Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Підприємство та підприємництво в ринковій економіціОберіть вірну відповідь.

1. Яке з наведених визначень точніше характеризує сутність підприємництва:

а) це – відкриття нових джерел сировини і ринків збуту;

б ) це - ініціативна бізнесова діяльність;

в) це - ініціативна, самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 

2. Метою підприємницької діяльності є:

а) мінімізація доходу ;

б) максимізація доходу;

в) максимізація витрат;

г)суспільний поділ праці.

 

3. Яке з визначень підприємства є найповнішим:

а) підприємство – це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

б) підприємство – це ланка, в межах якої відбувається одиничний поділ праці;

в) підприємство – це основна ланка економіки, яка забезпечує виробництво товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

 

4. Суб’єктами підприємництва не можуть бути:

а) працівники державних органів управління, військовослужбовці та представники силових структур;

б) зайняті в особистому підсобному господарстві на селі;

в) особи індивідуальної трудової діяльності;

г) діячі науки, культури, освіти, охорони здоров’я.

 

5. Визначте, які з перелічених видів діяльності мають ознаки підприємницької:

а) транспортна фірма здійснює перевезення вантажів іншого підприємства;

б) лікар, що працює у приватному лікувальному закладі за контрактом, надає послуги хворим;

в) юрист, що має власну адвокатську контору, веде справу клієнта;

г) підприємець дає кошти на будівництво дитячого будинку.

 

6. Державні підприємства створюються, як правило, в тих галузях економіки, які :

а) займаються виробництвом суспільних благ;

б) мають високотехнічне виробництво;

в) забезпечують значні прибутки;

г) є стратегічно важливими для розвитку національної економіки.

 

7. Казенне підприємство - це :

а) державне підприємство, яке не підлягає приватизації;

б) державне підприємство, яке не підлягає приватизації, але може бути корпоратизоване;

в) комерціалізоване державне підприємство;

г) державне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади.

8. Власники звичайних акцій отримують частину прибутку корпорації у формі:

а) відсотка;

б) дивідендів;

в) заробітної плати;

г) збільшення вартості капіталу.

 

9. Акціонерне товариство - це:

а) об'єднання людей, які ведуть спільну господарську діяльність;

б) колектив співвласників, кожний із яких володіє акціями;в) колектив співвласників, частина яких володіє акціями;

г) велике підприємство, яке засноване на спільній державній і приватній власності.

 

10. Господарство буде одноосібним у випадку:

а) коли ним володіє держава;

б) коли ним володіють члени сім'ї;

в) коли ним володіє декілька осіб, що не знаходяться між собою у родинних стосунках;

г) коли ним володіє одна особа.

Тема 8. Капітал підприємства, його обіг та кругообіг.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...