Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оберіть вірну відповідь. 1. У моделі монополії передбачається, що:1. У моделі монополії передбачається, що:

а) продавці і покупці приймають ціни як дані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) поведінка продавців не є стратегічною;

г) виробляється стандартизований продукт.

Які з наступних припущень не відповідають теорії чистої монополії?

а) дуже високі бар’єри на вході;

б) тільки один продавець;

в) продавець реалізує товар, що немає близьких замінників;

г) продавець реалізує диференційовану продукцію.

 

3. Продукція фірми має криву попиту з постійною ціновою еластичністю, яка дорівнює одиниці у кожній точці кривої попиту. Це означає, що гранична виручка:

а) завжди додатна;

б) завжди від’ємна;

в) додатна, а потім від’ємна;

г) завжди дорівнює нулеві.

 

4. Крива попиту на продукцію монополіста:

а) має негативний нахил;

б) має позитивний нахил;

в) є вертикальною лінією;

г) є горизонтальною лінією.

Яке з наступних тверджень є помилковим?

а) монополіст зіштовхується зі спадною кривою попиту;

б) для монополіста граничний дохід більше ціни;

в) крива граничного доходу монополіста лежить нижче його кривої попиту;

г) монополіст є «диктатором ціни».

 

6. Чи може підприємство-монополіст, що максимізує прибуток, збільшити одночасно і обсяги виробництва товару і його ціну:

а) ні, оскільки підприємство завжди зобов’язане зменшити ціну товару для підвищення обсягів реалізації;

б) може, якщо зміниться попит на товар і він стане еластичним;

в) не зможе, оскільки крива попиту монополіста спадна;

г) це визначається конфігурацією кривою середніх загальних витрат, адже

коли дана крива знаходиться нижче кривої граничного доходу, підприємство зможе одночасно збільшувати і обсяги і ціну.

 

7. Чи можливо побудувати криву пропозиції підприємства-монополіста в довгостроковому періоді:

а) можливо, але тільки в тому випадку коли підприємство реалізує позитивний ефект масштабу;

б) ні, адже і в довгостроковому періоді неможливо встановити однозначну відповідність між ціною товару та обсягом його пропозиції;

в) можливо, оскільки в довгостроковому періоді буде діяти закон спадної віддачі ресурсів;

г) не можна, оскільки підприємство-монополіст може встановити у довгостроковому періоді будь-яку ціну товару.

 

Яке з наведених висловлень є невірним?

а) монополіст завжди призначає ціну вищу величини граничних витрат;

б) для монополіста, що виробляє позитивний обсяг випуску, граничний дохід

вище ціни;

в) монополія являє собою крайній випадок недосконалої конкуренції;

г) фірми, що володіють владою над ринком, зазвичай прибігають до практикицінової дискримінації.

 

9. Монополіст-виробник електронного устаткування випускає і продає такий об'єм продукції, при якому: .MR = 180 грн..; МС = 100 грн..; АТС = 200 грн. Аби отримати максимум прибули, фірма повинна:

а) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску;

б) підвищити ціну і зменшити обсяг випуску;

г) понизити ціну і збільшити обсяг випуску;

д) понизити ціну і зменшити обсяг випуску.

Тема 28. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...