Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зразок оформлення статтіУДК 821.161.2-6 Українка Світлана Богдан   БІБЛЕЇЗМИ В СИСТЕМІ ЕПІСТОЛЯРНОГО АВТОПОРТРЕТУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті визначено специфіку використання біблеїзмів як одного з найчастотніших інтекстових елементів у будь-якому тексті, зокрема – в листах; встановлено функційно-прагматичні ознаки біблійного інтексту в епістолярії Лесі Українки, що належить до вагомих чинників її мовотворчості та індивідуального стилю; основну увагу зосереджено на аналізі біблеїзмів як засобу особистісного портретування адресантки та різних способах їх семантичних трансформацій. … (не менше 1000 знаків!) Ключові слова:біблеїзм, епістолярний текст, портретування, трансформація. Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями). Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета і завдання статті. Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Висновки та перспективи подальшого дослідження. Література 1. Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови в контексті української стилістичної науки / Н. Д. Бабич. – Чернівці : Букрек, 2009. –216 с. 2. Коваль А. П. Крилаті вирази в українській літературній мові. Афоризми. Літературні цитати. Образні вирази / А. П. Коваль, В. В. Коптілов. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 355 с. 3. Мороз Л. Леся Українка і християнство / Л. Мороз // Дивослово. – 1995. – №2. – С. 4–10. 4. Ткач Л., Мороз Т. Явища паралельного слововживання у творах Лесі Українки та в текстах українських перекладів книг Біблії другої половини XIX – початку XX століття / Л. Ткач, Т. Мороз // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 2. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 362–372.   Богдан С. К. Библеизмы в системе эпистолярного автопортретирования Леси Украинки.Текст анотації (не менше 1000 знаків). Ключевые слова: библеизм, эпистолярный текст, портретирование, автопортрет, трансформация, Леся Украинка. Bohdan S. K. Biblical Exspressions in a System of an Epistolary Selfportrait of Lesia Ukrainka.Текст анотації (не менше 1000 знаків). Key words: a biblical expression, a portrait, a selfportrait, a transformation, Lesia Ukrainka.

Комплект матеріалів надсилати в електронному форматіна поштову скриньку lingvostud@ukr.net.

Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

1) оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (bohdan.doc);2) відомості про автора:

прізвище, ім’я, по батькові;

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;

адреса для листування, e-mail, контактний телефон, а також відділення кур’єрської служби «Нова пошта», із якого Вам зручно забрати збірник (bohdan_vidomosti.doc) (редколегія не бере на себе витрати за пересилку збірника, Ви сплачуєте за поштові послуги під час його отримання);

3) скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (bohdan.rez.doc).

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Відхилені рукописи авторам не повертають.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, цитувань, власних назв, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

Матеріали будуть надруковані мовою оригіналу.

Статті, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. Крім того, вони не повинні бути оприлюднені раніше в інших наукових збірниках чи журналах.

Вартість публікації наукової статті – 200 грн. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку 4405 8823 0091 8400, попередньо зателефонувавши Тарасюк Тетяні Миколаївні.

Матеріали просимо надіслати до 30 листопада 2014 року на електронну поштову скриньку (lingvostud@ukr.net).

Контактні телефони:

050 262 82 12 Богдан Світлана Калениківна,кандидат філологічних наук,професор кафедри історії та культури української мови;

(0332) 24 83 67 Левчук Ірина Петрівна,кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови (відповідальний секретар збірника);

068 563 04 91 Тарасюк Тетяна Миколаївна,кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови;

(0332) 24 83 67 Приходько Наталія Степанівна,старший лаборант кафедри історії та культури української мови.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...