Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. 1. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:1. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

а) Джон М. Кейнс;

б) А. Сміт;

в) Т. Мальтус;

г) Д. Рікардо.

2. Світове господарство — це:

а) сукупність галузей та сфер виробництва;

б) сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

в) економічна єдність світу;

г) територіальний розподіл світу між окремими державами.

 

3. Основними суб’єктами світового господарства є:

а) ТНК;

б) національні господарства;

в) міжнародні організації;

г) галузі національних економік;

д) малі підприємства.

 

4. Міжнародний поділ праці — це:

а) економічний фундамент, на якому заснована система світо господарських зв’язків;

б) форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн;

в) складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;

г) ефективне використання природних ресурсів;

д) високий рівень розвитку продуктивних сил країни;

е) спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії робочої сили;

є) рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства;

ж) наявність міждержавної торгівлі.

 

5. Найбільш складною формою економічної інтеграції є:

а) митний союз;

б) економічний союз;

в) валютний союз;

г) спільний ринок;

д) торговельна інтеграція.

 

6. Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає:

а) міжнародну кооперацію;

б) економічну інтеграцію;

в) міжнародну спеціалізацію;

г) глобалізацію господарського життя.

7. Якщо Україна збільшила мито на ввезення продуктів харчування, то це, напевне, призведе до:

а) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні;

б) підвищення якості вітчизняних продуктів харчування;

в) підвищення цін не тільки на імпортні продукти харчування, але й на вітчизняні;

г) розширення вітчизняного товаровиробництва в більшості галузей.

8. Введення в державі мита на імпортні товари сприяє:

а) збільшенню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві, і зменшенню виграшу вітчизняних споживачів;

б) підвищенню виграшу вітчизняних споживачів і зниженню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві;

в) підвищенню виграшу вітчизняних споживачів і підвищенню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві;

г) зниженню виграшу вітчизняних споживачів і зниженню виграшу вітчизняних виробників, які використовують імпортні товари в своєму виробництві.

9. На світовому ринку ціна і об’єми продажу алюмінію зменшились. Це могло бути викликано:а) зменшенням обсягу експорту алюмінію з Росії;

б) зменшенням попиту на алюміній в світі;

в) відкриттям нових родовищ бокситів;

г) збільшенням експорту алюмінію з країн Латинської Америки.

10. Основними видами міжнародної торгівлі є:

а) традиційна;

б) у рамках кооперації;

в) зустрічна;

г) політика вільної торгівлі;

д) протекціонізм.

 

11. Рисами міжнародної міграції капіталів є:

а) підвищення ролі держави у вивозі капіталу;

б) посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами;

в) збільшення частки прямих інвестицій;

г) активна участь країн у світовій торгівлі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...