Главная Обратная связь

Дисциплины:


В якому випадку рівноважна ціна повинна збільшитись з одночасним зменшенням рівноважної кількості?а) попит залишається незмінним, пропозиція зростає;

б) попит залишається незмінним, пропозиція зменшується;

в) пропозиція залишається незмінною, попит зростає;

г) пропозиція залишається незмінною, попит зменшується.

21. Якщо функція попиту на яблука Qd = 400 – 70P, а функція пропозиції Qs = 80Р - 50, то встановлення ціни на рівні 4 грн. за кг призведе до:

а) дефіциту 120 кг;

б) дефіциту 150 кг;

в) надлишку 120 кг;

г) надлишку 150кг.

22. Встановлення державної "стелі" цін, як правило, супроводжується:

а) покращанням якості товарів;

б) покращанням життєвих умов малозабезпечених верств населення;

в) появою дефіциту і пожвавленням діяльності "тіньового" ринку.

г) покращанням життєвих умов всього населення країни.

Тема 6. Теорія еластичності

Оберіть вірну відповідь.

1. Цінова еластичність попиту вимірює його чутливість на товар до зміни:

а) цін інших товарів;

б) переваг і смаків споживачів;

в) ціни даного товару;

г) доходів споживачів.

 

2. Якщо цінова еластичність попиту дорівнює –0,5, це означає, що:

а) будь-які зміни ціни товару наводять до зміни об'єму попиту на 50%;

б) зниження ціни на 1% призводить до зростання об'єму попиту на товар на 0,5%;

в) підвищення ціни на 2% сприяє зростанню об'єму попиту на 1%;

г) зміна ціни на 0,5% призводить до такої ж зміни попиту на товар.

 

3. Як зміниться виручка продавця при зниженні ціни товару, якщо попит нееластичний за ціною:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) зміна виручки не пов'язана із зміна попиту.

 

4. Якщо пропозиція товару представлена на графіці вертикальною лінією, то вона:

а) абсолютно еластична;

б) абсолютно нееластична;

в) пропозиція з одиничною еластичністю;

г) нееластична.

 

5. Якщо зменшення ціни товару на 4% призводить до скорочення величини пропозиції на 7%, то така пропозиція:

а) еластична;

б) нееластична;

в) абсолютно еластична;

г) абсолютно нееластична.

 

6. Еластичність пропозиції залежить головним чином від:

а) кількості товарів замінників;

б) періоду часу, на протязі якого виробники можуть пристосуватись до

змін;

в) того, чи являється даний товар, товаром першої необхідності;

г) того, чи є даний товар, товаром довготермінового користування.

 

7. Перехресна еластичність попиту - це:

а) процентна зміна об'єму попиту на один товар при зміні на 1% цін іншого товару;

б) процентна зміна об'єму попиту на товар при зміні на 1% доходу споживачів;

в) процентна зміна попиту на товар при 1% - ій зміні його ціни;г) процентна зміна об'єму попиту на один товар при зміні на 1% об'єму попиту іншого товару.

 

8. Якщо яка-небудь кількість товар може бути продана за однією і тією ж ціною, то попит на даний товар:

а) абсолютно нееластичний;

б) еластичний;

в) абсолютно еластичний;

г) нееластичний.

 

9. Цінова еластичність вертикальної кривої попиту:

а) дорівнює 0.

б) нескінченно велика.

в) дорівнює 1.

г) дорівнює 0,1.

 

10. Якщо ціна товару підвищилася на 1%, що привело до скорочення попиту на 1%, то попит на цей товар є:

а) еластичним.

б) нееластичним.

в) одиничної еластичності.

г) абсолютно нееластичним.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...