Главная Обратная связь

Дисциплины:


та синтаксичних одиниць 

Загальновживані слова—це ядро словника, словниковий фонд, що не змінюється протягом віків. Ці слова не закріплені за жодним стилем, у них нема стилістичного забарвлення. Лише коли вони вживаються у переносному значенні, то набувають функціонально-стилістичного забарвлення (художній стиль). Суспільно-політична лексика використовується у публіцистичному стилі, у науковому—у сфері суспільних наук.

Термінологічна лексика найбільш характерна для наукового стилю. З іншими стилістичними функціями слова-терміни використовується в офіційно-діловому, публіцистичному, художньому, розмовному.

Без іншомовних слів не обходиться науковий, офіційно-діловий, публіцистичний. У художньому—для характеристики персонажів, відображення колориту країни, про яку йде мова.

Розмовно-просторічні слова характерні тільки для розмовного, рідше—художнього стилю.

У розмовному стилі використовуються прості, складносурядні, безсполучникові складні речення.

У науковому і офіційно-діловому частіше вживаються складнопідрядні речення: сполучні слова та сполучники дозволяють чіткіше передати смислові відношення між частинами речення.

У художньому стилі представлені всі типи простих і складних речень, синтаксично нечленовані конструкції (слова-речення, незакінчені речення, речення-звертання).

1. Гра "Мікрофон"

Учні повинні вміти:

- розпізнавати стилі мовлення, визначати жанр висловлювання;

- характеризувати стилі мовлення за такими ознаками: мета мовлення, жанр висловлювання, сфера застосування;

- робити стилістичний і жанровий аналіз;

- добирати мовні засоби відповідно до стилю і жанру.

 

2. Гра " Стилістичний тренажер"

Закінчіть речення. Наведіть власні приклади чи випишіть з відповідної літератури

1. Науковий стиль—це мова…

Жанри стилю:..

Мовні засоби:..

2. Офіційно-діловий обслуговує…

Жанри стилю:..

Мовні засоби:..

3. Публіцистичний—мова…

Жанри:..

Мовні засоби:..

4. Розмовний існує…

Жанри:..

Мовні засоби:..

5. Художній—мова…

Жанри:..

Мовні засоби:...

6. Конфесійний—мова…

Жанри:..

Мовні засоби:..

 

 

Стилістичні помилки

Порушення стилістичної єдності тексту: стилістична несумісність слів, різностильові синтаксичні структури, різностильове забарвлення тексту (сполучення слів різних стилів)
Неправильне вживання слів з переносним значенням, фразеологізмів, штучна образність.
Невміння користуватися граматичними синонімами (варіантами словоформ, словосполучень, речень у текстах різних стилів)
Невиправдане вживання мовних штампів, кліше, слів-паразитів
Порушення милозвучності мовлення
Невмотивоване нагромадження одних і тих же частин мови або їх форм
Уживання громіздких, одноманітних синтаксичних конструкцій, що роблять текст стилістично невиразним

 3. Проаналізуйте допущені помилки згідно поданої таблиці. Запишіть правильний варіант.

І. 1. Життя Горпини у пані стало таким самим, як смерть. 2. Столяр передав учням світ прекрасний досвід. 3. Карпенко-Карий дотепно використав куркуля Калитку у п’єсі "Сто тисяч". 4. Коли було сумно, з ним говорили книги. 5.Екскурсанти оглядали звалища старовинного замку. 6. Тема визвольної боротьби є провідною у багатьох творах Т. Шевченка. 7. Ні, значить, завтра у мене буде вільний день. 8. Коли відчуєш, так би мовити, під ногою міцні східці, йдеш, так би мовити, сміло, не озираючись. 9.Не можна не вказати на недоліки у вашій роботі. 10. Професор далі балакав про фонетичні особливості староукраїнської мови. 11. Червоною ниткою через усю поему проходить думка про об'єднання руських князів для захисту батьківщини. 12. У цій статті розповідь про навчання учнів шкіл Львова у давнину. 13. Шляхом створення підросту зберігаються водоохоронні й ґрунтозахисні властивості лісу. 14. Пушкін володів могутньою творчою фантазією, знанням життя і сміливістю в його змалюванні. 15. М. Гоголь показав життя чиновницької Росії і гостро висміяв хабарництво, підлабузництво, тупість.

 

 

ІІ. Директору ЗОШ І-ІІ ст.

від учнів 9 класу Шпака Івана,

Горобця Степана, Зозулі Парасі, що

вчаться в 9 класі

 

Заява.

Доводим до Вашого відома, що на екскурсію ми не поїдемо. Бо час нам потрібний улітку для деякого підробітку. Просимо внесені кошти повернути через послуги пошти.

 

 

ІІІ. Характеристика-рекомендація

 

Учень 8 класу Іван Парадинський—відмінник навчання, юнак товариський.

Вдумливий. Під настрій схильний до гримас: коли скорчить міну—розсмішить весь клас. Стриманий і скромний. Безумовно з хистом. Учні його люблять і звуть Артистом. Як читає гумор—в залі дружний сміх. Привітний, уважний до всіх. Невтомний у своїй кипучості. Пише гарні Твори, грамотні диктанти. рекомендується до участі в конкурсі "Юні таланти".

Керівник 8 класу

 

ІV. З біографії

 

Костянтин Кудієвський народився в містечку корабелів Цюрупинську на Херсонщині. Напередодні священної війни проти фашистів закінчив Одеську військово-морську спецшколу. У полум’яні роки тієї страшної війни служив на кораблях Чорноморського і Каспійського флоту. В годину горя був у рядах славетних захисників. Після переможного завершення продовжував займатись літературною творчістю.

 

V. Шановні Петрусикові мамочка і таточко. Спішу повідомити, що ваш любесенький синочок поки що живенький і здоровенький. Дуже жвавенький і находчивий хлопчик. Уже встиг закоротити двигунчика— і ми сидимо без світлечка. Доводжу до вашого відома, що цей ремонтик вам виллється у триста гривеників. До того ж він знає дотепненькі анекдоти, від яких пече раки навіть наш сторож, а діти не печуть. Коли я провела з ним виховну бесіду щодо покращення поведінки та накладення адмінарешту, він мені пригрозив анонімочкою, після чого наш навчально-виховний заклад можуть закрити. А тому за проханням усіх трудящих настійно прошу ізолювати його від дитячого оточення, позаяк він негативно впливає на членів дитячого колективу і псує нерви усім вихователькам та вихователям.

З табірним привітиком усі вихователі.

Із скарбнички мудрих думок

 

За своєю милозвучністю українська мова займає чільне місце не тільки серед слов'янських мов, але й серед мов європейських. Милозвучність народної української мови значно більша, ніж мови літературної. Вчімося мови від народу!

Наша мова надзвичайно милозвучна фонетично: а) не любить збігу голосних звуків у словах, що стоять поруч; б) не любить немилозвучного збігу приголосних звуків.

Українська мова надзвичайно гнучка морфологічно: багата подвійними формами ( І. Огієнко).

4. Списати, розкриваючи дужки. Пояснити засоби милозвучності мови.

1.Організовано пройшов фестиваль (у, в) Миргороді. 2. (У, в) школі після дзвінка настала тиша. 3. Від спеки на вітах листя (уже, вже) всихало. 4. От сонечко (уже, вже) за синю гору запало. 5. Боксер вміло (знову, знов) ухилився від удару. 6. На зборах учні говорили про успішність, вирішували (і, й) інші питання. 7. Люди вийшли на вулиці (й, і) площі, винесли свою радість (у, в) святкові колони. 8. Тихо спустилися тіні над селом, (у, в) серпанок його огорнули. 9. Асфальтом (укрилася, вкрилася) земля. 10. Одлунали на рампі кроки, (і, й) востаннє ударив дзвінок. 11. Борошняний пил висів (в, у) повітрі. 12. Трави стояли тихі, бо ранок був теж тихий (і, й, та) безвітряний (і, та) обіцяв сонячний жаркий день. 13. Сонце підбило (ся, сь) височенько. 14. (Роз,розі) тнулося в гущині голосне щебетання. 15. ніжинки (з, із, зі) інеєм крутили (ся, сь), збивали (ся, сь) (у, в) купу, (і, й, та) купа росла, більшала (і, й, та), наче стовп, піднімала (ся, сь) (у, в) гору.

 

5. Підберіть паралельні форми, поставивши словосполучення у Д. в. та М. в. Складіть з ними речення.

1. Студент Петренко—…

2. Пам’ятник Т. Шевченку—…

3. Івась—…

4. Батько Іван—…

5. Артист Олег Бойко—…

6. Агроном Олександр Поліщук…

7. Чисте поле—…

8. Темний гай—…

9. Моє село—…

10. Густий ліс—.

6. Складіть речення із граматичними синонімами.

* Читати—читать.

* Уміти—вміти.

* Учитель—вчитель.

* Учений—вчений.

* Дізналася—дізналась.

 

Рефлексійна анкета

7. Продовжіть речення, вибираючи правильний варіант.

 

1. На уроці я дізналась (-ся) про…

2. Я навчивсь (-ся) читати (-ть) …

3. Труднощі відчувались (ся)…

4. Я засумнівала (сь, ся)…

5. Я захопив (ся, сь)…

6. Я почував (-сь, -ся)…

7. Урок сподобав (-сь, -ся).

 

Із скарбнички мудрих думок

Виразність і дієвість мовлення залежать не тільки від того, наскільки точно і уміло дібрані слова і словосполучення, але і від розміщення слів у реченні відповідно до стилю мовлення, висловленої думки, почуття, настрою (М. Пентилюк).

8. Визначте порядок слів і логічний наголос. Яку стилістичну роль відіграє інверсія? Чи втратить текст, якщо слова в ньому розмістити у прямому порядку?

 

І. Рветься осінь руками кривавими

до далекого сонечка любого;

кров на шатах препишних шаріється,

оксамит і парчу залива.

 

Так для сонечка осінь убралася,

Мов цариця у свято врочистеє ;

все, що є на цім світі найкращого

все зібрала на пишний убір.

Леся Українка

 

 

ІІ. Прекрасний і тривожний сьогодні світ. Зрештою, невже тільки сьогодні? Прекрасним і тривожним він був, мабуть, в усі часи. І в усі часи, будь то семимісячне маля чи сивий дідусь, почувались здивованими перед його таїною. Але кожна людина—теж сіт зі своїми штормами та штилями, припливами і відпливами. Скільки людей—стільки і світів. Мати в цьому безмірі світів свою власну орбіту не просто. Не просто не збочити на манівці.

 

 

9. Стилістичний експеримент.

 

Мета: довести доцільність використання тих чи інших мовних засобів у різних стилях, розвивати вміння складати тексти різних стилів.

1 варіант.

Розкрийте дужки. Складіть речення в різних стилях.

Із нагоди (ювілей), звернутися на (адрес), підприємство(?) виготовлення, секція (?) вивчення, сектор (зв’язки), добрий (?) природа, залежно (?) погоди, у (напрямок) міста, лишилось у (спадок), поїхати у (справа), іти ( вулиця), проходити (тінь), іти (?) полем, виключити (?) списку, (?) змозі, (вихідний) дня, за (підсумок), комісія (?) спорт.

 

2 варіант.

Подані словосполучення ввести в речення відповідно до стилю.

Брати слово—вірити на слово; вітальне слово—дотримувати слова; вступне слово—чесне слово; надати слово—повірити на слово.

 

3 варіант.

Поясніть значення фразеологізмів. З якими стилями мовлення повязуються їх вживання? Напишіть твір-розповідь у публіцистичному стилі на тему" Майстер слова".

Дар слова. Майстер слова. Художнє слово. Друковане слово. Крилаті слова. Без зайвих слів. Слово подяки. Добрим словом прислужитися. Живе слово. Випускати слова на вітер. Замовити добре слово.

 

4 варіант.

Випишіть словосполучення з відтінком урочистості, піднесеності. Складіть текст з фразеологізмами і визначте їх стилістичне забарвлення.

Довести до відома, почесний обов’язок, люди доброї волі, як мокре горить, вживати заходи, розвісити вуха, творче горіння, спало на думку, виправдати довір'я, святая святих, товкти воду в ступі, п’яте колесо до воза.

 

5 варіант.

Доведіть доцільність використання автором мовних засобів у науковому тексті. Напишіть твір-опис осені у художньому стилі.

Восени листки поступово жовкнуть і червоніють тому, що похолодання і зменшення кількості світла спричиняють руйнування хлорофілу. А інші пігменти в хлоропластах клітин м’якоті листків—червоні і жовті—зберігаються. ЦІ барвники і стають помітними тоді, коли зруйнується хлорофіл.

 

10. Стилістичний аналіз.

Мета: формувати поняття про стилі, різновиди мовлення, функціонування у них мовних засобів.

План аналізу

1. Виразне читання тексту.

2. Визначення теми та основної думки.

3. Осмислення сфери спілкування, завдань мовлення.

4. Дослідження функцій нейтральних і стилістично забарвлених мовних засобів—лексичних, морфологічних, синтаксичних.

5. Пояснення прийомів використання мовних засобів у текстах, для яких характерною є функція впливу.

6. Умотивоване визначення стилю.

 

Зробіть стилістичний аналіз запропонованих текстів згідно поданого плану.

1. Осінь уже торкнулася лісу. Розкішними червоними гніздами обвисає горобина, жаринами горить у безлистих кущах рясний сербиус; білий ніздрюватий деревій пахне густо і ладно, забиваючи сумовиті повіви прив’ялих трав і квітів. Восковим ніжним оксамитом уже підбито знизу липовий лист, пожовтіли на ньому гострі зубчики, почорніли в суцвітті дрібні суцвіття насіння.

У низинах трава дугами припала до самої землі. Зацвіли блідо-червоні хрещики вересу.

 

 

2. До уваги читачів!

27 лютого 2010 року о 12 годині в районній дитячій бібліотеці відбудеться зустріч із волинським письменником В. Геєм та презентація книги "Вихор у стиглому житі".

Адміністрація бібліотеки

 

 

3. Грім— звукове явище, яке супроводить електричні розряди в атмосфері під час грози. Виникає внаслідок раптового нагрівання та розширення повітря вздовж шляху блискавки. Явище грому має характер гуркоту.

 

 

4. –Дорогі читачі, чи не хочете ви поговорити з письменником? Ну, скажімо, з Шевченком, Франком, Коцюбинським? Зустрітися не так і важко. Я вам дам точну адресу: бібліотека. В ній завжди тихо. Та за цією тишею "живуть" герої. Вони за вами спостерігають, прислухаються до думок, сперечаються з вами, повчають. Що б ви не робили, ким би ви не мріяли стати, вам завжди потрібен розумний і вірний друг та порадник—книга. Завжди пам’ятайте Франкове: " Книги—морська глибина"

 

 

5. Легендарним організатором українського козацтва вважається князь Дмитро Вишневецький, оспіваний у народних думах під іменем Байди. Щоб не допустити козаків у підвладні полякам землі вище порогів у районі сучасного Дніпропетровська спорудили Козацьку фортецю. Саме про це дуже цікаві спогади залишив французький інженер Боплан, який перебував на службі у польського короля.

 

 

6. Скільки радості мені приносять вірші Пушкіна і Шевченка. Сяду в саду під яблунею і читаю із задоволенням. Деякі перечитую кілька раз. Покличе мати додому. Не зразу йду, ніяк не можу відірватись від захоплюючих віршів.

 

7. Тануть сніги, біжать гомінливі струмочки. Видзвонюють краплинами бурульки. Повертаються з вирію птахи. У синяву неба глянули блакитні проліски.

Стрепенулася берізка. Вся її кора прогрілася. Кожна гілочка соком налилася. Сонечко зимовий сон геть прогнало.

 

11. Стилістичний диктант

Мета: перевірити теоретичні знання із стилістики, розвивати критичне та творче мислення.

І. Визначте стиль тексту за поданим початком. Обґрунтуйте свій вибір.

 

1. Життя—це передусім улюблена робота. Людина може бути щасливою тільки в праці.

 

2. Зима. Навколо біліють сніги. На шибках дивовижне мереживо: мороз ніби пензлем розмалював вікна. Дерева обсипані інеєм та обліплені снігом. Як у казці сяють самоцвітами. Глянеш—аж іскриться в очах.

 

3. Синтаксичні синоніми—це різноструктурні конструкції, що мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками, стилістичними особливостями.

 

4. - Та щоб ото я лізла на оте чорне та їхала! Та ніколи в світі! За що ж я там держатимусь? Біжи, хай батько вертаються та заберуть мене додому (О.Вишня).

 

5. Мала людина, проте й велика. Бо саме вона—усьому серце і мозок. Багато їй дано. Багато й питається з неї: тож, щоб трималася вона гідно на життєвих верхів'ях, потрібен їй чіткий орієнтир.

 

ІІ. Визначте стиль за поданим закінченням.

1. …Кожен повинен усвідомити необхідність бережливого ставлення до природи. Тоді її можна буде зберегти для майбутніх поколінь.

 

2. …Отже, об’єктом лінгвістики є мова у всій складності її компонентів і функціонування: як знаряддя формування, як структурна цілісність, як засіб створення естетичних цінностей.

 

3. … Любіть і вивчайте велике мистецтво музики. Воно відкриє нам цілий світ високих почуттів, емоцій. Зробить нас духовно багатими, досконалішими, чистішими.

 

4. … - Та чого ж не поїдете? Та нічого страшного нема, то він свистить, щоб ото на путі не стояли, щоб ні на кого не наїхати.

 

ІІІ. Визначте стиль за поданими моделями. Складіть за ними текст, додавши власні міркування відповідно до стилю. Самостійно підберіть заголовок.

1. Стаття присвячена… . Проблема, що обговорюється в статті, належить до сфери… . Метою статті є розгляд проблеми… з точки зору…

Зміст статті можна поділити на…частин. У першій йдеться про…і робляться висновки про те…

Друга частина присвячена… Автор наводить приклади… .

У висновках автор зазначає…

 

2. Головуючий…Присутні…Порядок денний… Слухали… Ухвалили… Підписали.

 

3. …Шумлять дерева… Брудні дороги… Видиться осінь…Заплакане небо…Смуток… Порожнеча… Тривога…

 

4. Надійшла…Відспівали…Повернулось…Ожило…Зазеленіло…

Відсвяткували…

 

12. Стилістичний практикум.

Мета: вчити застосовувати здобуті знання на практиці, розвивати комунікативні здібності.

1. Бліц-інтерв'ю.

1. Що впливає на формування стилю?

2. Яка мета висловлювання в певному стилі?

3. Як будуються тексти певних стилів?

4. Які основні ознаки кожного стилю?

5. Як розуміти поняття: "офіційні" і "неофіційні" обставини мовлення?

6. Яке вони мають значення для побудови висловлювання?

7. Що означають слова спілкування, повідомлення, вплив?

 

2. Згрупуйте приклади стосовно офіційних та неофіційних обставин спілкування (мовленнєва ситуація). Чи залежить від цього вибір теми, мовних засобів? Складіть 2 тексти на тему " Вчинок товариша" у різних мовленнєвих ситуаціях.

 

В гостях у друзів, на вулиці серед незнайомих людей, в кабінеті директора школи, вдома, у школі серед друзів, на уроці, у громадському транспорті. в лікарні.

 

3. Згрупуйте приклади в такому порядку: а) спілкування; б)повідомлення; в)вплив. Навести власні приклади.

 

Відповідати на уроці, запросити товариша в гості, описати місцевість, обговорити цікаву повість, зробити зауваження, поділитися враженнями від поїздки, викликати інтерес до якоїсь справи, вітатися із старшими, пояснити формулу товаришеві.

 

4. Визначте стиль мовлення. Складіть текст, який би відрізнявся емоційним навантаженням, синтаксичною будовою: а)науковий трансформуйте у художній, б)публіцистичний—у розмовний.

 

Група

Береза—рід родини березових. Дерева і кущі. Є понад 60 поліморфних видів, поширена в помірних і холодних районах. В Україні є 4 види берези мають цінну деревину.

 

Група

Знання—це духовне багатство людини, але нелегкий до вершин науки. В школі ти робиш тільки перші кроки до цього. Навчання—це серйозна праця, а можливість учитись—велике благо. Дорожи цим благом, будь наполегливим, допитливим, невтомним розвідником на шляху до знань. Будь трудівником і шукачем (В. Сухомлинський).

 

5. Визначте стиль та тип мовлення. Утворіть тексти різних стилів та жанрів на дану тему.

Дощ

Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, злотий вечірній гість впав бадьоро, свіжо, дзвінко на закурені будинки зголоднілих передмість (М. Рильський).

 

13. Стилістичне дослідження

Проект "Стилістичні можливості слів, словосполучень, речень".

Мета: дослідити стилістичні можливості слів, словосполучень, речень, вчити перебудовувати тексти в інші стилі, будувати власні відповідно до завдань.

1. Знайдіть слова, що надають недоречного книжного відтінку. Відредагуйте речення, щоб вони відповідали розмовному стилю.

І.1. Сходи в бібліотеку для того, щоб узяти цікаву книжку. 2. Мої друзі перемогли у змаганнях, тому що вони хороші спортсмени. 3. Розкажи мені докладніше про те, що ти бачив на екскурсії. 4. Я не був у школі у зв’язку з тим, що був хворий.

 

2. До якого стилю належить текст? Переробіть його з гумористичного у серйозний. Яких стильових змін зазнав текст?

"Дорогий синочку Петрусику! Уже сьома днинка, як ти від нас ту-ту у табір, і ми так хвилюємося, бо ж ти вперше без матусеньки й татусенька. Будь цяця, мий рученятка, не їж немитих яблучок, а в тебе заболить животик. А головне, не дружи з поганенькими, невихованими дітками—вони навчать тебе всяких дурничок. Будь здоровенький. Твої мамусенька і татусенько"

 

3. Проаналізуйте, які слова використано для позитивної характеристики дитини. Опишіть негативну характеристику учня з використанням відповідної емоційно-експресивної лексики.

Миколка справді був схожий на янголя. Русяве волоссячко відсвічувало у променях сонця. Блакитні оченята, здавалося, увібрали в себе усю синяву неба. А голосочок же дзвінкий та лагідний, як у соловейка. І до людей був ласкавий. Усміхнеться, опустить очі додолу. "Здрастуйте,--скаже привітненько.

 

4. Знайдіть прислівники загальновживані, емоційно забарвлені, образні, розмовні. Поясніть їх стилістичну функцію.

Підем далі, де небо аж ллється в ліси і струшує з них листя. І от уже низом стало срібно-срібно, вище—золотаво, а вгорі—блакитно. Це березняк, що побратався з полохливою осичиною. Чи є вітер. чи нема його, а вона, позеленівши, тремтить і тремтить, наче холод і переляк увійшли в її кожний листок. Ось тут я уже пильную: це ж таке місце, де не тільки земля, але й дерево пахне грибами. Я присідаю навпочіпки і тихенько, придивляючись, що робиться довкола… Раптом моє серце тенькнуло, опустилось трохи вниз і радісно завмерло: невдалі од отруйного стебла воронячого ока красовито стоять два близнюки-красноголовці (М. Стельмах).

 

5. Введіть в речення відокремлені члени речення. Вкажіть, чи змінилось стилістичне забарвлення.

 

1. Десь далеко,…,ледь помітно загортається небокрай. 2. Праворуч криниці,…, росте горобина, а зліва,…,у пишному намисті квітне калина. 3.Одного разу навесні.….приїхала в наш край із Харківщини мати Катрусі,... 4. Десь далеко звідси,…, за зеленими нивами,…, і гаями, …, загубилось рідне село. 5. В коридорі стояв батько,… 6. Мавками або… здавна звалися міфічні лісові істоти. 7. На високому березі,…, стояло красиве село,…

 

6. Введіть в речення вставні конструкції, які характерні для розмовного стилю.

 

1. О, вже, ( мабуть, певно, напевно, може, можливо), натворила щось. 2. Знаю, і (виявляється, як бачиш, бач, як ви знаєте) більше, як ти. 3. Дай мнені, (будь ласка, прошу) спокій. 4. (Очевидно, мабуть, очевидячки, напевно), туман ішов із плавнів. 5. Добрий почин, (кажуть, говорять, як кажуть, мовляв),--половина діла.

 

7. Визначте емоційне забарвлення та стилістичну функцію звертань. Наведіть власні приклади речень із звертаннями в різних мовленнєвих ситуаціях.

 

І. Дорогі наші гості! Дозвольте від наших друзів-письменників в ці шевченківські дні щиро і сердечно вітати вас!..

Товариші! Ювілей Шевченка відзначається в міжнародному масштабі, мова його поезій пробуджує інтерес до себе з боку міжнародної спільноти.

 

ІІ. Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя…Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Я люблю тебе, сивобородий дідугане, хоробрий, нестаріючий лицарю, за твою вічність, за твою нев’янучу молодість.

 

8. Визначте стилістичну функцію речень з однорідними членами в даних текстах. Складіть текст у науковому стилі про однорідні члени речення.

Текст

Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві, гори голубі. Сниться мені поле, вечори барвисті, береги пахучі рідного Дінця (В. Сосюра).

 

Текст.

В книжках і літописах читаємо ми, як люди полювали на тварин і птахів, які більше не живуть. Люди завжди намагалися якомога більше їжі, виготовити більше одягу, побудувати просторі житла.

 

 

9. Двоскладні речення замініть односкладними. Які речення надають мовленню ліричної схвильованості, невимушеності?

 

Група.

 

1. Біля школи ми обладнали спортивний майданчик.

 

2. Для учнів бібліотекар виписала нові журнали.

 

3.Для нас шефи побудували нову школу.

 

4. Про наш концерт написали місцеві газети.

 

5. Я Працюю, ночей недосипаю, все думаю, як би краще.

 

Група

Влітку в степу я завмираю від дзвінкого співу жайворонка, щедрості сонячного світла, безмежного простору, хвилюючого моря пшениці. Все це я описати не можу.

 

 

10. Визначте стилістичні можливості речень. Запишіть речення в такому порядку: а) стилістично нейтральні; б) стилістично забарвлені.

 

1. Там, де пропускають гори Тису, де коріння миє біла піна, на зелену гімнастьорку лісу ягоди розвішує калина (В. Ткаченко).

 

2. Кожної весни чи літа письменник вирушає до різних сіл і хуторів. що розкинулись у межиріччі Ворскли і Псла.

 

3. Добуток двох чисел дорівнює добутку їх абсолютних величин, узятому зі знаком плюс, якщо обидва множники мають однакові знаки.

 

4. Моральне змужніння, вироблення чіткої позиції, послідовність у її відстоюванні, боротьба за свій життєвий ідеал—ось що важливе в тому віці, коли людина прощається зі світом дитинства і коли життя влаштовує їй перші екзамени, перевіряючи, як вона до них підготовлена.

 

Література

 

1.Заболотна С. Г. Попередження граматичних помилок у творчих роботах старшокласників// Вивчаємо українську мову та літературу, "Основа"- 2009, №32, с.22-27.

 

2. Коваль А. П. Слово про слово// Київ, 1986.

 

3. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови// Київ, 1978.

 

4. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики// Посібник ля вчителів. К., 1987.

 

5. Колесник О. В. Мовна культура вчителя// Все для вчителя.- 2009- № 21-22.

 

6. Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І., Рожило Л. П.// Удосконалення змісту і методів навчання української мови, Київ, 1982.

 

7. Пентилюк М. І. Робота із стилістики в 8-9 класах.// Посібник для вчителя.- К., 1989.

 

8.Пентилюк М.І. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації// Українська мова та література в школі.-2003, №3, с.26-30.

 

6. Русанівський В. М. Українська мова//К., 1978.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...