Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Інфляція попиту розвивається внаслідок:1. Інфляція попиту розвивається внаслідок:

a) Зміщення кривої сукупного попиту ліворуч

b) Зміщення кривої сукупного попиту праворуч

c) Зміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч

d) Зміщення кривої сукупної пропозиції праворуч

2. Твердження “зменшення рівня інфляції коштує людям втрачених робочих місць” графічно ілюструє:

a) Крива виробничих можливостей

b) Крива Філіпса

c) Крива Лоренца

d) Крива байдужості

3. Менш за все постраждають від непередбаченої інфляції:

a) Ті, хто отримують фіксований номінальний доход

b) Ті, хто мають грошові заощадження

c) Ті, у кого номінальний доход зростає, але повільніше, ніж підвищується рівень цін

d) Ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими

4. Індекс споживчих цін за 1996 р. становив 200, 1997 р. – 220, 1998 р. – 231, 1999 р. – 235, 6. Профспілки уклали дворічний контракт з працедавцями про щорічне 7-процентне підвищення номінальної заробітної плати, починаючи з 1998 р. реальна заробітна плата робітників за час дії контракту:

a) Збільшилася на 7%

b) Зменшилася на 2%

c) Зменшилася на 7%

d) Збільшилася на 5%

5. Економіку країни характеризують такі дані:

Роки Рівень інфляції, (%) Номінальна ставка процента

На скільки процентів змінилася реальна ставка процента у другому році порівняно з першим роком:

a) Не змінилася

b) Зросла на 5%

c) Знизилася на 5%

d) Знизилася на 10%

6. Інфляція попиту може бути викликана, але НЕ одним із цих чинників:

a) Збільшення державних видатків

b) Збільшення пропозиції грошей

c) Збільшення доходів в інших країнах

d) Зменшення пропозиції важливих природних ресурсів

7. Сповільнення темпу інфляції безпосередньо вигідне…

a) Всьому населенню країни

b) Продавцям, що продають у кредит

c) Клієнтам банку, що бере фіксований процент

d) Уряду країни

8. Від непередбаченого зростання темпів інфляції виграють, швидше за все…

a) Люди, що живуть на фіксовану пенсію

b) Власники страхових полісів, що застрахували своє життя

c) Вкладники ощадбанків

d) Люди, що отримали безвідсотковий кредит

9. Дефляція – це …

a) Зниження загального рівня цін в економіці

b) Зниження темпу інфляції

c) Падіння курсу національної валюти

d) Зменшення купівельної спроможності грошей

10. “Річний темп інфляції в країні склав 300%”. Це означає, що середній рівень цін в цій країні за рік…

a) Зріс ну 3 рази

b) Зріс у 4 рази

c) Зріс у 2 рази

d) Не змінився

11. Зростання рівня цін і одночасне підвищення рівня безробіття в країні…

a) Неможливі

b) Можливі лише в умовах централізованої системиc) Можуть відбутися при зменшенні кількості доступних ресурсів

d) Є прямим наслідком зростання сукупної пропозиції

12. Що з перерахованого нижче НЕ буде сприяти підвищенню загального рівня цін в країні?

a) Зростання сукупного попиту при незмінній сукупній пропозиції в умовах повної зайнятості ресурсів

b) Зменшення сукупної пропозиції при незмінному сукупному попиті

c) Збільшення пропозиції грошей в країні за рік на 2% при реальному темпі економічного зростання за той же рік, 5%

d) Зменшення сукупної пропозиції при зростанні сукупного попиту

13. Що з перерахованого нижче, швидше за все, стане причиною зростання темпу інфляції?

a) Зростання цін на енергоносії

b) Початок розробки великого вугільного басейну

c) Підвищення Центральним банком облікової ставки

d) Відміна пільг по прибутковому податку з фізичних осіб

14. При зростанні темпу інфляції ринкова ціна державних зобов’язань з фіксованим процентом…

a) Буде мати тенденцію до зростання

b) Буде мати тенденцію до зменшення

c) Буде стабільною і рівною номіналу

d) Впаде до нуля

15. В 1 році, що слідує за базовим, ціни зросли на 20%. У 2 році ціни впали на 20% порівняно з 1 роком. Індекс цін для 2 року…

a) Дорівнює 100

b) Дорівнює 104

c) Дорівнює 96

d) Неможливо визначити

16. При зростанні темпу інфляції ринкова ціна державних цінних паперів з фіксованим процентом…

a) Буде зростати

b) Буде зменшуватися

c) Буде стабільною і рівною номіналу

d) Впаде до нуля

17. Інфляція попиту виникає в умовах:

a) Неповної зайнятості

b) Які наближаються до повної зайнятості

c) Повної зайнятості

d) Зростання граничної схильності до споживання

18. Інфляція витрат обумовлена:

a) Зростанням споживчих витрат

b) Зростанням інвестиційних витрат

c) Зростанням собівартості продукції

d) Зростанням сукупних витрат

19. Інфляційний податок – це:

a) Втрата капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції

b) Різниця між дефлятором та індексом цін

c) Різниця між номінальним та реальним доходом

d) Усі відповіді правильні

20. Більша крутизна кривої Філліпса у довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим свідчить про те, що:

a) У короткостроковому періоді спостерігається більш тісний зв’язок інфляції та безробіття

b) У короткостроковому періоді відсутній зв’язок інфляції та безробіття

c) Зв’язок між інфляцією та безробіттям існує лише у довгостроковому періоді

d) У довгостроковому періоді відсутній зв’язок рівня ставки процента і безробіття

21. Згідно з поглядами Мілтона Фрідмена:

a) У короткостроковому періоді відсутній зв’язок між рівнем ставки процента та інвестиційними витратами

b) Зростання грошової пропозиції не викликає інфляції

c) Зв’язок між рівнем інфляції та безробіттям у довгостроковому періоді відсутній

d) Фіскальна політика впливає на економіку відчутніше, ніж кредитно-грошова політика

22. У наш час більшість економістів вважає, що у короткостроковому періоді конфігурація кривої Філліпса залежить від:

a) Природного рівня безробіття

b) Рівня ставки процента

c) Рівня інфляції, що очікується

d) Рівня оподаткування в країні

23. Інфляцію, яка викликана надлишковим попитом, можна проілюструвати:

a) Зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво

b) Зрушенням кривої сукупного попиту вправо

c) Зрушенням кривої сукупної пропозиції вправо

d) Зрушенням кривої сукупного попиту вліво

24. З точки зору прихильників теорії пропозиції стагфляція – наслідок:

a) Непередбаченої інфляції

b) Відсутності державного регулювання

c) Зрушення кривої Філліпса

d) Надзвичайно високого рівня оподаткування

25. Зміни яких показників найбільше сприяють інфляції попиту?

a) Зростання індивідуальних податків

b) Зростання граничної схильності до заощаджень

c) Зростання доходу кінцевого використання

d) Зростання ставки процента

26. Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо:

a) Економіка розвивається у стані повної зайнятості

b) Чисельність робочої сили не зростає

c) Економіка розвивається у стані неповної зайнятості

d) Фактичний обсяг ВНП менший за потенційний обсяг ВНП

27. Як уникнути зниження зайнятості при переміщенні кривої сукупної пропозиції внаслідок зростання витрат?

a) Зменшити грошову масу в обігу

b) Стимулювати заощадження за допомогою банківської системи

c) Зробити емісію грошей банківською системою

d) Підвищити податки

28. Яка з величин найбільше сприяє інфляції пропозиції?

a) Споживання

b) Інвестиції

c) Податки

d) Державні витрати

29. Якщо обсяг рівноважного ВНП виявився більшим за його потенційний рівень, то:

a) Рівень цін зростає

b) Спостерігається дефляційний розрив

c) Рівень безробіття зростає

d) Автоматично зростає сукупний попит

30. Коли стан економіки відповідає класичному відрізку кривої сукупної пропозиції, зростання сукупного попиту призведе:

a) До зростання реального ВНП

b) До інфляційного зростання цін при незмінному реальному ВНП

c) До зростання зайнятості

d) Всі відповіді неправильні

31. Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію, якщо національна економіка:

a) Перебуває у стані повної зайнятості

b) Функціонує за неповної зайнятості

c) Перебуває у фазі тривалого і глибокого спаду

d) Усі відповіді неправильні

32. Реакцією на зростаючі ризики неочікуваної інфляції є:

a) Призначення банками премії за ризик на кредити

b) Спроби уряду індексувати пенсії і допомоги по малозабезпеченості

c) Збільшення попиту на нерухомість

d) Всі відповіді вірні

33. Припустимо, що кредит у розмірі 100у.г.о. надана банком на один рік за умови, що рівень інфляції складає 12%, а сума боргу, яка підлягає поверненню у реальному виразі 105. Яка у даному випадку номінальна ставка проценту за кредит?

a) 12%

b) 5%

c) 17%

d) 18%

34. Все перераховане нижче вірно за виключенням того, що…

a) В періоди стійкого зростання рівня інфляції люди постійно очікують підвищення рівня цін

b) Очікування працівників і фірм щодо політики уряду і Національного банку можуть вплинути на розміри заробітної плати

c) Рух вздовж кривої Філліпса вниз відбувається повільніше, ніж вгору

d) Як тільки починає зростати безробіття, ціни та темп інфляції швидко падають

35. Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується:

a) Перерозподілом доходів між боржниками і кредиторами

b) Зниженням реальної вартості заощаджень

c) Падінням ефективності національної економіки

d) Усі твердження правильні

36. Гіперінфляція починається тоді, коли…

a) Населення і фірми витрачають надто багато грошей

b) Фірми призначають вищі ціни на свої товари і послуги

c) Уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків

d) Усі відповіді неправильні

37. Що НЕ характеризує гіперінфляцію?

a) Ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків на рік

b) Усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей

c) Вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, що спричиняє нове підвищення цін

d) Фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного

38. Що було основою антиінфляційної програми в Україні у 1994-1996 рр.?

a) Заморожування цін і заробітної плати

b) Припинення імпорту енергоносіїв

c) Приборкання інфляційних очікувань

d) Запровадження фіксованого обмінного курсу

39. Що НЕ передбачає антиінфляційна стратегія:

a) Ефективну монетарну політику

b) Впорядкування державних фінансів

c) Раціоналізацію структури національної економіки

d) Періодичне заморожування цін та заробітної плати

40. Яке твердження НЕ узгоджується з кількісною теорією грошей?

a) За сталої швидкості обігу грошей їхня кількість у національній економіці визначає рівень цін

b) Незалежний центральний банк, який визначає пропозицію грошей, повністю контролює темп інфляції

c) Добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному ВВП

d) Рівень інфляції в країні залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу

 

Розв’язати задачі

 

1. Припустимо, що індекс споживчих цін враховує тільки два види товарів та послуг: продукти харчування та житлові послуги. Частка продуктів у споживчому кошику становить 33%, а частка житлових послуг – 67%. Ціни на харчові продукти за рік зросли на 20%, а на житлові послуги зменшилися на 2%. Яким буде темп інфляції за рік?

2. Визначте інфляційний податок у річному обрахунку, якщо у перші три місяці ціни зростали на 2% щомісяця, у три наступні – на 3% щомісяця, а у другому півріччі індекс цін щомісяця дорівнював 1,03 (інфляційний податок показує, на скільки відсотків подешевшала грошова одиниця)

3. Родина Науменко купила у грудні 1997 року за 25 тис. грн. квартиру. У грудні 2000 року вони її продали за 55 тис. грн. виграла чи програла родина, якщо інфляція по роках в Україні становила: 1997 – 10,1%, 1998 – 20,0%, 1999 – 19,0%, 2000 – 25,8%?

4. Будинок, який родина купила у січні 1994 року за 15 тис. грн., продали у січні 1998 року за 30 тис. грн. Інфляція по роках дорівнювала: 1994 – 15%, 1995 – 20%, 1996 – 25%, 1997 – 20%, 1998 – 15%. Виграла чи програла родина?

5. Споживчий кошик подорожчав на 30%, а ціни на інвестиційні товари та послуги зросли в 1,2 рази. ВНП у поточних цінах зріс на 40%. Оцініть темп економічного зростання, якщо відомо, що обсяг виробництва предметів споживання співвідноситься із обсягом виробництва інвестиційних благ як 4 : 1?

6. Індекс споживчих цін минулого року дорівнював 1,25, ціни на інвестиційні блага зросли на 10%. ВНП у поточних цінах зменшився на 6%. Оцініть темп економічного зростання чи спаду, якщо відомо, що обсяг виробництва споживчих благ співвідноситься з обсягом виробництва інвестиційних благ як 3 : 2?

7. В країні Альма інфляція по рокам становила: 1996 – 20%, 1997 – 15%, 1998 – 10%, 1999 – 16%. Визначте на скільки зросли ціни в країні за 4 роки, яким було середньорічне зростання цін?

8. В країні індекс споживчих цін складав по роках: 1 – 104%, 2 – 106%, 3 – 104%, 4 – 108%, 5 – 105%. Визначте наскільки зросли ціни в країні за 5 років. Яким було середньорічне зростання цін?

9. Ціни в 1997 році зменшились на 3%. У 1998 році індекс споживчих цін становив 102%, в 1999 році рівень інфляції дорівнював 4%. Визначте, на скільки зросли ціни в країні за 3 роки. Яким було середньорічне зростання цін?

10. Ціни у вересні зросли на 5%, а в жовтні зменшились на 5%. Як змінились ціни за 2 місяці?

11. Ви придбали в січні 1995 року квартиру за 20 тис. грн. і продали в січні 2000 року за 150 тис. грн. Інфляція становила: 1995 – 20%, 1996 – 40%, 1997 – 60%, 2000 – 200%. Виграли ви чи програли і наскільки процентів?

12. Припустимо, що в 1980 році виробництво в гіпотетичній країні складалося з трьох товарів: А,В,С, вироблених у такій кількості: А = 4, В = 1, С = 3 одиниць відповідно. припустимо також, що ціни на товари були такі: А=3 грн., В= 12 грн., С = 5 грн. Нарешті, припустимо, що в 1997 році ціни на товари були: А = 5 грн., В = 10 грн., С = 10 грн. визначте індекс цін ВВП для 1980 року, використовуючи 1997 рік, як базовий. На скільки відсотків збільшився рівень цін за період 1980 - 1997 рр.?

13. Обмінний курс гривні до долара у 1996 році становив 1,8 грн. за 1 дол. Наприкінці 1998 року рівень цін в Україні збільшився в 2 рази, а у США – в 1,4 рази. Визначте, яким повинен бути в 1998 році номінальний обмінний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін.

14. Родина вирішила зробити собі новорічний подарунок і 31.12.1991 р. придбала нову квартиру за 30 тис.у.г.о. Обставини склалися так, що 31.12.1997 р. квартиру було продано за 140 тис.у.г.о. Того ж дня ці гроші родина поклала у банк на депозитний рахунок під 20% річних строком на 1 рік і 31.12.1998 року отримала свої гроші та процент на них. Річна інфляція становила( у процентах по роках):

 

Розрахуйте:

a) Суму грошей, яку родина виграла чи програла внаслідок продажу квартири.

b) Суму грошей, яку родина виграла або програла внаслідок цих двох фінансових операцій, та рівень їх остаточної прибутковості або збитковості.

c) Наслідки альтернативного варіанту використання 30 тис.у.г.о. за умови, що родина поклала б їх у банк на депозитний рахунок і не купувала квартиру. Використайте інформацію про зміну банківського процента:

15. Споживчий кошик родини складається із наступних товарів:

Назва товару Кількість товару на місяць Ціна, грн.
Березень Червень Жовтень
Хліб 20 кг 1,1 1,2
Цукор 5 кг 2,5 2,5
Олія
М’ясо 10 кг
Крупи 6 кг 1,5 1,3 1,5
Картопля 0 кг 0,8 0,7 0,6

Визначте:

a) Вартість споживчого кошика в березні, червні, жовтні

b) Індекси цін в червні відносно березня; в жовтні відносно березня; в жовтні відносно червня

c) Темп інфляції в жовтні відносно червня

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...