Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. 1. Короткостроковим періодом називається:1. Короткостроковим періодом називається:

а) період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як змінні;

б) період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як постійні;

в) період часу, протягом якого одна частина факторів виробництва постійна, а інша — змінна;

г) період часу, протягом якого попит на фактори виробництва надзвичайно високий.

 

2. Виробнича функція показує:

а) які витрати потрібно здійснити на той або інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для підприємства випуск при даних цінах на ресурси;

в) максимальна кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи дане сполучення ресурсів.

 

3. Ізокоста — це лінія, що вказує:

а) безліч комбінацій цін на ресурси;

б) безліч комбінацій ресурсів, які могли б бути придбані підприємством при

певній сумі видатків;

в) безліч комбінацій ресурсів, які можуть бути використані у виробництві одного продукту;

г) безліч всіх комбінацій ресурсів, які забезпечують однаковий випуск продукції.

 

4.Будь-яка точка, що знаходиться на ізокванті означає:

а) кількість виробленого продукту;

б) обсяг продукту в грошовому виразі;

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів, що забезпечує певний рівень виробництва;

г) суму витрат.

5. Рівновага виробника на графіку перебуває в точці:

а) перетину ізокванти та ізокости;

б) дотику ізокости до ізокванти;

в) дотику двох сусідніх ізоквант;

г) дотику двох сусідніх ізокост.

 

6. Залежність, що існує між змінами значень середнього (АР) і граничного продуктів (МР) від даного чинника виробництва вказує на те, що в точці пересічення кривих цих продуктів:

а) середній продукт досягає свого максимуму;

б) середній продукт досягає свого мінімуму;

в) граничний продукт досягає свого максимуму;

г) граничний продукт досягає свого мінімуму.

 

7. Граничний продукт змінного чинника виробництва - це:

а) кількість продукції, яка виробляється при певній кількості цього чинника за інших незмінних умов;

б) відношення сукупного продукту змінного чинника до кількості цього чинника, яка використовується у виробництві;

в) відношення приросту сукупного продукту до приросту кількості цього чинника;

г) приріст сукупних витрат для виробництва додаткової одиниці продукції.

8. Середній продукт змінного фактора набуває максимального значення, коли:

а) сукупний продукт змінного фактора є максимальним;

б) граничний продукт змінного фактора є максимальним;

в) граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю;г) середній продукт дорівнює граничному.

 

9. Дія закону спадної віддачі проявляється у тому, що:

а) використовується все більше і більше виробничих ресурсів;

б) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших;

в) використовується все менше і менше виробничих ресурсів;

г) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні всіх факторів виробництва.

 

10. Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:

а) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів;

б) темп зростання обсягів виробництва дорівнює темпу зростання обсягів залучених ресурсів;

в) темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;

г) темп зростання обсягів виробництва не пов'язаний зі зростанням обсягів залучених ресурсів.

11. Дія негативного ефекту масштабу означає, що:

а) обсяги ресурсів зростають повільніше, ніж обсяги виробленої продукції;

б) обсяги ресурсів зростають швидше, ніж обсяги виробленої продукції;

в) темпи зростання обсягів ресурсів і продукції однакові;

г) зростання не відбувається.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...