Главная Обратная связь

Дисциплины:


Правила проведення ДПА з технологійКожний учень самостійно обирає стратегію проходження державної підсумкової атестації з технологій (визначає час на опрацювання завдань і порядок їх виконання).Учитель зобовязаний повідомляти учнів про час проходження атестації – перший разчерез годину після початку атестації, наступні рази через кожні 10-15 хвилин.

Атестаційні роботи з технолдогій учні виконують протягом 90 хвилин.

Кожний учень, який проходить державну підсумкову атестацію з технології «Кравець», отримує індивідуальний примірник варіанта роботи із цього посібника, бланк відповідей, підготовлений навчальним закладом, та аркуші для виконання роботи зі штампом начального закладу. У бланк відповідей учитель виставляє бали за виконання кожного завдання, суму набраних балів за атестаційну роботу та остаточну оцінку за 12-бальною системою оцінювання.

Під час проведення ДПА з технологій учням заборонено користуватися будь-якими довідковими матеріалами та засобами комунікацій


РОБОТА

Штамп навчального закладу
на державну підсумкову атестацію

з технології за спеціалізацією

«Кравець»

Дата проведення ДПА   «___» ___________________ 201_ р.   Варіант ___
учня (учениці) 11 класу
____________________________________________.

назва ЗНЗ

____________________________________________.

місце проведення ДПА

_____________________________________________.

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

_____________________________________________.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

(Заповнює учень ), (Заповнює вчитель )

Розділ 1. Завдання 1-3

Завдання Сума балів (заповнює вчитель)
Відповідь        
Сума балів (заповнює вчитель)        

 

Розділ 2.Завдання 4,5Розділ 3. Завдання 6,7

Завдання Сума балів (заповнює вчитель)
Відповідь    
   
   
   
   
   
   
   
Сума балів (заповнює вчитель)      

 

Завдання Сума балів (заповнює вчитель)
Відповідь    
   
   
   
   
   
Сума балів (заповнює вчитель)      

 

 

Розділ 4. Завдання 8,9

Відповідь на зворотному боці бланка

 

 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ДПА

(Зведена таблиця)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...