Главная Обратная связь

Дисциплины:


Правила проведення ДПА з технологійЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З

ТЕХНОЛОГІЙ

Технологічний профіль

 

 

Спеціалізація «Перукар

(перукар-модельєр)»

 

Клас

 

 

Бровари

Київська область


 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист №1/9-92 від 08.02.2013 р.)

 

 

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій (технологічний профіль). 11 клас. Спеціалізація «Перукар (перукар-модельєр)»/ Автори-упорядники: І.О.Ткачук, С.В.Сліпкань, Г.В.Шелест. - Бровари, Київської області, 2013. – 88 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збірник завдань з технологій призначено для здійснення державної підсумкової атестації учнів 11-го класу закладів системи загальної середньої освіти, у яких організація навчально-виховного процесу відбувається згідно з навчальними планами технологічного профілю професійного та допрофесійного спрямування за спеціалізацією «Перукар (перукар-модельєр)».

Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт, кожна з яких складається із завдань відповідно до чинних навчальних програм із профільної (професійної) підготовки для загальноосвітніх навчальних закладів.

Розділ 1. Завдання 1-9 – з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих. За вірно виконані завдання, учню нараховується по 1 балу.

Розділ 2. Завдання 10-12 - з вибором кількох правильних відповідей із запропонованих. За вірно виконані завдання, учню нараховується по 2 бали. Якщо відповідь не повна, то бали нараховуються так: за кожний правильний варіант відповіді нараховується додатна пропорційна частка від максимальної кількості балів за завдання (від 2 балів), а за невірний варіант відповіді – від’ємна. При від’ємній сумі учневі нараховується 0 балів.

Розділ 3. Завдання 13-18- на встановлення відповідності визначень (схем, характеристик тощо). За вірно виконані завдання, учню нараховується по 2 бали. Якщо учень допустив 1-2 помилки, йому нараховується 1 бал, якщо більше 2 помилок - 0 балів.

Розділ 4. Практична робота. Завдання 19 передбачає розгорнуту відкриту відповідь. За вірно виконане завдання, учню нараховується 3 бали. Якщо завдання виконано не в повному обсязі, то вчитель нараховує кількість балів пропорційно до виконаної роботи.

Завдання 20 передбачає розгорнуту відкриту відповідь. За вірно виконане завдання, учню нараховується 4 бали. Якщо завдання виконано не в повному обсязі, то вчитель нараховує кількість балів пропорційно до виконаної роботи.

 

Загальна сума балів округлюється до цілого числа.Максимальна кількість балів за атестаційну роботу – 34 бала.

Відповідність кількості набраних балів оцінці за ДПА

Рівень Кількість набраних балів Оцінка за 12 ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий 0-2
3-4
5-7
Середній 8-10
11-13
14-16
Достатній 17-19
20-22
23-25
Високий 26-28
29-31
32-34

Правила проведення ДПА з технологій

Кожний учень самостійно обирає стратегію проходження державної підсумкової атестації з технологій (визначає час на опрацювання завдань і порядок їх виконання).

Атестаційні роботи з технології учні виконують протягом 90 хвилин.

Кожний учень, який проходить державну підсумкову атестацію з технологій за спеціалізацією «Перукар (перукар-модельєр)», отримує індивідуальний примірник варіанта роботи із цього посібника, бланк відповідей із табличками оцінювання кожного завдання, підготовлений навчальним закладом. На звороті бланка відповідей учень виконує завдання номер 4 з розгорнутою відповіддю.

У бланк відповідей учитель виставляє бали за кожне завдання, загальну суму набраних балів за атестаційну роботу та остаточну оцінку за 12-ти бальною системою оцінювання.

Під час проведення державної підсумкової атестації з технологій учням заборонено користуватися будь-якими матеріалами, посібниками, підручниками тощо.

 

Бажаємо успіхів!


РОБОТА

Штамп навчального закладу
на державну підсумкову атестацію

з технологій за спеціалізацією

«Перукар (перукар-модельєр)

Дата проведення ДПА   «___» _______________ 201_ р.   Варіант ____
учня (учениці) 11 класу

______________________________________.

назва ЗНЗ

____________________________________________.

місце проведення ДПА

_____________________________________________.

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

_____________________________________________.

 

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

(Заповнює учень ), (Заповнює вчитель )

Розділ 1.

завдання Всього
Відповідь                    
Сума балів (заповнюється вчителем)                    

Розділ 2.

завдання Всього
Відповідь А- А- А-
Б- Б- Б-
В- В- В-
Г- Г- Г-
Д- Д- Д-  
Сума балів (заповнюється вчителем)        

Розділ 3.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...