в робочих кресленнях КМ не наводяться.

5.7.4 У робочих кресленнях КМ у вузлових з'єднаннях елементів наводять:

- діючі в елементах зусилля (якщо вони не обумовлені в відомості елементів);

- прив'язки до координаційних осей;

- товщину деталей;

- розміри зварних швів;

- типи, класи міцності, діаметри і кроки болтів або заклепок, їх кількість;

- вимоги щодо обробки поверхонь;

- перерізи, найменування та марки металу деталей, які не обумовлені в відомостях елементів;

- технічні вимоги.

 

Розміри зварних швів, кількість і кроки болтів або заклепок не наводяться, якщо вони визначаються при розробленні робочих деталізованих креслень марки КМД за наведеними в КМ зусиллями.

5.8 Специфікації металопрокату

5.8.1 Специфікацію металопрокату та виробів (далі – СМ) виконують за формою 2 додатка Ж на аркушах будь-якого формату, розмір якого залежить від кількості рядків у графі "маса металу за видами елементів конструкцій".

СМ складається за схемами розташування.

5.8.2 СМ складають за видами елементів конструкцій без урахування відходів на обробку деталей та маси наплавленого металу при зварюванні.

5.8.3 У разі поетапного розроблення основних комплектів робочих креслень КМ відповідно до встановленої черговості будівництва об'єкта СМ складається в кожному основному комплекті.

5.8.4 На основі СМ також за формою 2 складається зведена СМ металопрокату і виробів (СМЗВ).

СМ і СМЗВ можна об'єднувати в окремий збірник (3БСМ) з титульним аркушем у відповідності з ГОСТ 21.110 і окремим змістом.

Кожній СМ, СМЗ, а також ЗБСМ надають познаку, яка включає базову познаку за діючою в організації системою і (через кому) шифр та порядковий номер СМ, СМЗв, ЗБСМ.

Приклад

3-1824-403 – КМ.СМ 16

3-1824-403 – КМ.СМЗВ

3-1824-403 – КМ.ЗБСМ,

де 3 – номер відділу розробника;

1824 – номер майданчика будівництва;

403 – номер експлікації на генплані;

КМ – марка основного комплекту креслень КМ.

Специфікації СМ, СМЗВ, ЗБСМ записують у відомості документів, що додаються.

 

Національний відхил 1 Замінити позначення ГОСТ 21.110 на ДСТУ Б А.2.4-10 2 У прикладі познаки СМ цифрову базову познаку 3-1824-403 замінити на познаку в загальному вигляді ХХХХХ – КМ, де ХХХХХ – базова познака; КМ – марка основного комплекту креслень КМ

 

5.8.5 Приклад виконання специфікації металопрокату наведено в додатку И (рисунок И.1)


ДОДАТОК А (довідковий)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...