Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Збільшення урядом України мита на споживчі товари, що ввозяться, може бути вигідним:1. Збільшення урядом України мита на споживчі товари, що ввозяться, може бути вигідним:

a) Тільки державі

b) Тільки споживачам

c) Вітчизняним виробникам, які випускають аналогічні товари

d) Вітчизняним виробникам, які працюють на експорт

2. В основі Ямайської валютної системи лежить:

a) Золотий стандарт

b) Золотовалютний стандарт

c) Фіксований курс

d) Вільно плаваючий курс

3. Яка з наведених форм торгівельних бар’єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

a) Імпортна квота

b) Ліцензії на експорт та імпорт

c) Добровільні експортні обмеження

d) Правильної відповіді немає

4. Якщо відбувається девальвація національної валюти, то за інших рівних умов:

a) Постраждають галузі, що орієнтовані на споживання імпортної сировини

b) Постраждають галузі, що орієнтовані на експорт

c) Може зрости рівень безробіття у країнах – торговельних партнерах даної країни

d) Нічого із зазначеного вище не відбувається

5. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований:

a) За допомогою девальвації валюти

b) Шляхом збільшення зовнішньої заборгованості

c) Шляхом використання резервів іноземної валюти

d) Правильними є відповіді b та c

6. Функція імпорту має такий вигляд:100 + 0,1 У. Експорт є змінною величиною. У цьому випадку, якщо доход (У) становить 500 млн. грн., а торговельний дефіцит дорівнює 50 млн. грн., то величина експорту становитиме:

a) 0 млн. грн.

b) 50 млн. грн.

c) 100 млн. грн

d) 75 млн. грн.

7. Що відбувається, якщо країна не матиме абсолютної переваги у виробництві жодного товару:

a) Вона також не має ніяких порівняльних переваг

b) Вона матиме порівняльну перевагу у виробництві того товару, де вона має найменшу альтернативну вартість

c) Вона спробує не вести торгівлю

d) Вона буде експортувати сировину, а імпортувати кінцеву продукцію

8. Вихідні дані:

Країна Кукурудза Бавовна
Єгипет 400 бушелів 500 бушелів
Венесуела 300 бушелів 200 бушелів

За відсутності міжнародної торгівлі альтернативна вартість виробництва 1 бушеля бавовни у Єгипті становить:

a) 1 бушель кукурудзи

b) 1,25 бушеля кукурудзи

c) 400 бушелів кукурудзи

d) 0,8 бушеля кукурудзи

9. Принцип порівняльної переваги першим сформулював:

a) Дж.М.Кейнс

b) А.Сміт

c) Дж.Робінсон

d) Д.Рікардо

10. Що з перерахованого нижче може стати основною причиною того, що спеціалізація двох країн не принесе вигоди її учасникам?

a) Відсутність можливості добровільного обміну

b) Існування торгівельних бар’єрів

c) Відсутність грошей

d) Відсутність ринкових механізмів

11. З двох виробників порівняльну перевагу має той, хто…a) Виробляє більше товарів та послуг, використовуючи таку ж, як і інший , кількість ресурсів

b) Виробляє будь-який товар чи послуги з меншою альтернативною вартістю

c) Виробляє будь-який товар чи послуги з більшою альтернативною вартістю

d) Виробляє товари чи послуги кращої якості

12. Якщо Тайвань має порівняльні переваги перед Іспанією у виробництві побутової електроніки, то…

a) Альтернативна вартість виробництва побутової електроніки у Тайвані нижче, ніж в Іспанії

b) Альтернативна вартість виробництва побутової електроніки у Тайвані вище, ніж в Іспанії

c) На має змісту у спеціалізації і торгівлі між Тайванем та Іспанією

d) Тайваню буде вигідним зниження попиту на побутову електроніку

13. Протягом останніх років у Полтавській області з кожного гектару збиралося більше пшениці, ніж у Київській області. З цього однозначно слідує, що…

a) Полтавська область має порівняльні переваги у вирощуванні пшениці

b) Київська область має порівняльні переваги у вирощуванні жита

c) Пшениця, вирощена у полтавській області, повинна поставлятися у Київську область

d) Однозначного висновку зробити неможна

14. Збільшення митних зборів на продукти харчування, що ввозяться в Україну, швидше за все…

a) Зменшило б ціни на продукти харчування вітчизняного виробництва

b) Зменшило б попит на продукти харчування, що ввозяться з інших країн

c) Збільшило б імпорт продуктів харчування в Україну

d) Збільшило б ціни на продукти харчування вітчизняного виробництва

Припустимо, що курс американського долара по відношенню до євро зростає. При цьому купівельна спроможність долара на ринках США…

a) Зростає

b) Зростає пропорційно зростанню долара по відношенню до євро

c) Падає

d) Може не змінитися

16. Весною 1995 р. курс американського долара по відношенню до японської ієни впав до рекордного рівня за весь повоєнний період. Від цього програли…

a) Американці, що збиралися у туристичну подорож до Японії

b) Американські фірми, що обслуговували японських туристів

c) Продавці американських автомобілів на внутрішньому ринку США

d) Американські фірми, що експортують товари до Японії

17. Що з перерахованого нижче відрізняє імпортну квоту від імпортного мита?

a) Квота сприяє збільшенню виграшу вітчизняних виробників, а мито – зменшенню

b) Ставки мита встановлюються державними органами країни-імпортера, в той час як квота завжди є результатом спільного рішення державних органів країни-експортера і країни-імпортера

c) Квота є прямим обмеженням на кількість товару, що ввозиться, а мито представляє собою податок на товар, що імпортується

d) Введення мита, як правило, підвищує ціну товару на внутрішньому ринку, тоді як при встановленні квоти ця ціна зазвичай не змінюється

18. Зниження курсу долара по відношенню до гривні буде сприяти…

a) Збільшенню обсягів імпорту товарів в Україну

b) Збільшенню обсягів експорту товарів з України

c) Стабілізації українського імпорту та експорту продуктів харчування

d) Стабілізації співвідношення українського імпорту та експорту сировини

19. Податок на товари, що імпортуються в країну, носить назву…

a) Митного збору

b) Прибуткового податку

c) Податку на додану вартість

d) Державного збору

20. Прикладами торгівельних бар’єрів є…

a) Митні збори

b) Квоти

c) Стандарти на товари, що ввозяться в країну

d) Всі перераховані вище заходи

21. Причиною зміни курсу гривні по відношенню до долару США може стати…

a) Введення в Україні податку на обмін валюти

b) Зміна курсу долара США по відношенню до євро

c) Валютна інтервенція НБУ

d) Все перераховане вище

22. Якщо НБУ випустить на відкритий ринок долари із своїх резервів, то безпосереднім результатом цього буде…

a) Підвищення пропозиції доларів і падіння курсу долара по відношенню до гривні

b) Підвищення попиту на долари і падіння курсу долара по відношенню до гривні

c) Підвищення облікової ставки НБУ

d) Підвищення резервних вимог НБУ

23. Введення в країни ввізного мита сприяє…

a) Збільшенню виграшу вітчизняних виробників і зниженню виграшу вітчизняних споживачів

b) Збільшенню виграшу вітчизняних споживачів і зниженню виграшу вітчизняних виробників

c) Збільшенню виграшу вітчизняних споживачів і збільшенню виграшу вітчизняних споживачів

d) Зменшенню виграшу вітчизняних виробників і зниженню виграшу вітчизняних споживачів

24. Якщо банківська облікова ставка у США зростає при незмінній банківській обліковій ставці у Японії, то це буде сприяти тому, що курс долара по відношенню до ієни…

a) Може як зрости, так і зменшитися

b) Зростає

c) Зменшується

d) Не змінюється

25. Гнучкі валютні курси визначаються:

a) Місцевою владою

b) Центральним банком

c) Законами попиту та пропозиції

d) Двосторонніми угодами між країнами

26. У зростанні курсу фінської марки відносно американського долара НЕ зацікавлені…

a) Фінська фірма, що імпортує американські автомобілі

b) Фіни, що їдуть у відрядження до США

c) Фінська фірма, що експортує лижі у США

d) Прихильники іспанської карамелі, що купують її в магазинах Гельсінкі

27. Введення урядом країни мита на експорт зернових культур…

a) Може сприяти збільшенню доходної частини державного бюджету

b) Буде сприяти скороченню виробництва зернових культур в цій країні

c) Буде сприяти зменшенню цін на зернові культури на внутрішньому ринку

d) Всі відповіді вірні

28.Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

a) Валовому внутрішньому продукті;

b) Торговельному балансі;

c) Платіжному балансі;

d) Національному доході.

29.Міжнародний поділ праці — це:

a) Спеціалізація окремої країни на виготовленні певних видів продукції з метою взаємного обміну ними;

b) Сукупність різних форм міжнародних економічних відносин;

c) Розміщення окремих стадій виробництва продукту в різних країнах;

d) Усі твердження неправильні.

30.Абсолютна перевага країни у виробництві певного продукту означає, що ця країна:

a) Має перевагу у забезпеченості певними видами ресурсів для виробництва цього продукту;

b) Має змогу розширювати випуск цього продукту;

c) Здатна виробляти більшу кількість одиниць цього продукту з певного обсягу ресурсів, ніж конкуренти;

d) Усі твердження неправильні.

31.Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо вона:

a) Виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;

b) Виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

c) Має перевагу у природнокліматичних умовах виробництва цього продукту;

d) Усі твердження неправильні.

32.Значне зниження курсу гривні стосовно іноземних валют може впливати на український експорт та імпорт таким чином:

a) Зростуть обсяги як експорту, так і імпорту;

b) Зросте обсяг експорту і зменшиться обсяг імпорту;

c) Зменшаться обсяги як експорту, так і імпорту;

d) Зменшиться обсяг експорту, однак збільшиться обсяг імпорту;

33.Частиною Бретон-Вудської системи було:

a) Розвинуті країни прийняли систему плаваючих валютних курсів;

b) Країни — члени МВФ утратили право на необмежену кількість девальвацій;

c) В основі валютного курсу лежав монетний паритет;

d) Усі відповіді правильні;

34.Хто емітує спеціальні права запозичення

a) Міжнародний валютний фонд;

b) Світовий банк;

c) Європейський Союз;

d) Усі твердження неправильні.

35.У якому році США відмовилися від свого зобов'язання щодо обміну доларів, що їх мали іноземні центральні банки, на золото за фіксованим курсом:

a) У 1933;

b) У 1946;

c) У 1971;

d) У 1976.

36.Зростання курсу долара щодо японської єни створює сприятливі умови для:

a) Збільшення американського експорту в Японію;

b) Збільшення японського експорту в США;

c) Взаємного скорочення імпорту обох країн;

d) Розширення торгівлі цих країн з іншими країнами;

37."Країна живе в борг" за:

a) Активного платіжного балансу;

b) Пасивного платіжного балансу;

c) Активного використання своїх офіційних золотовалютних резервів;

d) Пасивного платіжного балансу та невикористання офіційних золотовалютних резервів;

38.Дефіцит торговельного балансу країни можна зменшити шляхом:

a) Скорочення експорту;

b) Збільшення імпорту;

c) Розвитку імпортозаміщувальних виробництв у країні;

d) Знецінення національної валюти.

39."Країна виробляє більше, ніж споживає", коли:

a) Державний бюджет є дефіцитним;

b) Збільшується її зовнішній борг;

c) Торговельний баланс пасивний;

d) Торговельний баланс активний.

40.Крива попиту на українську гривню перемішуватиметься вправо, якщо:

a) Реальні процентні ставки в Україні відносно вищі, а рівень інфляції — нижчий (порівняно з іншими країнами);

b) Реальні процентні ставки в Україні відносно нижчі, а рівень інфляції — вищий;

c) І реальні процентні ставки, і рівень інфляції в Україні відносно вищі;

d) І реальні процентні ставки, і рівень інфляції в Україні відносно нижчі;

41.Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

a) Знижуються реальні процентні ставки;

b) Зростають темпи інфляції;

c) Підвищуються темпи економічного зростання;

d) Усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.

42.Якщо вітчизняні компанії виплачують високі дивіденди (у гривнях) іноземцям, то це може призвести:

a) До знецінення гривні;

b) До поцінування гривні;

c) До збільшення імпорту України;

d) До зменшення експорту України;

43.Якщо українська гривня і російський рубель вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що:

a) Пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться;

b) Ціна української гривні у валюті Росії знизиться;

c) Пропозиція російських рублів зменшилась;

d) Ціна російського рубля в українській валюті знизиться;

44.Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

a) Внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

b) Уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

c) Уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

d) Усі твердження неправильні.

45.Відмінність між імпортними митом і квотою полягає в тому, що лише мито:

a) Зменшує обсяги міжнародної торгівлі;

b) Підвищує ціни;

c) Забезпечує надходження до держбюджету;

d) Усі твердження неправильні.

46.Яке твердження правильне для країни з дефіцитом торговельного балансу?

a) Чистий експорт є додатним;

b) Експорт перевищує імпорт;

c) Чистий експорт є від'ємним;

d) Валюта країни обов'язково знецінюється;

47.Які групи населення чи фірми задоволені знеціненням гривні

a) Українські туристи, що подорожують країнами Європи;

b) Українські імпортери закордонних виробів;

c) Українські експортери вітчизняних виробів;

d) Іноземні експортери на український ринок;

48.Яку складову не містять золотовалютні резерви:

a) Золотий запас;

b) Спеціальні права запозичення;

c) Вільно конвертовані валюти;

d) Державні цінні папери.

49.Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

a) Повна демонетизація золота;

b) Скасування номінального золотого паритету;

c) Запровадження фіксованих валютних курсів;

d) Розширене коло резервних валют.

50.Яка ознака не характеризувала золотий стандарт як грошову систему:

a) У грошовому обігу обов'язково перебували золоті монети;

b) Країна визначала золотий вміст своєї грошової одиниці;

c) В основі валютного курсу лежав монетний паритет;

d) Забороняли ввезення і вивезення золота з країни;

 

Розв’язати задачі

1. У таблиці наведено дані про попит на гривні та їхню пропозицію:

Ціна гривні, Дол. Величина пропозиції гривень, млн. Величина попиту на гривні, млн.
0,19
0,22
0,25
0,28
0,31

Визначте рівноважний обмінний курс гривні.

Визначте рівноважний обмінний курс долара. Визначте рівноважний обмінний курс гривні.

Визначте рівноважний обмінний курс долара.

Яку кількість доларів куплять на валютному ринку?

2. Припустімо, що відношення порівняльних витрат двох продуктів — цукру і борошна — Багатії та Бідасії такі: Ба­гатія — 1 кг борошна = 2 кг цукру, Бідасія — 1 кг борошна = 4 кг цукру. На виробництві якого з товарів має спеціалізу­ватися кожна країна?

3. Припустімо, що курс гривні до марки становить 1 : 2,75. Українські фірми експортують товар А до Німеччини, який коштує там 40 марок. Німецькі фірми також виробляють продукт А, експортують його в Україну, де його ціна ста­новить 110 грн. Обсяг експорту товару А фірм обох країн однаковий — 20 тис. одиниць. Напередодні виборів в Ук­раїні курс гривні щодо марки знизився до 1 : 3. Визначте розмір додаткового доходу, який отримають фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу.

4. В таблиці частково представлені дані про спеціалізацію і торгівлю для двох країн — А і В.

Заповніть пусті клітини таблиці.

КРАЇНИ А і В: СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ТОРГІВЛЯ

Країна А В
Товари Бавовна Льон Бавовна Льон
Випуск і споживання до спеціалізації    
Випуск після спеціалізації    
Експорт        
Імпорт        
Споживання в результаті спеціалізації і торгівлі  
Виграш  

 

5. Визначити середній паритет купівельної спроможності ва­люти країн А і В за наступними даними .

МАКРОПОКАЗНИКИ КРАЇН А І В

  Вартість в національній валюті Паритет купівельної спроможності А/В
Країна А Країна В
Кінцеве споживання населення 4,4
Споживання органів управління 4,2
Валове утворення основного капіталу 3,8
Приріст запасів +200 +20 6,5
Сальдо зовнішньої торгівлі +170 +10 5,3

 

6. Співставити обсяг ВВП в країнах А і В за наступними дани­ми.

МАКРОПОКАЗНИКИ КРАЇН А І В

  Вартість в національній валюті Паритет купівельної спроможності А/В
Країна А Країна В
Кінцеве споживання населення 3,3
Споживання органів управління 4,3
Валове утворення основного капіталу 3,7
Приріст запасів +300 +70 7,5
Сальдо зовнішньої торгівлі +200 +40 5,2

 

7.На внутрішньому ринку попит на товар НОДОС задано формулою D = 12-Р, а пропозиція —S = 2+Р (Р — ціна в ум. од.). На світовому ринку ціна НОДОСа — 3 ум. од. Визначте:

a) Ціну НОДОСа на внутрішньому ринку/

b) Ціну імпорту НОДОСа, якщо держава введе мито на цей товар 1 ум. од. з кожної одиниці товару/

c) Величину попиту на НОДОС за новою ціною.

d) Величину пропозиції НОДОСа вітчизняних виробни­ків за нових умов.

e) Величину імпорту та надходжень в бюджет від мита.

8.На основі умови попередньої задачі визначте, що відбу­деться з імпортом та величиною бюджетних надхо­джень, якщо уряд поряд із введенням мита обмежить ввіз у країну НОДОСа квотою розміром:

a) 4тис. шт.

b) 1,5 тис. шт.

Зробіть висновок.

9. Середня ціна на банани у країні Полярія становила 14,2 понів за 1 кг. За цією ціною в Полярії у 1999 році було реалізовано 120 т бананів. З 1 січня 2000 р. Полярія вве­ла додаткове мито на банани — 15% від їх ціни. Визнач­те, скільки грошей втратять покупці бананів від нового мита, якщо, обсяги реалізації бананів не зміняться.

10.Попит на товар на внутрішньому ринку задано форму­лою D = 22-2Р, а пропозиція S = 2+2Р (Р — ціна у дол.). Ціна товару на світовому рин­ку 3 дол. За цих умов держава дозволяє імпортувати то­вар і вводить на нього мито 1 дол. на кожну одиницю товару. Визначте:

a) Рівноважну ціну і кількість на внутрішньому ринку,

b) Кількісні зміни обсягу імпорту до введення мита і піс­ля його введення.

c) Побудуйте графік попиту і пропозиції внутрішнього рин­ку і покажіть на ньому як зміниться обсяг імпорту.

11. Припустимо, що в країні А на виробництво одиниці товару Z витрачається 10 годин, а на виробництво одиниці товару W - 15 годин. У країні В, що має нижчу продуктивність праці в галузях, що виробляють дані товари, на виробництво товару Z витрачається 18 годин, а на виробництво товару W— 45 годин. Чи можлива взаємовигідна торгівля між цими країнами? Якщо так, то який товар експортуватиме кожна з країн?

12. Функція попиту на товар X в країні А має вид D = 100 - 10Р, функція пропозиції представлена як S = - 50 + 20Р. У країні B функція попиту на товар X представлена як D = 50 - 5Р, а функція пропозиції задана рівнянням S = 20 + 10Р. Якою буде ціна і обсяг продажів товару X на світовому ринку при встановленні торгівельних відносин між країнами А В за умови, що товар X присутній в експорті/імпорті тільки цих двох країн.

13. Мала відкрита економіка імпортує товар У за світовою ціною, рівною 30$ за одиницю товару. Криві попиту і пропозиції товару У в даній країні представлені таким чином: D = 500 - 5Р; S = 100 + 2Р. Визначити величину загальних втрат в економіці від введення імпортного тарифу у розмірі 10$ на одиницю товару.

14. Країна експортує товар X за ціною світового ринку, рівною 60$ за одиницю товару. Криві попиту і пропозиції товару X в даній країні представлені як: D = 400 - 5Р; S = -50 + 5Р. Визначити обсяг експорту до і після введення експортного мита у розмірі 10$ на одиницю товару.

15. Використовуючи умову попередньої задачі, визначити дохід держави і виграш споживачів від введення експортного мита.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...