Главная Обратная связь

Дисциплины:


Категорії виробництва за пожежною небезпекоюХарактеристика виробництва Категорії виробни­цтва Характеристика речовин, які використовуються у вироб­ництві
Вибухові і пожежо - небезпечні А Горючі гази, нижня межи вибуховості яких не більше і 10% від об'єму повітря; рідини з температурою , спалаху до 28°С при умові, що вказані гази та рідини здатні утво­рювати вибухонебезпечні суміші в об'ємі, який переви­щує 5% об’єму приміщення. Речовини здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря чи один з одним.
Вибухові і пожежо- небезпечні Б Горючі гази, нижня межа вибуховості яких не більше 10% від об'єму повітря; рідини з температурою спалаху до 28 до 61 С виключно рідини які в умовах виробництва нагріваються до температури спалаху і вище; горючі пили або волокна, нижня межа вибуховості яких 65г/м і менше до об'єму повітря, при умові, що вказані гази, рідини та пили можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в об'ємі, який перевищує 5% об'єму приміщення
Пожежо- небезпечні В Рідини з температурою спалаху вище 61С; горючі пили або волокна, нижня межа вибуховості яких 65г/м до об'єму повітря; речовини, які здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, тверді горючі речовини і матеріали.
Пожежо- небезпечні Г Не горючі речовини і матеріали у гарячому, розжареному чи розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променевого тепла, іскор і полум'я, тверді, рідкі і газоподібні речовини, які згорають чи утилізуються як паливо.
Характеристика виробництва Катюгорії вироб-ництва Характеристика речовин, які використовуються у виробництві
Пожежонебезпечні Д Не горючі речовини і матеріали в холодному стані.
Вибухонебезпечні С Горючі гази без рідкої фази і вибухонебезпечні пили в такій кількості, що вони можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в об'ємі, що перевищує 5% об'єму примі­щення ,в якому за умов технологічного процесу можли­вий тільки вибух (без наступного горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним.

Таблиця №7а

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...