Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обробка результатів досліду1. Обчислити різницю тисків на кінцях капіляра за формулою

.

2. Визначити об’єм повітря, яке надійшло в посудину через капіляр, за різницею позначок на рівнометрі, застосовуючи формулу V = SH.

3. Побудувати графік залежності (Р1 – Р2) від і обчислити величину (Р1– Р2)сер.

4. За одержаними дослідними даними знайти коефіцієнт внутрішнього тертя за формулою (11.2); середню довжину вільного пробігу молекул за формулою (11.4); ефективний діаметр молекул за формулою (11.7).

5. Результати занести до табл. 11.1, 11.2.

Таблиця 11.1

№ п/п τ Різниця тиску
    h1 –h­2 P1–P2
   

 

Таблиця 11.2

№ п/п H V η λ σ
           
           

Додаток

Густину сухого повітря за t0С і тиску Н мм рт.ст. обчислюють за формулою

.

Таблиця 1

Густина сухого повітря за різних температур

 

  Н, мм рт. ст.
t°, С
                     

 Таблиця 2

Тиск і густина насиченої водяної пари

За різних температур

 

t0 Р, мм рт. ст. , г/м3 t0,C Р, мм рт. ст. , г/м3 t0,C Р, мм рт. ст. , г/м3
-30 0,28 0,33 -2 3,88 4,13 25,31 24,4
-29 0,31 0,37 -1 4,22 4,47 26,74 25,8
-28 0,35 0,41 4,58 4,84 28,35 27,2
-27 0,38 0,46 4,93 5,22 30,04 28,7
-26 0,43 0,51 5,29 5,06 31,82 30,3
-25 0,47 0,55 5,60 5,98 33,70 32,1
-24 0,52 0,60 6,10 6,40 35,66 33,9
-23 0,58 0,66 6,54 6,84 37,73 35,7
-22 0,64 0,73 7,01 7,30 39,90 37,6
-21 0,70 0,80 7,51 7,8 42,18 39,6
-20 0,77 0,88 8,05 8,3 44,56 41,8
-19 0,85 0,96 8,61 8,8 47,07 44,0
-18 0,94 1,05 9,81 9,4 49,69 46,3
-17 1,03 1Д5 9,84 10,0 52,44 48,7
-16 1,13 1,27 10,52 10,7 55,32 51,2
-15 1,24 1,38 11,23 11.4 71,88 65,4
-14 1,36 1,51 11,99 12,1 92,5 83,0
-13 1,49 1,65 12,79 12,8 118,0 104,3
-12 1,63 1,80 13,63 13.6 149,4
-11 1,78 1,96 14,53 14,5 187,5
-10 1,95 2,14 15,48 15,4 233,7
-9 2,13 2,33 16,48 16,3 189,1
-8 2,32 2,54 17,54 17,3 355,1
-7 2,53 2,76 18,65 18,3 433,6
-6 2,76 2,99 19,83 19,4 525,8
-5 3,01 3,24 21,07 20,6 633,9
-4 3,28 3,51 22,38 21,8 760,0
-3 3,57 3,81 23,76 23,0      

 

Таблиця 3

Психрометрична таблиця відносної вологості повітря, %

 

 

Показання сухого термометра,0С   Різниця показань сухого й вологого термометрів, °С

 

Таблиця 4

Теплоємність міді за різних температур

 

 

Темпера-тура, °С
Теплоєм-ність, кал\г∙ оС 0,0910 0,0940 0,0975 0,1008 0,1038 0,1070 0,1090

 

 

ЗМІСТ

Математична обробка результатів вимірювань.............................................. 3

Лабораторна робота 1. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника......................................................... ................8

Лабораторна робота 2. Вивчення фізичного маятника............................... 12

Лабораторна робота 3. Визначення моменту інерціі тіла динамічним методом ........................................................................................................................16

Лабораторна робота 4. Вивчення основного закону обертального руху твердого тіла на хрестоподібному маятнику ...........................................................19

Лабораторна робота 5. Вивчення власних коливань зосередженої

системи ........................................................................................................................23

Лабораторна робота 6. Визначення абсолютної та відносної вологості

повітря .........................................................................................................................28

Лабораторна робота 7. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя

рідини методом Стокса ..............................................................................................32

Лабораторна робота 8. Визначення відношення питомих теплоємностей

газу методом адіабатичного розширення..................................................................35

Лабораторна робота 9. Визначення питомої теплоємності металів методом охолодження................................................................................................................ 40

Лабораторна робота 10. Визначення універсальної газової сталої .............43

Лабораторна робота 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя,

середньої довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул повітря ...45

Додаток ...............................................................................................................49

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...