Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Держава втручається в ринкову економіку з метою:1. Держава втручається в ринкову економіку з метою:

a) Забезпечення споживачів більш дешевими товарами та послугами

b) Гарантування мінімально можливого рівня безробіття

c) Регулювання позитивних та негативних зовнішніх ефектів

d) Стимулювання виробництва товарів та послуг, які є дефіцитними

2. Державний борг – це…

a) Сума дефіцитів державного бюджету, накопичена на даний момент

b) Перевищення видаткової частини річного державного бюджету над його прибутковою частиною

c) Сума заборгованості держави іншим країнам

d) Сума заборгованості держави банкам та іншим фінансовим інститутам

3. Що з перерахованого нижче найкраще відображає поняття “держава в економіці”?

a) Сукупність законодавчих, виконавчих і судових органів, що діють на всіх територіальних рівнях управління

b) Сукупність законодавчих, виконавчих і судових органів, що діють на загальнодержавному рівні управління

c) Сукупність природних, трудових і капітальних ресурсів, що є в наявності на території країни

d) Сукупність природних, трудових і капітальних ресурсів, що є в наявності на території країни

4. Що з нижчезазначеного, швидше за все, буде стимулювати зростання інвестицій фірм всередині країни?

a) Підвищення ставки податку на майно підприємств

b) Зменшення норми амортизаційних відрахувань

c) Підвищення ставок індивідуального прибуткового податку

d) Зменшення Центральним банком резервних вимог

5. Якщо у поточному році імпорт товарів та послуг в Україну у грошовому виразі перевищить вартість українського експорту, то державний борг України у цьому році…

a) Може як зрости, так і скоротитися

b) Обов’язково скоротиться

c) Обов’язково зросте

d) Не зміниться

6. Якщо загальна величина видаткової частини державного бюджету вже затверджена і не може бути змінена, то альтернативною вартістю збільшення державних видатків на утримання апарату управління може бути…

a) Зменшення державних видатків на науково-технічні дослідження

b) Збільшення державних видатків на науково-технічні дослідження

c) Збільшення витрат платників податків на утримання апарату управління

d) Зниження доходів державного бюджету

7. Річний державний бюджет – це…

a) План державних доходів та видатків на рік

b) Кількість грошей на рахунку у Центральному банку, реально зібраних урядом за рік

c) Кількість грошей, що є у наявності в уряду

d) Загальна сума всіх надходжень у державну казну протягом року

8. Якщо загальні надходження до бюджету за рік склали 1059 млн.грн.,а видатки – 1151 млн.грн., то виникає…

a) Бюджетний дефіцит, знизяться обсяги експорту

b) Бюджетний дефіцит, державний борг буде зростатиc) Надлишок бюджету, державний борг буде зростати

d) Бюджетний надлишок, державний борг буде зменшуватися

9. Якщо ви прочитаєте у газеті, що в країни зросло значення коефіцієнта Джині, то це означає, що в цій країні…

a) Збільшилася нерівність у розподілі індивідуальних доходів

b) Зменшилася нерівність у розподілі індивідуальних доходів

c) Збільшилася сума надходжень до бюджету

d) Зменшилася сума надходжень до бюджету

10. Інфляційний розрив обумовлюється:

a) Зростанням сукупного попиту в умовах неповної зайнятості

b) Зростанням сукупного попиту в умовах, які наближаються до повної зайнятості

c) Зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості

d) Усі відповіді правильні

11.В Україні універсальний акциз офіційно називають:

a) Податком на додану вартість;

b) Акцизним збором;

c) Прибутковим податком;

d) Податком з обороту;

12.Що не є благом громадського вжитку:

a) Маяки;

b) Контроль за повенями;

c) Оборона країни;

d) Електроенергія;

13.Функції податків полягають у тому, щоб:

a) Перерозподіляти доходи між різними групами населення;

b) Збільшувати обсяги коштів, спрямованих на інвестування у національну економіку;

c) Регулювати грошовий обіг у країні;

d) Усі твердження неправильні

14. Громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:

a) Вони подільні;

b) До них можна застосувати принцип виключення;

c) Вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні;

d) У приватних підприємств є сильні стимули для виробництва громадських благ.

15. До прямих податків не належить:

a) Податок на спадщину;

b) Прибутковий податок;

c) Податок на золоті вироби;

d) Земельний податок.

16.Що не належить до податкової системи:

a) Ввізне мито;

b) Платежі за комунальні послуги;

c) Акцизний збір;

d) Обов'язкові платежі у державні цільові фонди.

17.Крива Лафера відображає залежність між:

a) Податковими надходженнями та інфляцією;

b) Податковими ставками і податковими надходженнями;

c) Податковими надходженнями і державними видатками;

d) Податковими ставками і державними видатками;

18. Що не є методом збалансування дефіцитного державного бюджету:

а) додаткова емісія грошей;

в) операції на відкритому ринку;

г) підвищення податків;

д) жодного винятку немає.

19. Що не є напрямом видатків державного бюджету:

a) Проценти за державний борг;

b) Соціальні видатки;

c) Утримання державного апарату;

d) Накладні видатки;

20. Дефіцит державного бюджету є, якщо:

Державні видатки перевищують надходження;

a) Збільшуються державні видатки;

b) Зменшується державний борг;

c) Знижуються податки;


Тема 8-9

Механізм грошово-кредитної і фіскальної політики

Тести

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...