Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклади виконання креслень загального видуРисунок Б.1 – Загальний вид двох резервуарів

Рисунок Б.2– Загальний вид щогли


Рисунок Б.3 – Загальний вид


Рисунок Б.4 – Схема розташування колон на відмітці 0,000 м


Рисунок Б.5 – Переріз 1-1


ДОДАТОК В (обов'язковий)

Форма 1 – Відомість елементів

Вказівки для заповнення відомості елементів:

- у графі "Марка елемента" наводять марку елемента за схемою розташування або за загальним видом;

- у графі "Переріз" наводять:

"ескіз" – розташування деталей перерізу елемента, позиції деталей, необхідні розміри; "поз." – порядкові номери деталей елемента;

"склад" – умовне скорочене позначення профілів згідно з ГОСТ 2.410, а також номер або розмір певного виду профілів згідно з чинними стандартами або технічними умовами;

- у графі "Зусилля для прикріплення" наводять:

А – реакція в опорному перерізі елемента, кН;

N – поздовжнє зусилля в елементі, кН;

М – згинальний момент в опорному перерізі елемента, кН·м;

- у графі "Найменування або марка металу" – наводять найменування або марку металу для елемента в цілому, якщо всі деталі його виконуються з однієї марки металу, або за позиціями – при різних марках металу;

- у графі "Примітка" – наводять інші необхідні дані щодо елемента.

Приклад заповнення форми 1

Відомість елементів

Марка елеме-нта Переріз Зусилля для прикріплення Найме-нуван-ня або марка металу Приміт-ка
ескіз поз. склад А, кН N, кН М, кН·м
ФС1 Складний             Аркуш 12
Б1 С345-3  
С245  
Б2 С345-3  
К1   -380 -410 С345-3  

 

Національний відхил У формі 1 і прикладі її заповнення в колонці "марка металу" виділяти колонку (10 мм) – "група конструкцій"

 


ДОДАТОК Г (довідковий)

Приклади виконання схем і маркування елементів металевих конструкцій

Рисунок Г.1 – Перерізи 2-2; 2-3

Рисунок Г.2– Схема розташування елементів покриття по нижніх поясах ферм

ДОДАТОК Д (довідковий)

Приклад виконання схеми елемента металевої конструкції

Рисунок Д.1 – Ферма підкроквяна ФП1

ДОДАТОК Е (довідковий)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...