Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклад виконання креслення вузлаРисунок Е.1– Вузол 1


ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Форма 2 – Специфікація металопрокату

Вказівки щодо заповнення специфікації металопрокату.

У специфікаціях СМ та СМЗв. необхідно наводити:

- у графі "Найменування профілю ГОСТ, ТУ" – найменування профілю згідно із стандартами або технічними умовами на нього;

- у графі "Найменування або марка металу ГОСТ, ТУ" – найменування або марка металу і позначення стандартів або технічних умов, за якими вони поставляються;

 

Національний відхил У таблиці і тексті перед ГОСТ, ТУ доповнити написом "ДСТУ"

 

- у графі "Номер та розміри профілю, мм" – номер або розміри профілю згідно з умовними познаками, наведеними в стандартах або технічних умовах, причому розміщують профілі за наростаючою їх номерів або розмірів;

- у графі "№ р.с." – послідовно номери всіх рядків, у яких наводиться маса;

- у графі "Маса металу за видами елементів конструкцій, т" – масу за робочими кресленнями КМ, яка визначається з точністю до одної десятої тонни;

- у графі "Загальна маса, т" – масу за робочими кресленнями КМ, яка визначається з точністю до одної десятої тонни.

По кожному найменуванню профілю наводять рядок "Разом", а для кожної марки металу -"Всього".

В кінці СМ або СМЗВ наводять рядки:

- "Всього маса металу",

- "В тому числі за марками або найменуваннями".


ДОДАТОК И

(довідковий)

Приклад виконання специфікації металопрокату

 

 

Продовження додатка И


Бібліографія

[1] ISO 9001-2000 Система менеджменте качества. Требования

[2] СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

 

Національний відхил Замінити ISO 9001-2000 на [1] ДСТУ ISO 9001-2001 Система управління якістю. Вимоги. Замінити СНиП 2.01.07-85 на [2] ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження та впливи.

 

Код УКНД 01.100.10;91.080.10

Ключові слова: система проектної документації для будівництва, металеві конструкції, стадія, проект, робочий проект, робоча документація, правила оформлення, склад, робочі креслення КМ, загальні дані, навантаження і впливи, креслення загального виду, елементів, вузлів, схеми розташування елементів, специфікація металопрокату.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...