Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДЕШИФРАТОРА

 

МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити елементну базу дешифраторів

1.2. Ознайомитись з роботою лінійного дешифратора

1.3. Дослідити двоступеневий дешифратор

1.4. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.5. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Дешифратор – функціональний вузол комп’ютера призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду в керуючий сигнал лише на одному із “m” виходів.

Дешифратори - мікросхеми середньої інтеграції, призначені для перетворення двійкового коду в напругу логічного рівня на виході, який відповідає даному двійковому коду. Наприклад, вхідний код 0101 повинен зробити активним вивід з номером 5. На всіх інших виводах дешифратору сигнали повинні бути нульовими.

В сучасному обладнанні зв'язку дешифратори реалізовані наступними мікросхемами, табл.5.1.:

Таблиця 5.1

ТИП ТЕХНОЛОГІЇ
ТТЛ КМОН
КР1533ИДЗ, КР1533ИД4, КР1533ИД7, КР1533ИД14,КР1533ИД17, К514ИД2, КР1531ИД7, КР153ШД14, К514ИД1. КР1554ИД14, КР1561ИД6, КР1561ИД7, 564ИД1, 564ИД4, 564ИД5

 

Розглянемо умовне графічне зображення і функціональні можливості деяких реальних мікросхем.

ПРИКЛАД 1: КР1533ИДЗ (Рис.5.1) - дешифратор-демультиплексор 4х16 (перетворення двійково-десяткового коду в десятковий).

Даний дешифратор дозволяє перетворювати 4-розрядний код на входах 1-2-4-8 в напругу низького рівня на одному з виходів 0...15, табл.5.2. Дешифратор має два входи дозволу дешифрації С1, С2. Щоб дозволити проходження даних на виходи, необхідно на С1, С2 подати напругу низького рівня (лог. 0).

Даний дешифратор можна використовувати як демультиплексор. При цьому адресами будуть входи 1-2-4-8. Один з входів стробування, наприклад С1, можна використовувати як інформаційний, а на другий, в даному випадку С2 (вхід стробування), потрібно подати напругу лог.0.

Мікросхема КР1533ИДЗ споживає струм 15 мА, tз,р = 30...36 нс.

КР1533ИДЗ Рис.5.1. Мікросхема КР1533ИД3   Призначення виводів 20...23- інформаційні входи 01-11,13.-17 - виходи 18,19 – входи стробування 24 - напруга живлення 12 - спільний вивід

КР1533ИДЗТаблиця істинності Таблиця 5.2

Входи Виходи
С1 С2 D4 D3 D2 D1 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
L L L L L L L L L L L L L L L L L H H L L L L L L L L L L L L L L L L H L H L L L L L L L L H H H H H H H H X X X L L L L H H H H L L L L H H H H X X X L L H H L L H H L L H H L L H H X X X L H L H L H L H L H L H L H L H X X X L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H

 L - низький рівень напруги

Н - високий рівень напруги

X – будь-який рівень напруги

 

ПРИКЛАД 2: К514ИД1 ,КР514ИД1,514ИД1(Рис.5.2) - дешифратори для представлення чотирьох-розрядного двійкового коду в сигнали 7-сегментного коду. Призначені для керування напівпроводніковими цифро-літерними індикаторами на основі світло випромінюючих діодних структур з роз'єднаними анодами.

Рис. 5.2. Мікросхема К514ИД1

Призначення виводів Дешифрування вхідних сигналів виникає при встановленні високого логічного рівня на вході Г. При цьому вхідній інформації (на виводах D3, D2, D1, D0) 0000 буде відповідати вихідна (на виводах A, B, C, D, E, F, G) 1111110, що обумовлює збудження на індикаторі символу 0.
D0 – D3 - інформаційні входи; Г-вхід гашення; А,В,С,D,Е,F,С – виходи для підключення до ССІ 16-Uжив; 8-спільний.
Сигнал низького логічного рівня на вході Г (вхід гашення) становить всі виводи дешифратора в стан логічних нулів (незалежно від вхідної інформації),при цьому ні один сегмент індикатора не горить.

ПРИКЛАД 3: КР1533ИД4 ( Рис.5.3 ) - Мікросхема має окремі для кожної частини стробуючі входи С, спільні адресні входи SЕ1,SЕ2, а також відділені інформаційні входи 0,причому для кожної схеми при передачі на вихід інформація інвертуеться.Високий рівень напругі на стробуючіх входах становить високий рівень напругі на виходах незалежно від стану других входів. При низькому рівні напруги на вході С здійснюється дешифрування коду ,поданого на входи SЕ1,SЕ2.При використанні мікросхеми як демультиплексора входи 8Е1,8Е2 використовуються як селектуючі.

Мікросхема може використовуватися як:

- подвійний дешифратор 2 на 4; - дешифратор 3 на 8; - подвійний демультиплексор 1 на 4; - демультиплексор 1 на 8;
Рис.5.3. КР1533ИД4 Призначення виводів   01, 15 – виходи даних 02, 14 – входи стробування 03, 13 – вибір даних 04…07, 09…12 – виходи 16 – напруга живлення 08 – спільний вивід

3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту.

3.2. З довідника виписати функціональне призначення і навести УГП мікросхеми, яка пропонується за варіантом (Таблиця 5.3). Номер варіанту співпадає з парністю/непарністю порядкового номеру по журналу (парні номери пишуть 1 варіант, непарні - 2)

Таблиця 5.3

Варіант Назва мікросхеми
КР1533ИД7 КР1533ИД14

3.3. Дати визначення одноступеневого(лінійного дешифратору).

3.4. Дати визначення двохступеневого дешифратора.

 

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему, яка подана на рис. 5.4 і перевірити її роботу. Скласти таблицю істинності, табл.5.4. Вхідні сигнали подавати від тумблерів на стенді, а виводи підключити до елементів індикації.

Одноступеневий дешифратор Рис. 5.4. Схема електрична функціональна Таблиця 5.4
Входи Виходи
а b
       
       
       
       

 

4.2. Зібрати схему, яка подана на рис.5.5 і перевірити роботу першої ступені DC1, DC2, а також роботу чотирьох входового дешифратора. Отримані дані занести в таблицю 5.5.

4.3. Зробити висновки по роботі.

 

Двохступеневий дешифратор

Рис.5.5. Схема електрична функціональна

 

Таблиця 5.5

Входи Виходи
а b с d
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

5.1. Яку функцію виконує дешифратор?

5.2. Скільки виходів у дешифратора на 12 входів і чому?

5.3. Чому дешифратори, шифратори, мультиплексори і демультиплексори відносять до КЦП?

5.4.*** На рис.5.6 показана структурною схема мікросхеми КР1533ИД4. Пояснити, як використати дану мікросхему:

а) як дешифратор на 3 входи і 8 виходів;

б) як демультиплексор на 1 вхід і 8 виходів.

5.5.*** Показати на рис. 7 та рис. 8 як правильно об’єднати входи для реалізації вище поставлених задач. Привести таблиці істинності їх роботи.

Рис.6. Структурна схема мікросхеми КР1533ИД4

 

Дешифратор на 3 входи і 8 виходів Рис.7. Демультиплексор на 1 вхід і 8 виходів Рис.8.

 

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

 

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...