Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 25. Витрати виробництваОберіть вірну відповідь.

1. Поняття економічних витрат означає, що:

а) необхідно враховувати альтернативну вартість всіх використовуваних ресурсів;

б) бухгалтерські витрати перевищують їх на величину невиробничих витрат;

в) виробництво здійснюється з мінімальними витратами;

г) вартість власних ресурсів не повинна включатися у витрати.

 

2. Принципове значення явних і неявних витрат полягає в тому, що:

а) явні витрати не враховують, а неявні враховують видатки на капітальне устаткування;

б) явні витрати пов’язані з виплатами грошей за ресурси з рахунку фірми у банку, а неявні ні;

в) неявні витрати не можуть бути вимірювані в грошовій формі;

г) явні витрати виміряються з погляду втраченої можливості альтернативно одержувати реальний фізичний продукт, а неявні — з погляду втраченої вартості цього реального продукту.

 

3. Витрати, які змінюються зі зростанням випуску продукції, називаються:

а) граничними витратами;

б) середніми витратами;

в) постійними витратами;

г) змінними витратами.

 

4. Неявні витрати являють собою:

а) постійні витрати;

б) змінні витрати;

в) витрати власних ресурсів фірми;

г) загальні витрати.

 

Що з наведеного нижче має відношення до постійних витрат.

а) орендна плата;

б) плата за сировину;

в) плата за електроенергію;

г) заробітна плата.

 

6. Криві загальних витрат (АТС) та середніх змінних витрат (АVС) перетинаються у точці:

а) максимуму прибутку конкурентної фірми;

б) мінімуму АVС;

в) мінімуму АТС;

г) не перетинаються за ненульових значень постійних витрат.

 

Середні загальні витрати при випуску 20 одиниць продукції дорівнюють 20 грн., а при випуску 21 одиниць продукції - 21 грн. Чому дорівнюють граничні витрати виробництва 21-ї одиниці продукції.

а) 21 грн.;

б) 22 грн.;

в) 41 грн.;

г) неможливо визначити.

 

Яка з наведених нижче формул дозволяє визначити загальні витрати (FС)?

а) VС - FС;

б) VС + FС;

в) FС + VС + МС;

г) (FC + VC)/Q .

 

9. Якщо середні загальні витрати фірми спадають, то граничні витрати:

а) вищі, ніж середні витрати;

б) нижчі, ніж середні витрати;

в) або зростають, або зменшуються;

г) залишаються незмінними.

 

10. Граничні витрати - це витрати:

а) виробництва продукції найгіршої якості;

б) випуску додаткової одиниці продукції;

в) використання додаткової одиниці ресурсу;

г) використання ресурсу найгіршої якості.

 

11. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 5 грн. Загальні постійні витрати становлять 20 грн. За даних умов середні загальні витрати будуть дорівнювати:а) 30 грн.;

б) 25 грн.;

в) 70 грн.;

г) 7 грн.

 

Яке з наступних тверджень є вірним?

а) бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормальному прибутку;

б) економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам;

в) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;

г) економічний прибуток мінус неявні витрати дорівнює бухгалтерському прибутку.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...