Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що з наведеного не належить до складових фінансового механізму підприємства?1) інструменти фінансового ринку;

2) фінансові відносини, фінансові методи;

3) фінансові важелі, фінансові інструменти;

4) нормативне, правове та інформаційне забезпечення.

 

16. Важелями, за допомогою яких здійснюється регулювання фінансового механізму підприємства, є:

1) внутрішній та ринковий механізми регулювання;

2) державний нормативно-правовий механізм регулювання;

3) система методів і прийомів аналізу та планування фінансів підприємств;

4) усі відповіді правильні.

17. Методами організації фінансової діяльності підприємств є:

1) бюджетне фінансування, самоокупність, неприбуткова діяльність;

2) кредитне забезпечення, самофінансування, кошторисне фінансування;

3) комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування;

4) бюджетне фінансування, кредитне забезпечення, комерційний розрахунок.

 

18. Визначити неправильну відповідь. Принципами кошторисного фінансування як методу організації фінансової діяльності підприємств є:

1) плановість та підзвітність;

2) фінансування витрат підприємства тільки за рахунок власних фінансових ресурсів;

3) цільовий характер виділених коштів;

4) виділення коштів залежно від фактичних показників діяльності підприємства.

19. Фінансові ресурси підприємства – це:

1) грошові кошти, що формуються з метою забезпечення виробничої діяльності підприємства;

2) сукупність грошових коштів, сформованих із метою фінансування розвитку підприємства у майбутньому періоді;

3) форми грошових коштів, які формуються у зв’язку з необхідністю забезпечення торговельної діяльності підприємства;

4) сукупність грошових коштів, сформованих з метою фінансування посередницької діяльності підприємства.

 

20. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

1) тільки власних коштів підприємства;

2) коштів засновників;

3) позикових коштів;

4) власних і позикових коштів.

21. До власних фінансових ресурсів підприємства належать:

1) резервний капітал, додатковий капітал, дивіденди;

2) акціонерний капітал, резервний капітал, банківська позики;

3) статутний капітал, резервний капітал, чистий прибуток;

4) додатковий капітал, прибуток, комерційний кредит.

 

22. Розмір статутного капіталу підприємства характеризує:

1) розмір коштів, які були інвестовані у фінансово-госпо­дарську діяльність підприємства;

2) частину коштів, що використовується для покриття збитків підприємства та подолання тимчасових фінан­сових ускладнень;

3) частину фінансових ресурсів підприємства, що вико­ристовується для інвестування у грошові інструменти та боргові фондові інструменти;

4) розмір коштів, які використовуються для відтворення основних засобів і нематеріальних активів.

 

23. На основі статутного капіталу підприємства формується:

1) резервний та додатковий капітал;

2) основний та оборотний капітал;

3) виробничий та спекулятивний капітал;

4) власний і позиковий капітал.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...