Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. 1. Економічні потреби — це:1. Економічні потреби — це:

а) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг;

б) блага, які необхідні людині;

в) речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

г) природні ресурси, капітал та праця.

 

2. До фізіологічних потреб відносять;

а) потреба у самовираженні;

б) потреба у повазі;

в) потреба у їжі;

г) потреба у спілкуванні.

 

3. Матеріальні потреби — це:

а) бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б) бажання людей мати визнання;

в) бажання людей придбати та спожити продукти, які є для них корисними;

г) бажання людей розкрити свої здібності.

 

4. Економічні блага - це:

а) обмежені блага;

б) тільки блага, що мають високий ступінь корисності;

в) блага, що мають корисність тільки для споживача даного блага;

г) блага, що виробляються тільки для свого власного споживання.

 

5. Економічні інтереси — це:

а) ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і, передусім, головної продуктивної сили — людини;

б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами

економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання

сутності економічних законів та категорій;

в) категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства;

г) макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період

часу всіма виробниками.

 

6. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) традиційну, ринкову, адміністративно-командну економіку;

б) натуральне господарство, товарне господарство, планову економіку;

в) товарне виробництво, змішану економіку, ринкову економіку;

г) традиційну, змішану, ринкову економіку.

 

7. Економічна система:

а) потребує поєднання індивідуальних ринків, пов’язаних один із одним;

б) представляє собою конкретну систему інституціональних установок та координаційних механізмів, які використовуються при вирішенні проблеми економічного використання ресурсів;

в) потребує наявності якої-небудь центральної влади, наприклад, державної, яка координує всю економічну систему;

г) представляє собою план чи схему, яка дозволяє фірмі одержувати гроші за рахунок якоїсь іншої фірми.

 

8. Основними перевагами ринкової економіки є:

а) забезпечення ефективного розподілу ресурсів та економічної свободи;

б) рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості;в) забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів;

г) ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища.

 

9. Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є:

а) поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання;

б) централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів;

в) свобода вибору підприємницької діяльності;

г) платність послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

 

10. Головні проблеми економіки: Що? Як? Для кого виробляти?:

а) не існують у країнах з ринковою економікою;

б) не вирішуються у країнах з командною економікою;

в) цілком вирішені урядом України;

г) існують у всіх країнах і будуть існувати доти, поки існує обмеженість ресурсів.

 

11. Яке з визначень точніше передає сутність власності в економічному розумінні:

а) загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове оформлення цієї волі;

б) відносини між людьми з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання;

в) відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження;

г) відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження, відчуження, управління.

 

12. Значення власності для економіки полягає в тому, що вона забезпечує:

а) взаємодію між економікою та юриспруденцією;

б) суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва;

в) приблизно рівний розподіл національного доходу серед домогосподарств;

г) неухильне економічне зростання.

 

13. Законодавство України передбачає існування на території нашої держави таких форм власності:

а) тільки державної;

б) приватної і державної;

в) приватної, державної, комунальної;

г) приватної, державної, колективної.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...