Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. 1. Політику уряду, спрямовану на регулювання грошової маси, ставки відсотка та умов надання кредитів1. Політику уряду, спрямовану на регулювання грошової маси, ставки відсотка та умов надання кредитів, називають:

а) фіскальною політикою;

б) соціальною політикою;

в) економічною політикою;

г) монетарною політикою.

2. Облікова ставка – це:

а) ставка відсотка за кредитами комерційних банків;

б) ставка відсотка за кредитами, які Центральний банк надає комерційним банкам;

в) ставка відсотка, за якою комерційні банки приймають внески клієнтів на депозитні рахунки;

г) ставка відсотку по строкових депозитах комерційного банку.

3. Норма резервування депозитів – це:

а) відсоткова частка суми депозитів, які комерційний банк має тримати у Центральному банку;

б) відсоткова ставка, за якою комерційні банки приймають від клієнтів внески на депозитні рахунки;

в) ставка відсотка за кредитами, які Центральний банк надає комерційним банкам;

г) відсоткова частина депозитів, яку комерційний банк надає в позику.

4. Загальновизнаними пасивами для визначення резервних вимог є:

а) статутний фонд;

б) дисконтні позики;

в) міжбанківські позики;

г) строкові депозити та депозити до запитання.

 

5. Офіційну облікову ставку використовують для:

а) оптимізації вимог до статутного капіталу з метою концентрації банківського капітал;

б) підвищення дієвості системи гарантування вкладів фізичних осіб у банківській системі;

в) обліку державних короткотермінових зобов’язань та переобліку комерційних векселів і ставки рефінансування у разі надання кредитів комерційним банкам;

г) подальшого розвитку процесу впровадження національної системи масових електронних платежів.

 

6. За фіксованого обмінного курсу механізм монетарної політики:

а) є абсолютно ефективним;

б) забезпечує найвищий рівень зайнятості;

в) не працює;

г) залежить від рівня зовнішньої заборгованості.

 

7. Політика «дорогих грошей» застосовується у разі:

а) виникнення дефіциту державного бюджету;

б) сповільнення темпів економічного зростання;

в) виникнення збурення сукупного попиту;

г) виникнення збурення сукупної пропозиції.

 

8. Підвищення облікової ставки процента Національним банком України переслідує мету:

а) необхідно збільшити грошову масу;

б) необхідно стримати попит на позичковий капітал;

в) необхідно сприяти інвестуванню;

г) необхідно пожвавити кон’юнктуру.

9. Операції на відкритому ринку – це:

а) встановлення Центральним банком певної облікової ставки;

б) купівля та продаж Центральним банком облігацій державної позики та інших цінних паперів;

в) встановлення Центральним банком норми обов’язкового резервування депозитів;г) випуск Центральним банком готівки в обіг.

10. Якщо норма обов’язкових банківських резервів складає 100%, то величина мультиплікатора дорівнює:

а) 0;

б) 1;

в) 10;

г) 100.

11. Якщо норма обов’язкових банківських резервів дорівнює 25%, а банківська система має надлишкові резерви в розмірі 15 тис. грн., то банківська система може збільшити грошову масу максимум на:

а) 0;

б) 60 тис. грн.;

в) 15 тис. грн.;

г) 45 тис. грн.

12. Якщо Центральний банк проводить політику “дешевих грошей”, то він:

а) за допомогою інструментів монетарної політики збільшує пропозицію грошей, що веде до зниження процентної ставки і робить кредитні ресурси більш доступними;

б) за допомогою інструментів монетарної політики зменшує кредитні ресурси комерційних банків, що призводить до зростання рівня ставки проценту і робить кредитні ресурси менш доступними для виробників;

в) знецінює національну валюту по відношенню до іноземної валюти;

г) робить іноземну валюту більш дешевою порівняно з національною.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...