Главная Обратная связь

Дисциплины:


У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як «культ особи» Й.Сталіна»?А1947р. Б1956р. В1965р. Г1972р.

 

10. Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр.. було передусім спричинено…

Аподіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»

Бінтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки»

Впідписанням СРСР Гельсінського заключного акту

Гвведенням радянських військ до Афганістану і бойкот московської олімпіади

11. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – поч.. 1950-х років) полягала в…

Апереселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

Буніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

Врепресіях проти священників Української греко-католицької церкви

Гпридушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

 

Який з наведених фактів свідчить про політику русифікації в УРСР у 1970 – 1980-х рр..?

Апереведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР

Бпідпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву

Вшвидке скорочення чисельності українських шкіл в УРСР

Гохорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

 

Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?

Апоразка СРСР у «холодній війні»

Бінтеграційні процеси в Європі

Врозпад Югославії та Чехословаччини

Гзапочаткування процесу ракетно-ядерного роззброєння

 

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 14-15 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

 

Установіть відповідність між назвою інституції та прийнятим нею рішенням.

1Всеукраїнський хліборобський конгрес

2Трудовий конгрес України

3Українська Національна Рада

4ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад

Апроголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Бзапровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)

Впередача всієї повноти влади Директорії УНР

Гприйняття першої конституції УСРР

Добрання П.Скоропадського гетьманом України

 

Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.

1«Самвидав» 3Стагнація

2Дефіцит 4Інфляція

Аперевищення видатків над доходами, збиток; мала кількість чого-небуть порівняно з потребами

Бдовготривала криза, що охоплює всі сфери життя суспільства

В підпільна література, що створена дисидентами і таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

Гзастій в економіці

Днадмірне збільшення маси паперових грошей, що перебуває в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг 

 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

У завданнях 16-17 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

Установіть послідовність подій.

Априйняття ВРУ Конституції України

Бухвалення ВРУ Закону України «Про Збройні сили України»

Ввступ України до Ради Європи

Гобрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...