Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А від 28.12.1996 р. №15(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 26.12.2003 р.)Про практику призначення військовослужбовцям покаранняу виді тримання в дисциплінарному батальйоні Обговоривши матеріали узагальнення практики застосування судами ст.62 Кримінального кодексу України (далі – КК), Пленум зазначає, що суди в основному правильно вирішують питання про призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Більшість засуджених до цього покарання під час його відбування стають на шлях виправлення і після звільнення з дисциплінарної частини сумлінно несуть службу.Проте в окремих випадках при застосуванні ст.62 КК суди допускають помилки. При призначенні військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не завжди забезпечується індивідуальний підхід. Іноді воно призначається військовослужбовцям, до яких з урахуванням їх особи, характеру та ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину не слід було б застосовувати цей вид покарання. Водночас окремі особи, які могли б виправитися в умовах дисциплінарної частини, засуджуються до покарання у виді позбавлення волі. Не з’ясовуються з достатньою повнотою дані про стан здоров’я підсудних, унаслідок чого в дисциплінарному батальйоні опиняються особи, не придатні до військової служби.Практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні суди аналізують рідко. Суди апеляційної інстанції іноді своєчасно не виявляють і не виправляють помилок, допущених при призначенні цього виду покарання.З метою поліпшення діяльності судів із застосування ст.62 КК Пленум Верховного Суду УкраїниП О С Т А Н О В Л Я Є:(Преамбула в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.)1. Звернути увагу судів на необхідність суворого додержання закону при призначенні військовослужбовцям строкової служби, які вчинили злочини, покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Таке покарання є ефективним засобом виправлення й перевиховання засуджених лише при його призначенні відповідно до вимог закону. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).2. Роз’яснити судам, що покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні застосовується, як правило, у випадках вчинення злочинів невеликої тяжкості, коли засуджених можна залишити на військовій службі й виправити в умовах дисциплінарної частини. Цей вид покарання може бути застосований і до військовослужбовців, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, за умови, що суд, враховуючи особу винного й обставини, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дійде висновку про можливість призначення такого покарання. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні є основним видом покарання і застосовується до військовослужбовців строкової служби. До курсантів військово-навчальних закладів, шкіл прапорщиків, мічманів та інших подібних навчальних закладів цей вид покарання може бути застосований лише за злочини, вчинені ними після зарахування на навчання, і за умови, що до цього вони не проходили строкову військову службу. (Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не застосовується до осіб: які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі; до яких поряд із покаранням за вчинений злочин застосовується примусове лікування від алкоголізму або наркоманії; які за станом здоров’я не придатні до військової служби. (Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).3. Судам потрібно мати на увазі, що призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні може бути застосоване не тільки у випадках, коли це безпосередньо передбачено санкцією статті закону, за якою засуджується військовослужбовець, а й тоді, коли суд вважатиме за можливе (з урахуванням обставин справи та даних про особу засудженого) замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні протягом того самого строку. Застосувавши ст.62 КК, суд обов’язково повинен мотивувати своє рішення. (Пункт 3 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).4. У разі засудження винного до позбавлення волі за сукупністю злочинів суд вправі замінити це покарання триманням у дисциплінарному батальйоні з підстав і в порядку, передбачених ч.1 ст.62 КК, лише після визначення остаточного покарання за правилами ст.70 КК. Це стосується і тих випадків, коли за одні злочини, що входять у сукупність, особі призначено покарання у виді позбавлення волі, а за інші – тримання в дисциплінарному батальйоні. (Пункт 4 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).5. Особам, яким призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, можуть призначатись додаткові міри покарання у випадках і в порядку, передбачених законом. (Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).6. Роз’яснити, що особи, яким призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, є військовослужбовцями строкової служби, тому їх втечу з гауптвахти або інше ухилення від військової служби, до прибуття в дисциплінарний батальйон, а також під час відбування там покарання, слід кваліфікувати залежно від спрямованості умислу, способу та тривалості ухилення за статтями 407, 408 або 409 КК України. (Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).7. При призначенні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні у випадках, передбачених законом, а також визнавши за доцільне застосувати це покарання замість позбавлення волі, суд повинен зазначити у вироку про скасування раніше обраного запобіжного заходу. Відповідно до п. 13 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (затверджено Указом Президента України від 5 квітня 1994 р. N 139/94, засуджені до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні до набрання вироком законної сили тримаються на гарнізонній гауптвахті. (Пункт 7 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).8. Відповідно до статей 81, 82 КК України до осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання й заміна невідбутої частини покарання більш м’яким лише у тому разі, коли вони сумлінною поведінкою та ставленням до праці довели своє виправлення. Дані про це повинні бути досліджені в судовому засіданні. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).Суд також може достроково звільнити засудженого від відбування покарання в дисциплінарному батальйоні за наявності підстав, передбачених ст.408 КПК України.9. Військовій судовій колегії Верховного Суду України, військовим апеляційним судам регіонів та Військово-Морських Сил при перевірці справ у касаційному та апеляційному порядку посилити увагу до з’ясування обґрунтованості застосування судами ст.62 КК. (Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).При аналізі практики призначення покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, а також умовно-дострокового звільнення від нього судам необхідно приділяти особливу увагу вивченню причин вчинення повторних злочинів особами, які раніше тримались у дисциплінарному батальйоні, і вживати заходів до їх усунення. (Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №17 від 26.12.2003 р.).

 


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...