Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відповідність кількості набраних балів оцінці з ДПАЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З

ТЕХНОЛОГІЙ

Технологічний профіль

 

 

Напрям: Кравець

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

11 клас

 

2013 рік

Автори-упорядники:

Алексєєва О.С., Горенко В.П., Зеленюк Н.Д.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збірник завдань призначений для проведення державної підсумкової атестації (ДПА) з технологій для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організація навчально-виховного процесу відбувається згідно з навчальними планами технологічного профілю професійного спрямування за напрямком «Кравець».

Збірник завдань містить тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учнів 11-го класу з окремих предметів робочого навчального плану професійного навчання «Кравець».

Збірник містить 10 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається із 4 розділів відповідно до чинних навчальних програм із профільної (професійної) підготовки для загальноосвітніх навчальних закладів. Розділи відрізняються між собою за рівнем складності. В кожному варіанті містяться питання з різних предметів навчального плану.

 

Розділ 1.Завдання 1-3. Вибір однієї правильної відповідь із чотирьох запропонованих.За вірно виконані завдання 1-3 учню нараховується по 1 балу.

Розділ 2.Завдання 4,5. Визначення послідовності виконання операцій.

Учень повинен проставити номери операцій відповідно до послідовності їх виконання. За правильне виконання кожного завдання нараховується по 2 бали. Якщо відповідь неповна, то за кожний правильний варіант відповіді нараховується пропорційна частка від максимальної кількості балів за це завдання.

Розділ 3.Завдання 6,7. Встановлення відповідності визначень.

У кожному завданні необхідно встановити відповідності між термінами та їх визначенням. В бланку відповідей учень проставляє пари номерів термінів та їх визначень, наприклад – 1-б. За правильне виконання кожного завдання учень може отримати по 3 бали. Якщо відповідь неповна, то за кожний правильний варіант відповіді нараховується пропорційна частка від загальної кількості балів за це завдання.

Розділ 4.Завдання 8,9 . Виконання творчого завдання по виробу.

Учень повинен дати розгорнуту відповідь по запропонованованому варіанту виробу. За кожне правильно виконане завдання учень отримує максимальна кількість балів 6. Якщо завдання виконане не в повному обсязі, то вчитель нараховує кількість балів пропорційно виконаній учнем роботі.

Відповідність завдань атестаційної роботи кількості балів за кожну правильну відповідь: 

Номери завдань Кількість завдань Кількість балів за повну відповідь на одне завдання Максимальна кількість балів
1-3
4,5
6,7
8,9
Разом  

 

Відповідність кількості набраних балів оцінці з ДПА

Рівень Кількість набраних балів Оцінка за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий
Середній 3,1 – 4,0
4,1 – 5,0
5,1 – 7,0
Достатній 7,1 - 8,0
8,1-10,0
10,1-13,0
Високий 13,1 – 18,5
18,6 – 23,0
23,1 – 25,0

 

Наприклад, якщо за відповіді на завдання ДПА учень отримав 17 балів, за 12-ти бальною шкалою така відповідь оцінюється в 10 балів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...