Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фірма: сутність та функціїТема 6. Домогосподарство і фірма в системі ринкових відносин

Домогосподарство як економічний суб’єкт

Схема з лекції – взаємозв’язок основних суб’єктів економіки

 

 

Мікроекономічні основи поведінки споживачів на ринку товарів та послуг. Споживчий вибір


Дж.М.Кейнс При зміні реального доходу розміри споживання змінюються в тому ж напрямі, але не з такою ж швидкістю
І. Фішер Споживання залежить не від поточного доходу, а від доходу людини протягом усього її життя
Ф. Модільяні Споживання залежить як від доходу, так і від накопиченого на даний момент часу багатства
М. Фрідмен Поточне споживання залежить від постійного доходу та слабко реагує на тимчасові зміни доходу
Дж.Дьюзенберрі Споживання залежить від соціальних факторів – під впливом більш заможних груп споживачі збільшують обсяги споживання

Корисність. Крива байдужості. Бюджетна лінія

 

 

 

Рівновага споживача

 

 


Фірма: сутність та функції

Фірма – відокремлений суб’єкт ринкових відносин, що здійснює підприємницьку діяльність.

Підприємство – техніко-організаційна ланка фірми, в межах якої безпосередньо здійснюється технологічне поєднання факторів виробництва і виробляються товари чи послуги.

Фірма має юридичну, організаційну, виробничу, економічну та фінансову самостійність. Фірма може володіти, користуватися та розпоряджатися одним, декількома чи багатьма підприємствами. Фірма, а не підприємство отримує прибутки та несе збитки. У випадку банкрутства фірма ліквідується, а її підприємства можуть бути викуплені іншими фірмами і продовжити роботу.

Теорії фірми:

1) Класичні, неокласичні теорії (технологічний підхід)

Фірма – одиниця підприємницької діяльності, виробнича одиниця, що перетворює ресурси на продукт з метою отримання прибутку.

2) Інституціональні теорії (контрактний підхід)

Фірма – форма об’єднання власників ресурсів на основі довгострокових контрактів з метою мінімізації трансакційних витрат.

3) Теорія еволюційної мікроекономіки (еволюційний підхід)

Фірма – економічна система яка є сукупністю суб’єктів, поведінку яких визначають певні внутрішні правила, функціонування якої є еволюційним процесом, що охоплює стадії життєвого циклу: заснування, розвиток, зрілість, розпад, заснування як перетворення.

4) Економічна теорія організацій (економіко-організаційний підхід)

Фірма – одиниця координації, яка поряд з ринковим механізмом координації (або додатково до нього) забезпечує алокацію (розподіл) ресурсів.В умовах інформаційної економіки виникає новий тип фірми – нова фірма, головними ресурсами якої є знання та інформація, а основним продуктом – інтелектуальний продукт. Вартість продукції складається переважно з вартості інтелектуальних зусиль, завдяки яким були розроблена та впроваджена у виробництво ця продукція, а не з вартості робочої сили, устаткування чи сировини, що безпосередньо використовуються для виробництва.

Фундаментальними основами діяльності нової фірми є творчість, інновативність, безперервне навчання та ефективне використання знань.

Віртуальна фірма – фірма, що не має явного географічного центру та функціонує на основі комунікаційних технологій (наприклад, переважна більшість IT-фірм є віртуальними).

Пустотіла фірма – це керуюча фірма, що не володіє постійно більшістю потрібних ресурсів а винаймає їх тимчасово (наприклад, концертні агентства).

Функції фірм:

1) Виробнича

Підфункції:

1.1) інноваційна (розробка та впровадження інновацій допомагає фірмам виробляти різноманітні, якісні та недорогі товари та послуги);

1.2) маркетингова (допомагає фірмам продавати продукцію).

2) Споживча (купівля факторів виробництва, яка забезпечує власників факторів доходами у формі зарплати, проценту, ренти).

3) Прибуткова (формування доходів власників фірми та примноження їх власності).

4) Соціальна (участь у благодійності, соціальний захист працівників та нарощування їх людського капіталу).

Види фірм:

1) за формами власності: приватні, колективні, комунальні, державні, та засновані на змішаній формі власності;

2) за способом утворення та формування статутного фонду: унітарні та корпоративні;

3) за розміром: малі, середні, великі.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...