Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Циклова комісіяукраїнознавства, діловодства та суспільних дисциплінОМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісіяукраїнознавства, діловодства та суспільних дисциплін

 

«Затверджую»

Директор коледжу

_____________ В.В.Дем’янюк

«___» ______________ 2015р.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Збірник завдань

Для державної підсумкової атестації студентів

Усіх спеціальностей

Рівне – 2015

Розглянуто на засіданні циклової комісії

українознавства, діловодства та суспільних дисциплін

Протокол № __ від ____ 2015р.

 

 

Нарижна А.Г., Ковальчук Б.С., Остапчук Н.А., Ютовець В.ІІсторія України. Збірник завдань для державної підсумкової атестації студентів усіх спеціальностей / За ред. А.Г.Нарижної. – Рівне: РЕКТ НУВГП, 2015. – 58с.

 

Даний посібник містить орієнтовні завдання для проведення державної підсумкової атестації з навчальної дисципліни «Історія України». Усі 10 варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Кожен варіант складається з 20 завдань різної форми. Завдання мають на меті допомогти студентам 2-х курсів усіх спеціальностей успішно підготуватися до письмового іспиту з історії України.

Для студентів та викладачів РЕКТ НУВГП та інших вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісіяукраїнознавства, діловодства та суспільних дисциплін

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Збірник завдань

Для державної підсумкової атестації студентів

Усіх спеціальностей

 

Рівне – 2015

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Даний посібник містить орієнтовні завдання для проведення державної підсумкової атестації з навчальної дисципліни «Історія України». Усі 10 варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Кожен варіант складається з 20 завдань різної форми. Мета завдань:

© з’ясувати наскільки студенти ґрунтовно опанували вивчену навчальну дисципліну;

© встановити рівень особистих навчальних досягнень студентів 2-х курсів усіх спеціальностей;

© допомогти студентам успішно підготуватися до письмового іспиту з історії України.

Під час виконання завдань студенти мають продемонструвати:

· знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, картографії, історичних особистостей;· вміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення;

· вміння встановлювати відповідність та послідовність між подіями, явищами, процесами та періодами;

· вміння працювати з різноманітними історичними джерелами: історичними документами, картами, фотоматеріалами, плакатами тощо.

Перед виконанням завдань уважно читайте умову. В завданнях 1-13 запропоновано чотири варіанти відповідей, серед яких потрібно вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.

У завданнях14-15до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант, позначений буквою.

Завдання 16-17передбачають встановлення подій у хронологічній послідовності.

Завдання 18-19мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише ТРИ ПРАВИЛЬНІ.

Особливої уваги потребує завдання 20. Виконуючи його, Ви маєте можливість продемонструвати вміння роботи з історичними джерелами. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді. Пам’ятайте, що дане завдання потребує 15-20 хвилин.

Виконуючи завдання 20:

1) визначте, ким був автор документа,узагальніть, про що йдеться в документі, з’ясуйте, коли відбулися описані події; усе це стисло запишіть у першій частині вашої відповіді;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо він свідчить про події, які ідеї хотів донести до нащадків; з’ясуйте значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;

3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів – такими міркуваннями завершіть свою відповідь.

Розподіл завдань за формами демонструє таблиця 1.

Таблиця 1.

Форми завдань Номери завдань
Завдання з вибором однієї відповіді 1 – 13
Завдання на встановлення відповідності 14 – 15
Завдання на встановлення правильної послідовності 16-17
Завдання множинного вибору 18-19
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

 

Кожне завдання спрямоване на виявлення ступеня сформованості в студентів певного вміння (тобто складової компетентності). Саме предметні компетентності: хронологічна (орієнтація в історичному часі), просторова (орієнтація в історичному часі), просторова (орієнтація в історичному просторі), інформаційна (вміння студентів працювати з джерелами історичної інформації), логічна (вміння студентів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, ідеї для аналізу й пояснення історичних подій, процесів, явищ), аксіологічна (оцінка у версії історичного руху та розвитку), мовна (побудова усних та письмових висловлень про історичні події та явища) в умовах компетентнісно орієнтованого навчання є об’єктом контролю навчальних досягнень студентів та основним показником результативності навчання.

Контрольні завдання кожного з варіантів упорядковано відповідно до певної структури перевірки всіх предметних компетентностей.

Щодо оцінювання навчальних досягнень студентів, то рекомендуємо таку систему оцінювання(таблиця 2.)

Таблиця 2.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...