Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРЯМОГО КОДУ В ДОДАТКОВИЙ

 

МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів

1.2. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.

1.3. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.4. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Додатковий код можна отримати в суматорі шляхом додавання 1 до молодшого розряду оберненого коду. Але порівняння прямого коду та додаткового показує, що додатковий код відрізняється від прямого коду інвертуванням старших розрядів мантиси до того розряду де зберігається перша одиниця.

 

Наприклад: Апр.=101110 Адод.=010010 Апр.=111000 Адод.=001000 Апр.=10100000 Адод.=01 100000

 

Для отримання і-го розряду додаткового коду необхідно додати по модулю 2 початковий код цього розряду з диз'юнкцією всіх попередніх (молодших) розрядів. Знаковий розряд коду може використовуватися, як сигнал управління. Схема електрична принципова перетворювача подана на рис.6.1.

 

Перетворювач паралельного двійкового коду в додатковий

Рис.6.1. Схема електрична принципова

3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту про перетворювачі кодів.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему перетворювача прямого коду а додатковий на базі досліджуваного паралельного регістра та перетворити його роботу.

4.2. Згідно свого варіанту скласти таблицю для перетворення прямого коду в додатковий у відповідності зі схемою електричною принциповою, рис.6.1.

Таблиця 6.1

Порядковий номер Прямий код Додатковий код (теоретичний) Додатковий код (експерементальний)
         

4.3. Відповісти на контрольні запитання.

4.4. Зробити висновки по роботі

 

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

 

5.1. Області застосування перетворювачів коду?

5.2. Які перетворювачі коду ви знаєте?

5.3. Чи можна віднести дешифратори та шифратори до перетворювачів кодів?

 

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

 

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

 

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТРИГЕРІВ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

 

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РЕГІСТРУ ЗМІЩЕННЯ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...