Главная Обратная связь

Дисциплины:


У 1930р. друкувалося 259 українських письменників. У 1936р. лише 36. Чим було зумовлено таке стрімке скорочення кількості українських письменників, що друкували свої твори?Анасильницькою русифікацією

Бмасовими репресіями

Внаслідками Голодомору

Гдепортацією їх за кордон

 

Що стало однією з причин проведення операції «Вісла»?

Аактивна діяльність підпілля ОУН і загонів УПА на Закерзонні

Бпрагнення радянського керівництва приєднати Закарпаття до УРСР

Впереселення у західні області УРСР спеціалістів з Наддніпрянщини

Гнамагання забезпечити відбудову промисловості Донбасу робочою силою

12. Одне із завдань Української Гельсінської групи – це…

Аознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини

Бзасудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи

Ввідновлення в правах неправдиво звинувачених, незаконно засуджених осіб

Гвнесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та віросповідання

 

13. Одним із соціальних наслідків упровадження ринкових відносин та розгортання процесу «первинного накопичення капіталу» у 1990 – х рр.. в Україні було…

Априпинення трудової міграції за кордон

Бмайнове розшарування населення

Взростання чисельності населення

Гформування численного «середнього класу»

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 14-15 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

Установіть відповідність між Універсалами УЦР та наслідками їх оприлюднення.

1Перший Універсал 3Третій Універсал

2Другий Універсал 4Четвертий Універсал

Апідписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР

Бзбройний виступ самостійників, поповнення складу ЦР представниками національних меншин

Встворення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії

Гпоширення влади ЦР на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень

Дутворення УЦР, початок Української революції

 

Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною незалежністю на кінець 1937 р.

1Наддніпрянщина та Слобожанщина

2Східна Галичина та західна Волинь

3Північна Буковина та Південна Бессарабія

4Закарпаття

АПольська республіка

БЧехословацька республіка

ВКоролівство Угорщина

ГУкраїнська РСР

ДКоролівство Румунія

 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

У завданнях 16-17 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

Установіть послідовність подій

Аліквідація Української автокефальної православної церкви

Бпроголошення курсу на індустріалізацію XIV з’їздом ВКП(б)Всхвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад

Гпереведення вищих радянських та партійних установ УСРР з Харкова до Києва

 

Установіть хронологічну послідовність подій

Азатвердження ВРУ державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба

Бприйняття Акта проголошення незалежності України

Всхвалення Конституції України

Гперші вибори до ВРУ за часів незалежності

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...