Главная Обратная связь

Дисциплины:


Коли Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови гарантії безпеки з боку ядерних держав?А1994 р. Б1991 р. В1995 р. Г1992 р.

 

Який захід радянської влади найбільшою мірою підірвав соціальну опору боротьби ОУН і УПА у 1940-1950-ті рр..?

Аколективізація

Біндустріалізація

Вкультурна революція

Гмасовий терор

 

Як відбилося на розвитку української культури проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй у нову історичну спільноту – радянський народ»?

Азріс інтерес до історичних надбань української культури

Бу школах виділялися додаткові години на вивчення історії України

Впосилився процес русифікації і скорочення сфери вживання української мови

Гбуло скасовано державну цензуру на літературні твори російською мовою

13. Перші альтернативні вибори в УРСР відбулися в…

Аквітні 1985 р. Ввересні 1989 р.

Бчервні 1987 р. Гберезні 1990 р.

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 14-15 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

Установіть партійну приналежність членів Директорії УНР

АВ.Винниченко ВФ.Швець

БМ.Макаренко ГП.Андрієвський

1безпартійний

2УПСР

3соціаліст-самостійник

5УСДРП

 

15. Встановіть відповідність подій і дат:

Аукладення між Україною ті ЄС Угоди про партнерство і співробітництво

Бзатвердження ВР «Основних напрямів зовнішньої політики України»

Вутворення СНД

Гпідписання угоди про створення ЄЕП

 

12000р. 2 1991р. 3 1993р. 4 1994р.

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

У завданнях 16-17 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

Установіть послідовності подій

Апольські війська разом з Армією УНР почали наступ на радянську Україну

БУНР і ЗУНР проголосили Акт злуки

Вденікінські війська захопили Київ

ГДиректорія УНР почала повстання проти гетьманського уряду

 

Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.

АСвітова організація торгівлі (СОТ)

Брада Європи (РЄ)

ВОрганізація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

ГОрганізація об’єднаних націй (ООН)

 

Завдання множинного вибору

Завдання 18-19 мають по сім варіантів відповідей,

серед яких лише три правильні

 

Які твердження характеризують політику українізації здійснюваної в Україні у 1923 – на початку 1930-х рр..?

1на керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями

2приділяється особлива увага підготовці та висування кадрів корінної національності

3створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в районах компактного проживання неукраїнського населення4українська мова в республіці проголошується державною

5у системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською

6у державних установах діловодство переводиться на українську мову

7УСРР отримує право на самостійну зовнішньополітичну діяльність

 

Під владою яких держав перебували західноукраїнські землі у 1920-ті роки?

1Литви

2Польщі

3Угорщини

4Румунії

5Чехословаччини

6Молдавської РСР

7Білоруської СРР

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...