Главная Обратная связь

Дисциплины:


В якому з варіантів розміщення трьох пар алельних генів у хромосомах (останні позначені лініями) вони передаються у спадок як за законом Менделя, так і за законом Моргана?                                                   
               
 
   
                   
 
 
 
 


А) А - -а С - -с Г) В - А - С –

В - -в в - а - с –

 

В- -в А- -С

Б) А а В) А- -а С- -с Д) а- -с

В в В- -в

 

При схрещуванні двох чорних (а) мух, які мали нормальні крила (В), в потомстві всі гібриди були чорними, але у ¾ гібридів крила опинилися нормальними, а у ¼ - рудиментарними (в). Якими були генотипи батьків?

А) ааВв х ааВв; Б) АаВв х аавв; В) ааВВ х ааВВ; Г) ААВВ х аавв; Д) ааВв х ааВВ.

При схрещуванні двох сірих (А) мух, у однієї з яких крила були нормальними (В), а у іншої рудиментарними (в), в потомстві всі мухи були сірими, але половина потомства мала нормальні крила, половина – рудиментарні. Якими були генотипи батьків?

А) ААВВ х ААвв Б) АаВв х Аавв В) ААВв х Аавв Г) ААВВ х Аавв; Д) АаВВ х Аавв.

 

ФОРМАТ В

(завдання з визначеною кількістю правильних відповідей)

У завданнях виберіть і позначте у бланку відповідей необхідну кількість правильних відповідей

Із запліднених яйцеклітин яких тварин розвиватимуться як самиці, так і самці, якщо в заплідненні приймали участь сперматозоїди з Х – хромосомою?

1. крокодил 5. кінь

2. їжак 6. дельфін

3. веретениця 7. капустяна білянка

4. курка

А) 1,3,5,7 Г) 1,2,3,4

Б) 3,4,6,7 Д) 3,4,5,6,7

В) 1,3,4,7

Які функції виконує промотор?

1. визначає місце приєднання РНК-полімерази перед транскрипцією структурних генів

2. вибирає в якості матриці одну з ланцюгів ДНК

3. контролює синтез однієї білкоаої молекули

4. приєднує ρ-фактор

5. забезпечує пересування РНК-синтезази вдовж ДНК

А) 1,2 Б) 3,4 В) 3,5 Г) 1,4 Д) 2,5.

Які з наведених нижче ознак людини успадковуються за аутосомно-рецесивним типом?

1) полідактілія, 6) нормальна кількість пальців,

2) цукровий диабет, 7) карі очі,

3) раннє облисіння, 8) вроджена глухота,

4) група крові 0, 9) кучеряве волосся,

5) блакитні очі, 10) карликовість.

А) 1, 3, 5, 7, 9. Б) 1, 3, 4, 7, 10. В) 2, 4, 5, 6, 8. Г) 2, 3, 6, 7, 9. Д) 2, 4, 7, 8, 10.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...