Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Якщо загальний рівень цін у країні за рік суттєво зросте, а виробництво товарів та послуг не зміниться 

1. Якщо загальний рівень цін у країні за рік суттєво зросте, а виробництво товарів та послуг не зміниться, то за інших рівних умов…

a) Реальний ВВП збільшиться

b) Номінальний ВВП зменшиться

c) Номінальний ВВП збільшиться

d) Реальний рівень життя в країні підніметься

 

2. Знайдіть НЕВІРНЕ твердження

a) ВВП – це ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні протягом року

b) ВВП – це ринкова вартість вартість товарів та послуг, вироблених у країні протягом року

c) ВВП – це сума вартостей, доданих на кожній стадії виробництва

d) ВВП – це річна сума видатків домашніх господарств плюс інвестиції фірм плюс державні видатки на купівлю товарів та послуг плюс чистий експорт

e)

3. Із запропонованих нижче визначень поняття “валовий внутрішній продукт” виберіть найкраще. ВВП – це…

a) Ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни протягом року

b) Вартість всіх кінцевих товарів і послуг, куплених по ринковим цінам на території країни протягом року

c) Ринкова вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених мешканцями країни протягом року

d) Ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених на території країни протягом року.

 

4. Організація виробництва німецькою фірмою взуття на території України…

a) Збільшить ВНП Німеччини

b) Збільшить ВВП Німеччини

c) Збільшить і те і інше

d) Не збільшить ні того ні іншого

 

5. На металургійному комбінаті, що розташований в Індії, працюють індійські робітники та американські інженери. Станки і обладнання належать фірмі із США. Діяльність комбінату збільшує…

a) ВВП США

b) ВНП США, ВНП Індії та ВВП США

c) ВВП США та ВНП Індії

d) ВНП США та ВВП Індії

 

6. Хлібозавод випік хлібобулочних виробів на 1 тис. грн. Ці вироби, пролежавши певний час на складі, були викинуті, за що завод заплатив штраф 500 грн. у результаті цього ВВП країни…

a) Збільшився на 500 грн.

b) Зменшився на 500 грн.

c) Не змінився, так як виробів було випечено рівно стільки, скільки викинуто

d) Збільшився на 1 тис. грн.

 

7. Чи може реальний ВВП зрости при зменшенні номінального ВВП?

a) Не може

b) Може – лише у результаті зниження сукупного попиту при незмінній сукупній пропозиції

c) Може – лише у результаті зменшення скупної пропозиції при незмінному сукупному попиті

d) Може – при зменшенні загального рівня цін у країні

 

8. У 1995 році, наступному за базовим, індекс цін був рівний 110, а обсяг виробництва товарів та послуг залишився таким же, як і в базовому році. На основі цієї інформації можна зробити висновок про те, що у 1995 році порівняно із базовим…a) Реальний ВВП країни зріс на 10%, а номінальний ВВП не змінився

b) І реальний, і номінальний ВВП країни зросли на 10%

c) Номінальний ВВП країни зріс на 10%, а реальний ВВП не змінився

d) Номінальний ВВП країни не змінився, а реальний ВВП зменшився на 10%

 

9. При обрахунку ВВП по видаткам плюсуються всі перераховані компоненти видатків, крім:

a) Чистих інвестицій

b) Видатків домогосподарств на купівлю предметів довготривалого вжитку

c) Пенсій вчителям

d) Вартості спожитого основного капіталу

 

10. Купівля сім’єю нового будинку за містом відобразиться на величині:

a) Чистого експорту

b) Державних видатків

c) Інвестиційних видатків

d) Видатків на купівлю споживчих товарів довготривалого використання

 

11. До державних закупівель не відносяться:

a) Видатки на утримання державних установ

b) Заробітна плата працівників бюджетних організацій

c) Видатки на будівництво нових шкіл

d) Видатки на виплату допомоги по безробіттю

 

12. При обрахунку ВВП у його вартість не включаються:

a) Послуги, що надаються оплачуваною домашньою прислугою

b) Послуги адвоката, що працює у приватній фірмі

c) Приріст товарно-матеріальних запасів фірми

d) Послуги по прибиранню будинку, що надаються членами родини один одному

 

13. До державних трансфертів НЕ відносяться:

a) Щомісячні допомоги на дітей

b) Допомоги по безробіттю

c) Дотації та пільги на придбання ліків

d) Видатки держави на будівництво нової поліклініки

 

14. Якщо номінальний ВВП поточного року виявися вище реального ВВП попереднього року, то це означає, що реальний ВВП поточного року порівняно із попереднім роком:

a) Збільшився

b) Зменшився

c) Не змінився

d) Інформації недостатньо

 

15. Якщо індекс споживчих цін зріс порівняно із попереднім періодом, то дефлятор ВВП:

a) Також зріс

b) Зменшився

c) Залишився незмінним

d) Напевно сказати неможна

16. Протягом двох попередніх років обсяг номінального ВВП збільшився з 500 млрд. дол. до 560 млрд. дол. Дефлятор ВВП за ці ж роки змінився із 125 до 140%. Це означає, що реальний ВВП:

a) Не змінився

b) Збільшився

c) Зменшився

d) Інформації недостатньо

 

17. Якщо рівень цін поточного періоду виявився нижчим, ніж у базовому, то це означає, що реальний ВВП поточного періоду:

a) Більше номінального

b) Менше номінального

c) Рівний номінальному

d) Може бути чи більше, так і менше номінального

 

18. Відмінності між ВВП і ВНП країни пов’язані з тим, що:

a) При обрахунку ВВП із показника ВНП вираховується чистий експорт

b) ВНП створюється факторами виробництва, які належать фізичним особам, фірмам і державі даної країни, а ВВП створюється факторами виробництва, які застосовуються у межах кордонів даної країни

c) Ці показники обраховані різними методами

 

19. Що з перерахованого є частиною використовуваного особистого доходу домогосподарств, але не враховується при обрахунку валового національного доходу:

a) Вартість спожитого основного капіталу

b) Частина прибутку, сплачена у вигляді дивідендів

c) Пенсії держслужбовців

d) Заробітна плата найманих працівників

 

21. Яким буде вплив значного зростання продуктивності праці на реальний ВВП та рівень цін?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...