Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь1. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:

а) монетарною політикою;

б) політикою розподілу доходів;

в) соціальною політикою;

г) фіскальною політикою.

2. Інструментами фіскальної політики є:

а) відсоткова ставка та митний збір;

б) нормування обов’язкових банківських резервів;

в) політика регулювання валютних операцій та міжнародних переказів капіталу;

г) державні закупівлі та чисті податки.

3. При здійсненні стимулюючої фіскальної політики, що є менш збитковим для державного бюджету:

а) збільшення чистих податків;

б) зменшення чистих податків;

в) зменшення державних закупівель та збільшення чистих податків;

г) збільшення державних закупівель.

4. Державний бюджет – це:

а) кошторис витрат держави;

б) державна казна;

в) фінансовий план надходжень і державних витрат;

г)кошторис надходжень держави.

5. Дефіцит бюджету – це:

а) сума перевищення видатків держави над її доходами в кожний даний рік;

б) сума перевищення доходів держави над її видатками в кожний даний рік;

в) правильні відповіді – А) і В);

г) процентне відношення видатків держави до ВВП.

6. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

а) буде сприяти послабленню інфляції;

б) буде стимулювати сукупний попит;

в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу;

г) буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

 

7. При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до:

а) скорочення міжнародної цінності національної валюти;

б) інфляції, обумовленої зростанням витрат;

в) зростання реальної процентної ставки;

г) зниження реальної процентної ставки.

8. Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а) зростання рівня оподаткування та скорочення державних видатків;

б) скорочення і податкових надходжень, і державних видатків;

в) зростання податків і більш високий рівень державних видатків;

г) постійний рівень і державних видатків, і податкових надходжень.

9. Прямі податки, на відміну від непрямих:

а) “приховані” в ціні товару;

б) є податками на споживання і їх збільшення веде до збільшення ціни товару;

в) мають неприхований механізм стягнення;

г) правильні відповіді – а) і б).

 

10. Середня ставка пропорційного податку:

а) знижується пропорційно зростанню доходу;

б) підвищується пропорційно зростанню доходу;

в) залишається незмінною незалежно від розміру доходу;

г) взагалі ніяк не пов’язана із динамікою доходу.

11. До непрямих податків відносяться:

а) акцизи, податок на додану вартість, мито;

б) особистий прибутковий податок та податки на майно;в) податок на прибуток корпорацій;

г) платежі по обов’язковому соціальному страхуванню.

12. Політика вбудованих стабілізаторів:

а) полягає у встановленні ставки оподаткування, визначенні суми державних витрат та інших параметрів, вплив яких на економіку має постійний характер;

б) включає елементи, що змінюються в залежності від змін економічної ситуації і автоматично пригашують несприятливі зміни;

в) всі попередні відповіді правильні;

г) полягає у встановленні Центральним банком країни норми обов’язкових банківських резервів.

13. Державний борг – це:

а) величина бюджетного дефіциту за поточний рік;

б) борг держави перед власними громадянами та іноземними кредиторами, завдяки якому вона покриває дефіцит державного бюджету;

в) сума взаємної заборгованості фірм і домогосподарств даної держави;

г) сума заборгованості фізичних осіб по споживчих кредитах комерційних банків.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...