Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРИКЛАДИ РОЗ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ. 6.1. Знайти відношення між зовнішнім і внутрішнім діаметрами коаксіальної лінії передачі з хвилею типу Т6.1. Знайти відношення між зовнішнім і внутрішнім діаметрами коаксіальної лінії передачі з хвилею типу Т, при якому буде мінімальне згасання, вважаючи, що втрати в діелектрику відсутні. Внутрішній і зовнішній циліндри виконані з одного матеріалу.

Роз’язок. Відповідно до рівняння (6.10) α = αM, αД = 0, Коефіцієнт ослаблення αм у коаксіальній лінії передачі визначаємо відповідно до формули (6.20). Оскільки RS1 = RS2 = RS, з формули (6.20) знаходимо

 

Перетворимо останнє рівняння так, щоб до нього входило в явному виді відношення D/d:

 

Позначивши , запишемо

 

Для знаходження экстремума необхідно вирішити рівняння

 

чи

 

Отримане рівняння є трансцендентним. З графічних побудов отримуємо корінь x = 3,6, звідки D/d = 3,6. Таким чином, мінімальне згасання хвилі типу Т в коаксіальної лінії передачі має місце при відношенні D/d = 3,6.

6.2. Розрахувати хвильовий опір, питомі ємність і індуктивність, а також граничну передану потужність у несиметричній смужковій лінії передачі з повітряним заповненням. Параметри лінії: ширина провідника b = 5 мм, відстань між провідником і заземленою пластиною d = 1 мм, товщина провідник t = 0,025 мм (див. рис. 6.2, а), граничне допустиме значення напруженості електричного поля в повітрі Епред = 30 кВ/см.

Роз’язок. Хвильовий опір несиметричної смужкової лінії передачі визначається рівняннями (6.25) чи (6.26) у залежності від відношення b/d. У нашому випадку b/d > 2, тому

 

Смужкова лінія передачі заповнена повітрям, для якого e· = 1, μ = 1. Тоді

 

Хвильовий опір можна визначити і за формулою (6.27), тому що в розглянутому випадку t/d = 0,025 << 1:

 

Похибка при цьому не перевищує 2,5%. Питому ємність знаходимо за формулою (6.22):

 

а питому індуктивність — за формулою

 

звідки , або після чисельних підстановок

Граничне значення переданої потужності у несиметричній смужковій лінії передачі обчислюється за формулою:

 

При відношеннях b/d=5 іt/d = 0,025 за таблицями додатку-1 знаходимо, що rВ = 14,56. Тоді Pпред = 5,53 кВт.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...