Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. а) процес поєднання природних і трудових ресурсів;1. Виробництво - це:

а) процес поєднання природних і трудових ресурсів;

б) процес безпосереднього впливу людини на природу з метою створення економічних благ;

в) процес створення матеріальних благ;

г) цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи.

 

2. Суспільне виробництво — це:

а) сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ;

б) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

в) комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво;

г) свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб людини.

 

3. Суспільне виробництво поділяють на три великі сфери:

а) сільське господарство, промисловість, соціальна сфера;

б) виробництво, розподіл, споживання;

в) основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура;

г) виробництво товарів, виробництво послуг, соціальну інфраструктуру.

 

4. Вкажіть правильну послідовність фаз суспільного виробництва:

а) виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б) виробництво, обмін, розподіл, споживання;

в) виробництво, споживання, обмін, розподіл;

г) виробництво, споживання, розподіл, обмін.

 

5. Оберіть найбільш придатний, з Вашої точки зору, перелік виробничих ресурсів в сучасній економіці:

а) земля, робоча сила, управління, капітал, гроші;

б) земля, праця, засоби виробництва, технологія, підприємницькі здібності, управління, капітал;

в) ресурси, капітал, технологія, праця, підприємницькі здібності;

г) земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація.

 

6. Нижче наведені "трійки" понять. В якій з "трійок" представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

а) гроші, фермер, газ;

б) робітник, нафта, трактор;

в) геолог, машинобудівник, банкір;

г) облігації, вугілля, бригадир.

7. Машини, верстати, інструменти, за допомогою яких людина діє на природу:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в) продуктивні сили;

г) засоби виробництва.

 

8. Предметами праці є:

а) сировина;

б) обладнання;

в) будівлі;

г) засоби зв’язку.

9. Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернативної вартості:

а) людина має альтернативні витрати, коли її уявлення про економіку не співпадають з реальними економічними процесами;

б) вибір чогось одного при обмеженості ресурсів означає відмову від чогось іншого;

в) відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;

г) ціна вибору - це цінність товару (послуги), від якого (якої) відмовились, коли здійснювали вибір. 

10. Альтернативні витрати на будівництво нової автостради - це є:

а) інші товари та послуги, від яких треба відмовитись на користь будівництва автостради;

б) кошти на будівництво автостради у цінах цього року;

в) сума річного податку, який повинна сплатити фірма, що будує автостраду;

г) гроші на заробітну плату всіх працівників фірми, що будує автостраду.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...