Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”

 

Збірник лабораторних робіт

з дисципліни: „Комп’ютерна схемотехніка”

 

для студентів спеціальностей:

 

5.05010301 – Розробка програмного забезпечення
5.05010101 – Обслуговування програмних систем і комплексів

 

 

Розробив викладач Повхліб В.С.  
  Розглянуто на засіданні циклової комісії Обчислювальної техніки
  Протокол № _______ від "____"________2012 р. Голова комісії ____________

 

Зміст

Пояснювальна записка...................................................................................................................... 3

Перелік лабораторних робіт включених у збірник.................................................................... 10

Лабораторна робота №1.................................................................................................................. 11

Лабораторна робота №2.................................................................................................................. 15

Лабораторна робота №3.................................................................................................................. 21

Лабораторна робота №4.................................................................................................................. 29

Лабораторна робота №5.................................................................................................................. 38

Лабораторна робота №6.................................................................................................................. 43

Лабораторна робота №7.................................................................................................................. 47

Лабораторна робота №8.................................................................................................................. 55

Лабораторна робота №9.................................................................................................................. 57

Рекомендована література............................................................................................................. 61

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Збірник лабораторних робіт містить лабораторні роботи з предмету «Комп’ютерна схемотехніка».

Лабораторні роботи призначені для:

¨ознайомлення студентів з принципом роботи логічних схем та найпростіших схем цифрових автоматів;

¨отримання навичок використання синтезу логічних схем у різних базисах та аналізувати їх роботи;¨ознайомлення студентів з типами та класифікацією цифрових пристроїв, способами синтезу цих пристроїв та їх застосуванням при побудові різноманітних цифрових схем;

¨отримання навичок побудови найпростіших та складних цифрових пристроїв, модулів пам’яті з заданою ємністю;

¨ набуття навиків їх контролю та діагностики;

¨ отримання навичок дослідження роботи пристроїв комбінаційного та послідовнісного типів, які використовуються в сучасній обчислювальній техніці.

Підготовка до лабораторних робіт частково передбачає самостійну роботу студента. Теоретичні положення, необхідні для їх ефективного виконання наведені в ході опису робіт та в кінці збірника присутній перелік рекомендованої літератури та посилань.

 

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ВКЛЮЧЕНИХ У ЗБІРНИК

 

Лабораторна робота №1 Тема: Виконання операцій додавання та віднімання чисел з фіксованою (ФК) та плаваючою комою (ПК) Мета:Ознайомитись із зображенням чисел в комп’ютерній арифметиці в форматі з ФК та ПК. Ознайомитись з представленням чисел в прямому, оберненому та додатковому кодах. Ознайомитись з виконанням операцій додавання та віднімання чисел з ФК та ПК.
Лабораторна робота №2 Тема: Виконання операцій множення та ділення чисел з ФК та ПК Мета:Ознайомитись з алгоритмами множення та ділення в ЕОМ. Ознайомитись з виконанням операцій множення та ділення для чисел з ФК та ПК.
Лабораторна робота №3 Тема: Мінімізація функцій алгебри логіки Мета: Вивчити і практично закріпити основні правила і закони алгебри логіки. Закріпити знання про перетворення логічних виразів методами Квайна-МакКласкі і карти Карно (діаграм Вейча).
Лабораторна робота №4 Тема: Синтез логічних схем та їх дослідження на лабораторному макеті Мета: Вивчити методи проектування комбінаційних схем. Ознайомитись з особливостями будування схем логічних пристроїв на реальних ІМС. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи логічних пристроїв.
Лабораторна робота №5 Тема: Дослідження роботи дешифратора   Мета: Вивчити елементну базу дешифраторів. Ознайомитись з роботою лінійного дешифратора. Дослідити двоступеневий дешифратор. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв
Лабораторна робота №6 Тема: Дослідження перетворювача прямого коду в додатковий Мета: Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.
Лабораторна робота №7 Тема:Дослідження роботи тригерів Мета:
Лабораторна робота №8 Тема:Дослідження роботи регістру зміщення Мета:
Лабораторна робота №9 Тема:Дослідження лічильників додавання та віднімання, реверсивних лічильників Мета: Дослідити роботу реверсивних лічильників на D та JK тригерах. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою
Лабораторна робота №10 Тема:Дослідження лічильників з різними коефіцієнтами ліку Мета: Дослідити роботу лічильників з коефіцієнтами перерахунку 6,10,12,14,9,11. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...